Reflektantu konkurss 22.07.2001-15:19:20

Pilna laika: klātiene
Nepilna laika: klātiene
Nepilna laika: neklātiene
(Bez konkursa) Pieteikušies ar prioritātēm Budžeta vietas[konkurss] Maksas vietas[konkurss]Brīvas vietas
9984=7100(135)+2422(78)+412(31)+50(2)
1614=1400+189+18+7
1069=902+133+34
Teoloģijas fakultāte
80=58(6)+17+5+0
-
-
20101 Teoloģija un reliģiju zinātne Bakalaura
80=58(6)+17+5+0 35[2.55] 15[3]
-
-
Juridiskā fakultāte
1038=916+105+16+1
342=240+96+4+2
446=377+44+25+0
20204 Tiesību zinātnes Profesionālā
1038=916+105+16+1 75[13.8] 145[6.64]
342=240+96+4+2 120[2.85]
446=377+44+25+0 250[1.78]
Filoloģijas fakultāte
276=171(6)+90(2)+15(2)+0
-
57=50+6+1+0
20301 Baltu filoloģija Bakalaura
109=72(4)+32(1)+5(1)+0 65[1.72] 25[1.76]
-
14=13+1+0+0 30[0.46] 17
20302 Klasiskā filoloģija Bakalaura
51=23+20+8(1)+0 15[3.4] 15[2.4]
-
-
20303 Bibliotēkzinātne un informācija Bakalaura
65=33(1)+30+2+0 26[2.56] 10[3.9]
-
31=25+5+1+0 25[1.24]
20304 Krievu filoloģija Bakalaura
51=43(1)+8(1)+0+0 25[2.08] 25[1.04] 3
-
12=12+0+0+0 30[0.4] 18
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
1053=737+279+33+4
199=176+18+4+1
261=237+23+1+0
20408 Psiholoģija Bakalaura
344=282+54+7+1 18[19.1] 45[7.24]
-
-
20424 Sākumskolas skolotājs Profesionālā
-
-
31=30+1+0+0 15[2.06]
20425 Sociālais pedagogs (Pamatstudijas 5 g.) Profesionālā
104=53+48+3+0 15[6.93] 35[2.54]
-
57=50+7+0+0 50[1.14] 1
20440 Pedagoģija Bakalaura
89=56+30+3+0 15[5.93] 25[2.96]
168=162+6+0+0 215[0.78] 54
91=83+7+1+0 95[0.95] 13
20442 Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs Profesionālā
46=24+18+3+1 15[3.06] 10[3.1]
-
4=4+0+0+0 70[0.05] 66
20443 Vidusskolas angļu valodas skolotājs (pamatstudijas) Profesionālā
147=84+59+4+0 15[9.8] 45[2.93]
22=8+11+3+0 30[0.73] 21
-
20444 Vidusskolas vācu valodas skolotājs (pamatstudijas) Profesionālā
49=26+19+4+0 15[3.26] 25[1.36] 5
9=6+1+1+1 15[0.6] 9
-
20445 Vidusskolas latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs Profesionālā
24=14+9+1+0 15[1.6] 10[0.9] 6
-
7=5+2+0+0 70[0.1] 64
20446 Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotājs Profesionālā
57=53+4+0+0 15[3.8] 15[2.8]
-
23=22+1+0+0 25[0.92] 4
20447 Mājturības un kultūras vēstures skolotājs Profesionālā
22=16+5+1+0 15[1.46] 5[1.4]
-
8=8+0+0+0 65[0.12] 57
20448 Amatu mācības un kultūras vēstures skolotājs Profesionālā
12=10+1+0+1 15[0.8] 3 5 8
-
2=2+0+0+0 65[0.03] 63
20449 Veselības mācības un fiziskās audzināšanas skolotājs Profesionālā
81=64+14+2+1 15[5.4] 15[4.4]
-
11=10+1+0+0 15[0.73] 4
20450 Lietišķās informātikas skolotājs Profesionālā
78=55+18+5+0 15[5.2] 20[3.15]
-
-
20451 Speciālās skolas skolotājs Profesionālā
-
-
2=2+0+0+0 15[0.13]
20455 Kultūras vēstures un mākslas vēstures skolotājs Profesionālā
-
-
25=21+4+0+0 15[1.66]
Vēstures un filozofijas fakultāte
342=211(7)+83(1)+42+6
-
52=45+5+2+0
20601 Vēstures Bakalaura
215=117(3)+57(1)+37+4 50[4.51] 30[5.5]
-
52=45+5+2+0 45[1.15]
20604 Filozofijas Bakalaura
127=94(4)+26+5+2 20[7.68] 25[4.28]
-
-
Ekonomikas un vadības fakultāte
3314=2153+986+157+18
733=689+37+6+1
