Reflektantu konkurss (2002.gads) 22.07.2002-11:52:45

Pilna laika: klātiene
Nepilna laika: klātiene
Nepilna laika: neklātiene
(Bez konkursa) Pieteikušies ar prioritātēm Budžeta vietas[konkurss] Maksas vietas[konkurss]Brīvas vietas
8818=6335(174)+2029(89)+406(25)+48(7)
1139=896+218+19+6
686=552+117+14+3
Teoloģijas fakultāte
69=51+14+4+0
-
-
20101 Teoloģija un reliģiju zinātne 44227 Bakalaura
69=51+14+4+0 35[1.97] 20[1.7]
-
-
Juridiskā fakultāte
806=733+64+7+2
346=221+120+4+1
1=1+0+0+0
20204 Tiesību zinātnes 45381 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
806=733+64+7+2 66[12.2] 164[4.51]
346=221+120+4+1 120[2.88]
1=1+0+0+0
Filoloģijas fakultāte
258=166(4)+80(5)+11+1(1)
-
20=16+1+2+1
20301 Baltu filoloģija 442217 Bakalaura
155=97(3)+50(2)+8+0 50[3.23] 35[3]
-
12=8+1+2+1 30[0.4] 22
20302 Klasiskā filoloģija 442211 Bakalaura
54=32(1)+19(1)+3+0 15[3.78] 15[2.6]
-
-
20304 Krievu filoloģija 442216 Bakalaura
49=37+11(2)+0+1(1) 30[1.63] 25[0.76] 14
-
8=8+0+0+0 25[0.32] 17
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
1094=785(8)+262+44(1)+3
84=64+15+5+0
223=183+38+2+0
20408 Psiholoģija 44314 11 Bakalaura
241=196+35+10+0 17[14.1] 37[6.05]
-
-
20424 Sākumskolas skolotājs 451412 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
-
43=27+15+1+0 20[2.15]
20425 Sociālais pedagogs 451438 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
85=55+27+3+0 13[6.53] 25[2.88]
-
34=31+3+0+0 30[1.13]
20440 Pedagoģija 44143 01 Bakalaura
59=44+13+1+1 13[4.53] 25[1.84]
50=44+5+1+0 150[0.33] 103
59=52+6+1+0 50[1.18]
20442 Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 451414 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
77=45+30+2+0 13[5.92] 20[3.2]
-
13=12+1+0+0 25[0.52] 12
20443 Vidusskolas angļu valodas skolotājs 451414 02 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
156=85+58+12+1 15[10.4] 47[3]
26=13+9+4+0 20[1.3] 4
-
20444 Vidusskolas vācu valodas skolotājs 451414 03 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
50=30+18+2+0 15[3.33] 27[1.29] 6
8=7+1+0+0 10[0.8] 4
-
20445 Vidusskolas latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 451414 06 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
12=9+3+0+0 13[0.92] 1 20 21
-
6=6+0+0+0 25[0.24] 19
20446 Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs 451419 46 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
76=70+6+0+0 13[5.84] 25[2.52]
-
19=16+3+0+0 25[0.76] 9
20447 Mājturības un kultūras vēstures skolotājs 451419 61 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
30=27(1)+3+0+0 13[2.41] 15[1.13] 4
-
7=5+2+0+0 25[0.28] 20
20448 Amatu mācības un kultūras vēstures skolotājs 451419 62 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
12=9+3+0+0 13[0.92] 3 15 18
-
7=7+0+0+0 25[0.28] 19
20449 Vidusskolas veselības mācības un fiziskās audzināšanas skolotājs 451419 72 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
92=89(7)+3+0+0 13[14.1] 12[6.58]
-
9=7+2+0+0 10[0.9] 6
20450 Lietišķās informātikas skolotājs 451414 22 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
59=40+17+2+0 13[4.53] 22[2.09]
-
-
20451 Speciālās skolas skolotājs 451434 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
-
11=8+3+0+0 15[0.73] 5
20455 Kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotājs 451419 43 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
-
15=12+3+0+0 25[0.6] 13
20460 Datorsistēmu un datortīklu administrēšana 41481 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
145=86+46+12(1)+1 40[3.62]
-
-
Vēstures un filozofijas fakultāte
336=223(5)+83+29+1
-
65=54+9+2+0
20601 Vēstures 44225 Bakalaura
228=124(1)+74+29+1 50[4.63] 25[7.12]
-
65=54+9+2+0 45[1.44]
20604 Filozofijas 44224 Bakalaura
108=99(4)+9+0+0 20[6.5] 15[5.86]
-
-
Ekonomikas un vadības fakultāte
2650=1723+759+148+20
