Reflektantu konkurss un reģistrācija (2004.gads) 29.11.2004-18:55:11

Pilna laika: klātiene
Nepilna laika: klātiene
Nepilna laika: neklātiene
(Bez konkursa) Pieteikušies ar prioritātēm Budžeta vietas[konkurss] Maksas vietas[konkurss]Brīvas vietas
8107=1+4054(11)+2363+1202(1)+487
1237=130+761+268+48+30
909=23+613+194+55+24
Teoloģijas fakultāte
76=23+21+18+14
-
-
20101 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 02 Bakalaura
76=23+21+18+14 25[3.04] 25[2.04] 15
-
-
Juridiskā fakultāte
524=426+69+20+9
278=165+96+10+7
-
20204 Tiesību zinātnes 42380 00 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
524=426+69+20+9 55[9.52] 145[3.23] 2195
278=165+96+10+7 100[2.78] 754
-
Filoloģijas fakultāte
367=143(1)+117+71+36
-
49=30+16+2+1
20301 Baltu filoloģija 43222 02 Bakalaura
164=67+42+32+23 60[2.73] 50[2.08] 42
-
27=19+7+1+0 30[0.9] 11
20302 Klasiskā filoloģija 43222 04 Bakalaura
108=25+43+31+9 15[7.2] 50[1.86] 30
-
-
20304 Krievu filoloģija 43222 05 Bakalaura
95=51(1)+32+8+4 52[1.84] 30[1.43] 22
-
22=11+9+1+1 25[0.88] 14
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
868=1+359(4)+272+154+82
45=21+14+5+5
335=1+260+48+17+9
20408 Psiholoģija 43310 07 Bakalaura
236=61+85+57+33 10[23.6] 32[7.06] 11
-
-
20424 Sākumskolas skolotājs 42141 02 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
-
53=41+8+4+0 60[0.88] 26
20425 Sociālais pedagogs 42141 00 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
46=17+20+7+2 7[6.57] 35[1.11] 19
-
39=28+9+2+0 60[0.65] 37
20440 Pedagoģija 43142 01 Bakalaura
86=36+23+15+12 7[12.2] 50[1.58] 27
-
54=42+8+0+4 55[0.98] 19
20442 Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
46=25+10+5+6 7[6.57] 40[0.97] 29
-
26=19+3+4+0 30[0.86] 11
20443 Vidusskolas angļu valodas skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
137=59+51+24+3 7[19.5] 75[1.73] 17
25=7+9+5+4 25[1] 19
-
20444 Vidusskolas vācu valodas skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
31=13+14+2+2 7[4.42] 30[0.8] 23
2=0+1+0+1 20[0.1] 20
-
20445 Vidusskolas latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
14=4+4+2+4 7[2] 25[0.28] 25
-
9=8+0+1+0 15[0.6] 7
20446 Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
54=31+10+10+3 7[7.71] 40[1.17] 19
-
34=30+3+1+0 40[0.85] 11
20447 Mājturības un kultūras vēstures skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
24=12+7+2+3 7[3.42] 30[0.56] 25
-
16=1+13+1+1+0 30[0.53] 19
20448 Amatu mācības un kultūras vēstures skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
15=1+9+3+1+1 7[2.14] 25[0.32] 24
-
12=12+0+0+0 20[0.6] 13
20449 Vidusskolas veselības mācības un fiziskās audzināšanas skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
42=39(4)+2+1+0 7[12.6] 30[1.16] 11
-
16=13+2+1+0 20[0.8] 7
20450 Lietišķās informātikas skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
17=6+6+3+2 7[2.42] 4 25[0.4] 25
-
-
20451 Speciālās skolas skolotājs 42141 05 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
-
28=24+2+1+1 30[0.93] 5
20455 Kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
-
48=30+12+2+4 50[0.96] 22
20474 Psiholoģija 42310 07 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
120=47+37+25+11 20[6] 15[6.66] 1
18=14+4+0+0 20[0.9] 9
-
Vēstures un filozofijas fakultāte
619=214+210+137+58
-
58=36+13+6+3
20601 Vēstures 43224 02 Bakalaura
385=141+134+80+30 50[7.7] 60[5.58] 13
-
58=36+13+6+3 55[1.05] 15
20604 Filozofijas 43224 01 Bakalaura
234=73+76+57+28 20[11.7] 40[5.35] 15
-
-
Ekonomikas un vadības fakultāte
1903=806+666+305+126
721=112+479+106+15+9
-
20701 Ekonomika 43310 03 Bakalaura
