Kursu izvēles kopsavilkums 03.07.2009 14:25 2009.pavasara
2930 studenti pieslēgušies LUIS
20004 Brīvās izvēles studiju programma ##### Profesionālās pilnveides izglītība Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) C=(26-50) Lekciju saraksts
SDSK5022 Ievads mediācijā (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ieva Sproģe
Vietas:40 Reģ:29 Piet:10
Visvalža 4a, 422.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
MākZ1166 Kora mūzikas pamati I (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 pasniedzējs Edgars Vītols
Vietas:20 Reģ:13
 
MākZ1167 Kora mūzikas pamati II (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 pasniedzējs Edgars Račevskis
Vietas:25 Reģ:5
 
MākZ1167 Kora mūzikas pamati II (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 pasniedzējs Edgars Vītols
Vietas:5
 
Valo3245 Krievu valoda kā svešvaloda 4. līmenis (B 2) 2. daļa (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:15 Reģ:8
 
Valo2401 Krievu valoda kā svešvaloda 3. līmenis (В1) 1. daļa (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:15 Reģ:10
 
Valo1492 Krievu valoda kā svešvaloda (līmenis A1 1) (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jeļena Sevastjanova
Vietas:25 Reģ:24
 
Valo1493 Krievu valoda kā svešvaloda (līmenis A1 2) (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jeļena Sevastjanova
Vietas:25 Reģ:10
 
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Veneta Žīgure
Vietas:20 Reģ:14
 
Valo2383 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem II (B1) (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Lāsma Vaivode
Vietas:5 Reģ:12
 
Valo2475 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem II (B2) (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Arvils Šalme
Vietas:20 Reģ:10
 
Valo3304 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem III (C1) (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Arvils Šalme
Vietas:5 Reģ:5
 
20004 Brīvās izvēles studiju programma ##### Profesionālās pilnveides izglītība Pilna laika: klātiene 2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem. 12-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) C=(0-5) Lekciju saraksts
Valo1494 Akadēmiskā angļu valoda (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agnese Mortukāne
Vietas:30 Reģ:5 Piet:14
 
Valo1494 Akadēmiskā angļu valoda (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agnese Mortukāne
Vietas:30 Reģ:20 Piet:20
 
Ģeog1137 Atpūtas organizēšanas alternatīvas - slēpošanas tūrisms un ūdens tūrisms (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jānis Zaļoksnis
Vietas:150 Reģ:110 Piet:32
Aspazijas bulv.5, 225. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP185 Auduma apgleznošana (2) C Reģ.līdz=05.04.2009 asistents Mārīte Kokina-Lilo
Vietas:16 Reģ:18 Piet:26
 
PedaP649 Aušana I* (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Mārīte Kokina-Lilo
Vietas:16 Reģ:1 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (Amuiža), 03.telpa (0. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
VidZ1135 Baltijas reģiona ilgtspēja (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jānis Zaļoksnis
Vietas:80 Reģ:72 Piet:41
Aspazijas bulv.5, 504. auditorija (5. stāvs)- Sestdiena 08.30-12.00 14.02.2009-28.03.2009
Valo1327 Biznesa krievu valoda* (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Žanna Kipere
Vietas:30 Reģ:40 Piet:24
Aspazijas bulv.5, 516. auditorija (5. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Vēst3153 Britu ķeltu kultūras studijas (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lauma-Terēze Lapa
Vietas:40 Reģ:24 Piet:3
 