476=420+46+6+4
-
20701 Ekonomika 44311 01 Bakalaura
786=480+273+29+4 25[31.4] 215[3.53]
107=97+7+2+1 220[0.48] 119
-
20705 Ekonomika (grāmatvedība, analīze, audits)(5 g.) 453414 11 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
398=233+118+42+5 360[1.10] 69
-
-
20709 Ekonomika (finansu menedžments)(5 g.) 453412 11 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
379=217+121+36+5 160[2.36]
52=33+15+3+1 60[0.86] 20
-
20715 Vadības zinību 443412 11 Bakalaura
1026=771+223+29+3 25[41.0] 455[2.2]
310=287+21+1+1 440[0.70] 135
-
20732 Finansu sektora vadība (pārņemta no RHI) 453413 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
61=22+24+12+3 60[1.01]
7=3+3+0+1 70[0.1]
-
Bioloģijas fakultāte
137=107(10)+27(4)+2+1
-
-
20901 Bioloģija 44421 Bakalaura
137=107(10)+27(4)+2+1 55[2.82] 15[5.46]
-
-
Fizikas un matemātikas fakultāte
947=632(132)+245(77)+59(23)+11(6)
-
8=6+2+0+0
21001 Matemātika 44461 01 Bakalaura
94=36(23)+42(28)+13(5)+3(1) 35[5.91] 25[2.36] 5
-
5=4+1+0+0 25[0.2] 21
21002 Datorzinātnes 44482 Bakalaura
450=396(29)+40(1)+13(1)+1 75[9.15] 50[7.5]
-
-
21003 Fizika 44441 Bakalaura
74=39(34)+21(21)+11(10)+3(3) 50[2.5] 25[0.96] 19
-
-
21004 Optometrija 44442 Bakalaura
36=21(12)+12(8)+3(1)+0 21[2.66] 15[1] 10
-
-
21015 Matemātiķis-statistiķis (piecgadīgā) 45462 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
98=57(24)+25(11)+14(6)+2(1) 25[74] 25[2.92]
-
2=1+1+0+0 25[0.08] 23
21016 Vidusskolas matemātikas skolotāja piecgadīgā 451414 21 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
32=18(7)+13(8)+0+1(1) 25[1.38] 25[0.28] 24
-
1=1+0+0+0 25[0.04] 24
21018 Programmētājs 41482 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
163=65(3)+92+5+1 25[7.27] 50[2.76]
-
-
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
448=294(5)+123+30(1)+1
-
36=29+5+2+0
21101 Ģeogrāfija 44444 Bakalaura
232=163(3)+58+11(1)+0 23[11.4] 35[5.97]
-
36=29+5+2+0 30[1.2]
21102 Vides zinātne 44422 Bakalaura
162=109(2)+47+6+0 15[12.3] 25[5.88]
-
-
21103 Ģeoloģija 44445 Bakalaura
54=22+18+13+1 10[5.4] 15[2.93]
-
-
Ķīmijas fakultāte
85=60(4)+20(1)+3+2
-
-
21201 Ķīmija 44443 01 Bakalaura
85=60(4)+20(1)+3+2 50[1.76] 10[3.5]
-
-
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
-
139=134+3+2+0
60=60+0+0+0
27302 Pirmsskolas skolotāja (pamatstudijas - 5 g.) 451411 01 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
72=68+2+2+0 150[0.48] 85
21=21+0+0+0
27308 Pirmsskolas izglītības pedagogs 411411 ** 01 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
67=66+1+0+0 100[0.67]
39=39+0+0+0
Medicīnas fakultāte
348=326(2)+19+3+0
-
-
28401 Ārstniecības 45721 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
124=117(2)+4+3+0 40[3.1]
-
-
28402 Māszinības 44766 Bakalaura
147=145+2+0+0 50[2.94]
-
-
28405 Farmācija 44723 Bakalaura
77=64+13+0+0 35[2.2]
-
-
Sociālo zinātņu fakultāte
1129=800(2)+272(2)+53+4
-
197=140+50+5+2
29600 Politikas zinātne 44312 Bakalaura
356=205+125(1)+23+3 25[14.2] 50[6.62]
-
53=35+16+0+2 30[1.76]
29601 Komunikācijas zinātne 44322 Bakalaura
400=368+31+1+0 25[16] 35[10.7]
-
116=78+33+5+0 50[2.32]
29604 Socioloģija 44313* **11 Bakalaura
231=138(2)+74(1)+18+1 25[9.95] 30[6.86]
-
-
29607 Sociālais darbs 45765 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
77=50+22+5+0 15[5.13] 25[2.48]
-
-
29610 Bibliotēkzinātne un informācija 44321 Bakalaura
65=39+20+6+0 20[3.25] 20[2.25]
-
28=27+1+0+0 25[1.12]
Moderno valodu fakultāte
511=435(2)+61+13+2
94=57+34+2+1
76=63+12+1+0
29800 Angļu filoloģija 442213 Bakalaura
342=296(1)+39+6+1 40[8.74] 80[3.77]
81=47+31+2+1 160[0.50] 94
62=51+10+1+0 60[1.03] 5
29801 Vācu filoloģija 442214 Bakalaura
134=111+19+3+1 14[9.57] 30[4]
13=10+3+0+0 30[0.43] 18
14=12+2+0+0 30[0.46] 21
29802 Franču filoloģija 442215 Bakalaura
35=28(1)+3+4+0 11[3.4] 4[6]
-
-