-
20701 Ekonomika Bakalaura
988=622+321+39+6 120[8.23] 120[7.23]
211=196+12+2+1 240[0.87] 47
-
20705 Ekonomika (grāmatvedība, analīze, audits)(5 g.) Profesionālā
573=375+157+34+7 360[1.59]
-
-
20709 Ekonomika (finansu menedžments)(5 g.) Profesionālā
416=212+153+48+3 100[4.16]
-
-
20715 Vadības zinību Bakalaura
1337=944+355+36+2 140[9.55] 340[3.52]
522=493+25+4+0 360[1.45]
-
Bioloģijas fakultāte
119=100(13)+16(4)+2(1)+1
-
-
20901 Bioloģija Bakalaura
119=100(13)+16(4)+2(1)+1 55[2.52] 15[4.26]
-
-
Fizikas un matemātikas fakultāte
1178=806(88)+302(69)+60(26)+10(2)
-
8=7+1+0+0
21001 Matemātika Bakalaura
60=18(12)+30(15)+8(7)+4(2) 35[2.08] 25[1] 25
-
6=5+1+0+0 25[0.24] 21
21002 Datorzinātnes Bakalaura
728=632(18)+83(1)+11+2 65[15.1] 65[10.2]
-
-
21003 Fizika Bakalaura
86=42(34)+30(29)+14(13)+0 50[3.25] 20[1.8] 6
-
-
21004 Optometrija Bakalaura
55=26(15)+22(8)+7(4)+0 25[4] 20[1.5] 5
-
-
21015 Matemātiķis-statistiķis (piecgadīgā) Profesionālā
60=22(8)+23(10)+12(2)+3 25[3.05] 25[1.4] 16
-
1=1+0+0+0 25[0.04] 24
21016 Vidusskolas matemātikas skolotāja piecgadīgā Profesionālā
19=7(1)+9(5)+3+0 25[0.75] 12 25 37
-
1=1+0+0+0 25[0.04] 24
21018 Programmētājs Profesionālā
170=59+105(1)+5+1 50[3.4] 50[2.4]
-
-
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
444=278(4)+144+21(1)+1
-
31=25+5+1+0
21101 Ģeogrāfija Bakalaura
191=131(3)+55+5(1)+0 28[7.52] 30[5.43]
-
31=25+5+1+0 30[1.03] 1
21102 Vides zinātne Bakalaura
184=108(1)+69+6+1 20[9.63] 15[10.9]
-
-
21103 Ģeoloģija Bakalaura
69=39+20+10+0 15[4.6] 10[5.4]
-
-
Ķīmijas fakultāte
72=55(6)+12+5(1)+0
-
-
21201 Ķīmijas Bakalaura
72=55(6)+12+5(1)+0 50[1.5] 25[0.88] 15
-
-
Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
-
234=225+7+2+0
-
27302 Pirmsskolas skolotāja (pamatstudijas - 5 g.) Profesionālā
-
101=94+5+2+0 50[2.02]
-
27308 Pirmsskolas izglītības pedagogs Profesionālā
-
133=131+2+0+0 50[2.66]
-
Medicīnas fakultāte
380=354(2)+23+2+1
-
-
28401 Ārstniecības Profesionālā
136=128(2)+7+1+0 50[2.72]
-
-
28402 Māszinības Bakalaura
160=156+4+0+0 50[3.2]
-
-
28405 Farmācija Bakalaura
84=70+12+1+1 35[2.4]
-
-
Sociālo zinātņu fakultāte
1066=772+262(1)+29+3
-
154=111+40+3+0
29600 Politikas zinātne Bakalaura
395=215+158(1)+20+2 25[15.8] 40[9.25]
-
50=33+15+2+0 50[1] 14
29601 Komunikācijas zinātne Bakalaura
392=344+45+2+1 25[15.6] 50[7.34]
-
104=78+25+1+0 50[2.08]
29604 Socioloģija Bakalaura
228=174+49+5+0 20[11.4] 15[13.8]
-
-
29607 Sociālais darbs Profesionālā
51=39+10+2+0 15[3.4] 15[2.4]
-
-
Moderno valodu fakultāte
622=489(3)+103(1)+25+5
106=70+31+2+3
60=50+9+1+0
29800 Angļu filoloģija Bakalaura
317=280(1)+32+5+0 28[11.7] 70[4.12]
86=62+22+1+1 160[0.53] 87
49=42+6+1+0 60[0.81] 20
29801 Vācu filoloģija Bakalaura
134=103+21(1)+9+1 14[9.57] 30[4]
20=8+9+1+2 30[0.66] 16
11=8+3+0+0 30[0.36] 22
29802 Franču filoloģija Bakalaura
31=23(2)+6+1+1 11[3.22] 4[5]
-
-
29803 Sinoloģija Bakalaura
42=21+17+4+0 11[3.81] 8[3.87]
-
-
29804 Somugru studijas Bakalaura
38=21+12+3+2 11[3.45] 4[6.75]
-
-
29806 Japānas studijas Bakalaura
60=41+15+3+1 11[5.45] 9[5.44]
-
-