Filz1015 Cilvēka - dzīvnieka attiecības: to kultūrvēsturiskie, kognitīvie un ētiskie aspekti (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Artis Svece
Vietas:30 Reģ:32 Piet:11
Brīvības bulv.32, 9. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Ģeog1011 Datu apstrāde MicroStation vidē (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Agnis Rečs
Vietas:30 Reģ:16 Piet:5
Alberta 10, 311.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena (pāra ned.) 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Alberta 10, 404. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2057 Dzimte un žanrs filmās (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Irina Novikova
Vietas:30 Reģ:23 Piet:9
Visvalža 4a, 430.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Filz2009 Filozofija un literatūra Eiropā un Latvijā II (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ieva Kolmane
Vietas:30 Reģ:21 Piet:7
Brīvības bulv.32, 3. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
SDSK1016 Floras dizains * (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Inta Valdena
Vietas:100 Reģ:19 Piet:8
Kandavas 2, laborat, Lekciju z.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.00-12.15 09.02.2009-07.06.2009
Kandavas 2, laborat, Lekciju z.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.00-12.15 09.02.2009-07.06.2009
Valo1059 Franču valoda I (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Linda Svilpe
Vietas:20 Reģ:24 Piet:21
Aspazijas bulv.5, 408. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1059 Franču valoda I (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Linda Svilpe
Vietas:20 Reģ:18 Piet:10
Aspazijas bulv.5, 408. auditorija (4. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo1060 Franču valoda II (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Linda Svilpe
Vietas:22 Reģ:21 Piet:1
Aspazijas bulv.5, 408. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Aspazijas bulv.5, 408. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo2061 Franču valoda III (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Linda Svilpe
Vietas:22 Reģ:17 Piet:3
Aspazijas bulv.5, 408. auditorija (4. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Aspazijas bulv.5, 408. auditorija (4. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo3111 Franču valoda V (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 vieslektors Segolene Taillandier
Vietas:15 Reģ:14 Piet:2
Aspazijas bulv.5, 511. auditorija (5. stāvs)- Pirmdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Aspazijas bulv.5, 511. auditorija (5. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Ģeog1030 Ģeogrāfisko Informācijas Sistēmu pamati ArcView vidē (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ineta Grīne
Vietas:15 Piet:2
Alberta 10, 413.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
PedaP284 Ģimenes pedagoģija (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Berķe
Vietas:30 Reģ:27 Piet:12
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 303.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 16.30-19.45 10.02.2009-30.03.2009
Filz2334 Ievads kultūras studijās (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Irina Novikova
Vietas:26 Piet:3
Visvalža 4a, 430.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
JurZ1036 Ievads starptautiskajās vides tiesībās (2) C Reģ.līdz=27.04.2009 lektors Edmunds Broks
Vietas:30 Reģ:4
Raiņa bulv. 19, 6. auditorija (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 20.04.2009-07.06.2009
JurZP020 Ievads tiesību zinātnē (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ieva Roze
Vietas:70 Reģ:38 Piet:1
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2209 Ievads vācu juridiskajā terminoloģijā II (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 vieslektors Kathe Ertle
Vietas:15
 
Valo1359 Igauņu valoda I (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Marje Kurmis
Vietas:50 Reģ:32
Aspazijas bulv.5, 506. auditorija (5. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Aspazijas bulv.5, 300. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2408 Igauņu valodaII (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Marje Kurmis
Vietas:30 Reģ:4 Piet:2
Aspazijas bulv.5, 516. auditorija (5. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZ3003 Itālijas kultūras vēsture I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Baiba Bankava
Vietas:55 Piet:3
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZ3003 Itālijas kultūras vēsture I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 vieslektors Maria Teresa Brintazzoli
Vietas:55 Piet:2
 
