Reflektantu konkurss (2003.gads) 12.09.2003-14:36:22

Pilna laika: klātiene
Nepilna laika: klātiene
Nepilna laika: neklātiene
(Bez konkursa) Pieteikušies ar prioritātēm Budžeta vietas[konkurss] Maksas vietas[konkurss]Brīvas vietas
9089=4963(126)+2553(59)+1148(22)+425(26)
1377=1014+277+58+28
687=428(1)+171+55+33
Teoloģijas fakultāte
84=54+20+8+2
-
-
20101 Teoloģija un reliģiju zinātne 44227 Bakalaura
84=54+20+8+2 22[3.81] 26[2.38]
-
-
Juridiskā fakultāte
881=745+109+22+5
416=202+183+22+9
1=0+0+1+0
20204 Tiesību zinātnes 45381 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
881=745+109+22+5 40[22.0] 190[4.42]
416=202+183+22+9 120[3.46]
1=0+0+1+0
Filoloģijas fakultāte
295=148(6)+79+44(1)+24(1)
-
37=24+8+3+2
20301 Baltu filoloģija 442217 Bakalaura
127=78(6)+28+14+7(1) 77[1.70] 25[2] 2
-
23=15+5+1+2 20[1.15] 3
20302 Klasiskā filoloģija 442211 Bakalaura
117=28+47+26+16 17[6.88] 15[6.66]
-
-
20304 Krievu filoloģija 442216 Bakalaura
51=42+4+4(1)+1 40[1.27] 25[0.44] 19
-
14=9+3+2+0 15[0.93] 6
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
790=442(9)+235+90+23
62=27+20+9+6
217=146+57+9+5
20408 Psiholoģija 44314 11 Bakalaura
39=19+11+8+1 17[2.29] 38[0.57] 31
-
-
20424 Sākumskolas skolotājs 451412 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
-
16=12+4+0+0 40[0.4] 27
20425 Sociālais pedagogs 451438 ** 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
70=35+27+5+3 8[8.75] 35[1.77]
-
36=26+8+1+1 40[0.9] 14
20440 Pedagoģija 44143 01 Bakalaura
61=41+10+9+1 8[7.62] 45[1.17] 3
21=18+2+1+0 100[0.21]
40=25+10+3+2 35[1.14] 10
20442 Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 451414 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
58=35+17+5+1 8[7.25] 25[2]
-
16=8+6+1+1 30[0.53] 21
20443 Vidusskolas angļu valodas skolotājs 451414 02 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
155=67+60+21+7 8[19.3] 57[2.57]
34=9+15+5+5 25[1.36] 9
-
20444 Vidusskolas vācu valodas skolotājs 451414 03 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
61=29(1)+23+6+3 8[8.57] 22[2.40]
7=0+3+3+1 10[0.7] 9
-
20445 Vidusskolas latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 451414 06 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
19=8+5+4+2 8[2.37] 25[0.44] 19
-
1=0+1+0+0 30[0.03] 30
20446 Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs 451419 46 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
77=62+13+2+0 8[9.62] 40[1.72]
-
25=19+5+1+0 30[0.83] 11
20447 Mājturības un kultūras vēstures skolotājs 451419 61 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
32=27+5+0+0 8[4] 22[1.09] 6
-
16=11+5+0+0 25[0.64] 11
20448 Amatu mācības un kultūras vēstures skolotājs 451419 62 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
27=22+5+0+0 8[3.37] 22[0.86] 8
-
9=7+2+0+0 25[0.36] 18
20449 Vidusskolas veselības mācības un fiziskās audzināšanas skolotājs 451419 72 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
71=62(8)+7+2+0 35[1.8]
-
17=13+4+0+0 15[1.13] 2
20450 Lietišķās informātikas skolotājs 451414 22 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
26=5+10+9+2 8[3.25] 27[0.66] 23
-
-
20451 Speciālās skolas skolotājs 451434 ** 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
-
22=16+5+1+0 20[1.1] 1
20455 Kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotājs 451419 43 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
-
19=9+7+2+1 30[0.63] 16
20460 Datorsistēmu un datortīklu administrēšana 41481 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
94=30+42+19+3 20[4.7] 25[2.96]
-
-
Vēstures un filozofijas fakultāte
482=230(1)+149+86+17
-
61=49+7+4+1
20601 Vēstures 44225 Bakalaura
353=141+123+73+16 50[7.06] 25[12.1]
-
61=49+7+4+1 30[2.03]
20604 Filozofijas 44224 Bakalaura
129=89(1)+26+13+1 20[6.73] 10[10.9]
-
-
Ekonomikas un vadības fakultāte
2269=1065+747+321+136
520=465+40+12+3
20=8+6+6+0
20701 Ekonomika 44311 01 Bakalaura
578=183+288+74+33 25[23.1] 160[3.45]