482=183+207+66+26 25[19.2] 320[1.42] 244
115=37+66+11+1+0 120[0.95] 25
-
20705 Ekonomists (grāmatvedība, analīze, audits)(5 g.) 42344 02 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
184=61+62+42+19 140[1.31] 83
-
-
20709 Finanšu menedžments 42343 02 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
226=57+90+55+24 100[2.26] 44
128=82+38+6+2 125[1.02] 45
-
20715 Vadības zinības 43345 08 Bakalaura
815=462+235+83+35 25[32.6] 655[1.20] 401
357=75+255+21+3+3 350[1.02] 44
-
20726 Vadības zinības 45345 08 Maģistra
2=2+0+0+0 53[0.03] 51 450 450
-
-
20732 Finanšu sektora vadība 42343 02 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
194=41+72+59+22 165[1.17] 128
121=76+36+5+4 120[1.00] 50
-
Bioloģijas fakultāte
99=67+28+3+1
-
-
20901 Bioloģija 43420 01 Bakalaura
99=67+28+3+1 55[1.8] 45[0.97] 41
-
-
Fizikas un matemātikas fakultāte
709=366(4)+190+110+43
-
23=15+6+2+0
21001 Matemātika 43460 01 Bakalaura
110=34+44+23+9 35[3.14] 6 30[2.5] 30
-
10=7+1+2+0 10[1] 3
21002 Datorzinātnes 43481 00 Bakalaura
305=200(2)+64+33+8 95[3.25] 85[2.47] 82
-
-
21003 Fizika 43440 01 Bakalaura
84=45(2)+20+12+7 50[1.70] 9 15[2.26] 15
-
-
21004 Optometrija 43722 07 Bakalaura
74=31+21+12+10 20[3.7] 30[1.8] 29
-
-
21015 Matemātiķis-statistiķis 42460 00 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
95=38+34+18+5 25[3.8] 30[2.33] 27
-
5=3+2+0+0 5[1] 3
21016 Vidusskolas matemātikas skolotājs 42141 04 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
41=18+7+12+4 25[1.64] 3 5[3.2] 5
-
8=5+3+0+0 5[1.6] 1
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
705=281(1)+250+136(1)+38
-
25=13+9+2+1
21101 Ģeogrāfija 43440 02 Bakalaura
299=114+114+54+17 23[13] 38[7.26] 7
-
25=13+9+2+1 30[0.83] 14
21102 Vides zinātne 43850 04 Bakalaura
310=140(1)+100+55(1)+15 15[22.0] 30[9.83] -3
-
-
21103 Ģeoloģija 43440 03 Bakalaura
96=27+36+27+6 6[16] 34[2.64] 9
-
-
Ķīmijas fakultāte
127=77+31+14+5
-
-
21201 Ķīmija 43440 04 Bakalaura
127=77+31+14+5 50[2.54] 9 50[1.54] 50
-
-
#Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
-
77=10+60+5+1+1
-
27302 Pirmsskolas skolotājs 5.g. 42141 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
77=10+60+5+1+1 75[1.02] 6
-
Medicīnas fakultāte
383=285+60+23+15
-
-
28401 Ārstniecības 42721 00 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
125=90+24+5+6 20[6.25] 100[1.05] 87
-
-
28402 Māszinības 43723 00 Bakalaura
137=137+0+0+0 20[6.85] 120[0.97] 24
-
-
28405 Farmācija 43722 03 Bakalaura
121=58+36+18+9 10[12.1] 110[1.00] 90
-
-
Sociālo zinātņu fakultāte
999=614(1)+265+94+26
-
285=167+88+22+8
29600 Politikas zinātne 43310 06 Bakalaura
279=138+95+41+5 20[13.9] 75[3.45] 9
-
59=30+21+6+2 65[0.90] 34
29601 Komunikācijas zinātne 43321 01 Bakalaura
452=350+74+16+12 20[22.6] 75[5.76] -6
-
159=97+48+11+3 90[1.76] -14
29604 Socioloģija 43310 08 Bakalaura
162=71(1)+61+25+5 20[8.47] 55[2.58] 5
-
27=10+12+2+3 25[1.08] 14
29607 Sociālais darbs 42762 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
72=36+26+7+3 15[4.8] 25[2.28] 6
-
19=14+3+2+0 25[0.76] 13
29610 Bibliotēkzinātne un informācija 43322 01 Bakalaura
34=19+9+5+1 20[1.7] 30[0.46] 27
-
21=16+4+1+0 30[0.7] 14
Moderno valodu fakultāte
728=393+184+117+34
116=8+36+47+17+8
134=22+92+14+4+2
29800 Angļu filoloģija 43222 01 Bakalaura
567=299+143+97+28 30[18.9] 95[5.65] 21
103=8+33+41+13+8 70[1.47] 11
109=21+73+10+3+2 50[2.18] -29
29801 Vācu filoloģija 43222 10 Bakalaura
135=83+33+13+6 14[9.64] 40[3.02] 14
13=3+6+4+0 25[0.52] 20
25=1+19+4+1+0 20[1.25] -1
29802 Franču filoloģija 43222 03 Bakalaura
26=11+8+7+0 10[2.6] 6[2.66] 5
-
-