95=74+15+5+1 220[0.43] 145
-
20705 Ekonomists (grāmatvedība, analīze, audits)(5 g.) 453414 11 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
434=279+91+38+26 300[1.44]
-
-
20709 Finansu menedžments(5 g.) 453412 11 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
282=66+111+90+15 120[2.35] 25
-
19=7+6+6+0 60[0.31] 52
20715 Vadības zinības 443412 11 Bakalaura
786=490+213+63+20 25[31.4] 390[1.95]
367=347+16+3+1 440[0.83] 100
1=1+0+0+0
20732 Finansu sektora vadība 453413 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
189=47+44+56+42 100[1.89]
58=44+9+4+1 100[0.58]
-
Bioloģijas fakultāte
90=57(6)+15(1)+8+10
-
-
20901 Bioloģija 44421 Bakalaura
90=57(6)+15(1)+8+10 55[1.71] 15[2.33] 5
-
-
Fizikas un matemātikas fakultāte
891=443(89)+253(56)+127(21)+68(25)
-
10=8(1)+1+0+1
21001 Matemātika 44461 01 Bakalaura
128=43(13)+43(16)+24(10)+18(5) 35[5.22] 25[3.72] 3
-
5=4(1)+1+0+0 5[1] 1
21002 Datorzinātnes 44482 Bakalaura
365=260(18)+58(1)+37+10 80[5.59] 40[7.12]
-
-
21003 Fizika 44441 Bakalaura
78=41(37)+17(17)+7(4)+13(13) 50[3.15] 1 25[1.12] 26
-
-
21004 Optometrija 44442 Bakalaura
65=23(9)+18(12)+14(4)+10(6) 18[6.22] 12[3.91]
-
-
21015 Matemātiķis-statistiķis 45462 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
73=24(8)+26(4)+18(1)+5(1) 25[3.82] 25[1.92] 18
-
2=1+0+0+1 5[0.4] 4
21016 Vidusskolas matemātikas skolotājs piecgadīgā 451414 21 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
48=17(4)+16(3)+6(1)+9 25[2.09] 25[0.92] 22
-
3=3+0+0+0 5[0.6] 2
21018 Programmētājs 41482 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
134=35+75(3)+21(1)+3 40[3.35] 40[2.35] 9
-
-
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
703=281(4)+252(1)+131+39
-
24=13+6+3+2
21101 Ģeogrāfija 44444 Bakalaura
303=99(3)+127+61+16 23[15] 32[8.75]
-
24=13+6+3+2 30[0.8] 9
21102 Vides zinātne 44422 Bakalaura
316=167(1)+91+46+12 15[22.5] 25[12.0]
-
-
21103 Ģeoloģija 44445 Bakalaura
84=15+34(1)+24+11 6[14] 24[3.25]
-
-
Ķīmijas fakultāte
70=44(5)+16+7+3
-
-
21201 Ķīmija 44443 01 Bakalaura
70=44(5)+16+7+3 50[1.44]
-
-
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
-
292=286+3+2+1
-
27302 Pirmsskolas skolotājs (pamatstudijas - 5 g.) 451411 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
66=60+3+2+1 170[0.38] 112
-
27308 Pirmsskolas izglītības pedagogs 411411 ** 01 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
226=226+0+0+0 200[1.13]
-
Medicīnas fakultāte
244=212(1)+23+7+2
-
-
28401 Ārstniecības 45721 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
61=48(1)+10+1+2 50[1.22] 4
-
-
28402 Māszinības 44766 Bakalaura
132=132+0+0+0 50[2.64]
-
-
28405 Farmācija 44723 Bakalaura
51=32+13+6+0 40[1.27] 10
-
-
Sociālo zinātņu fakultāte
1286=789(3)+368+115+14
-
253=140+70+23+20
29600 Politikas zinātne 44312 Bakalaura
369=192(1)+133+38+6 20[19.3] 70[4.98]
-
79=32+28+10+9 70[1.12] 21
29601 Komunikācijas zinātne 44322 Bakalaura
440=343+76+20+1 20[22] 50[8.4]
-
135=82+36+8+9 80[1.68] 3
29604 Socioloģija 44313* **11 Bakalaura
287=155(2)+90+38+4 15[21.9] 62[4.38]
-
1=0+1+0+0
29607 Sociālais darbs 45765 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
120=56+50+13+1 15[8] 41[2.56] 6
-
-
29610 Bibliotēkzinātne un informācija 44321 Bakalaura
70=43+19+6+2 20[3.5] 21[2.38]
-
38=26+5+5+2 20[1.9]
Moderno valodu fakultāte
1004=453(2)+287(1)+182+82
87=34+31+13+9
64=40+16+6+2
29800 Angļu filoloģija 442213 Bakalaura
479=233+139+74+33 44[10.8] 90[4.83]
73=27+29+9+8 120[0.60] 79
49=33+9+5+2 40[1.22] 1
29801 Vācu filoloģija 442214 Bakalaura
133=79+28+19+7 14[9.5] 30[3.96]
14=7+2+4+1 30[0.46] 21
15=7+7+1+0 30[0.5] 19
29802 Franču filoloģija 442215 Bakalaura
30=16(2)+11(1)+3+0 11[3.11] 4[4.75]
-
-
29803 Sinoloģija 442221 Bakalaura
106=31+31+31+13 10[10.6] 10[9.6]
-
-
29804 Somugru studijas 442224 Bakalaura
83=25+27+22+9 12[6.91] 6[11.8]
-
-
29806 Japānas studijas 442222 Bakalaura
173=69+51+33+20 10[17.3] 10[16.3]
-
-