Vēst1047 Itālijas renesanses mākslas un gara pasaule (2) C Reģ.līdz=22.02.2009 docents Valda Kļava
Vietas:25 Piet:16
Brīvības bulv.32, 3. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 18.02.2009-07.06.2009
MākZ2007 Itāļu kino semiotika I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 vieslektors Maria Rita Lupi
Vietas:55 Piet:2
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1277 Itāļu valodas elementārkurss I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Leonards Varžinskis
Vietas:25 Reģ:24 Piet:16
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
Valo1277 Itāļu valodas elementārkurss I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Leonards Varžinskis
Vietas:25 Reģ:26 Piet:20
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Pirmdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
Valo1277 Itāļu valodas elementārkurss I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 vieslektors Maria Rita Lupi
Vietas:30 Reģ:18 Piet:9
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1277 Itāļu valodas elementārkurss I (2) C Reģ.līdz=18.02.2009 vieslektors Maria Teresa Brintazzoli
Vietas:25 Reģ:21 Piet:6
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1277 Itāļu valodas elementārkurss I (2) C Reģ.līdz=18.02.2009 vieslektors Maria Teresa Brintazzoli
Vietas:25 Reģ:24 Piet:5
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1277 Itāļu valodas elementārkurss I (2) C Reģ.līdz=18.02.2009 vieslektors Maria Rita Lupi
Vietas:25 Reģ:17 Piet:3
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1277 Itāļu valodas elementārkurss I (2) C Reģ.līdz=18.02.2009 vieslektors Maria Rita Lupi
Vietas:25 Reģ:16
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1277 Itāļu valodas elementārkurss I (2) C Reģ.līdz=06.03.2009 vieslektors Maria Rita Lupi
Vietas:30 Reģ:2 Piet:4
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 06.03.2009-07.06.2009
Valo1276 Itāļu valodas elementārkurss II (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Leonards Varžinskis
Vietas:25 Piet:1
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Pirmdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo2322 Itāļu valodas elementārkurss III (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Baiba Bankava
Vietas:30
 
Valo2324 Itāļu valodas elementārkurss IV (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 vieslektors Maria Teresa Brintazzoli
Vietas:30
 
SDSK1012 Komunikācijas - sarunu prakse ekonomikas un biznesa sfērā I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Aleksejs Taube
Vietas:30 Reģ:25 Piet:13
Visvalža 4a, 430.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
SDSK1014 Komunikācijas - sarunu prakse tiesību sfērā I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Aleksejs Taube
Vietas:30 Reģ:22 Piet:2
Visvalža 4a, 430.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
PedaP423 Krievu valoda (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Margarita Gavriļina
Vietas:25 Reģ:22 Piet:21
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 413.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-19.30 09.02.2009-07.06.2009
Valo2225 Krievu valodas praktiskā stilistika (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Margarita Gavriļina
Vietas:25 Reģ:15 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 413.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2055 Latviešu valodas kultūra I (morfoloģija) (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Asja Svarinska
Vietas:30 Reģ:37 Piet:20
Aspazijas bulv.5, 516. auditorija (5. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2055 Latviešu valodas kultūra I (morfoloģija) (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Asja Svarinska
Vietas:30 Reģ:22 Piet:3
Aspazijas bulv.5, 516. auditorija (5. stāvs)- Pirmdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
Valo2739 Latviešu valodas kultūra II (leksikoloģija un stilistika) (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Asja Svarinska
Vietas:30
Aspazijas bulv.5, 519. auditorija (5. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2739 Latviešu valodas kultūra II (leksikoloģija un stilistika) (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Asja Svarinska
Vietas:30 Reģ:20 Piet:2
Aspazijas bulv.5, 519. auditorija (5. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP077 Latviešu valodas kultūra III (interpunkcija) (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Asja Svarinska
Vietas:30 Piet:6
Aspazijas bulv.5, 516. auditorija (5. stāvs)- Ceturtdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
ValoP077 Latviešu valodas kultūra III (interpunkcija) (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Asja Svarinska
Vietas:30 Reģ:12 Piet:3
Aspazijas bulv.5, 516. auditorija (5. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP665 Leļļu gatavošana (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:16 Reģ:20 Piet:11
 
PedaP670 Lietišķā keramika (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Helga Ingeborga Melnbārde
Vietas:25 Piet:5
 
MākZ1143 Mākslas vieta izglītībā un keramika kā apguves metode II (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Helga Ingeborga Melnbārde
Vietas:25 Reģ:32 Piet:10
 
SDSK1028 Mediācijas pamatprincipi un prakse (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Sandra Zīle Gereiša
Vietas:40 Reģ:43 Piet:25
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Medi1013 Medicīna ikvienam (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Inguna Ebela
Vietas:180 Reģ:184 Piet:55
Aspazijas bulv.5, 500. auditorija (5. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Medi1007 Medicīnas vēsture un kultūra (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Arnis Vīksna
Vietas:60 Reģ:51 Piet:23
Aspazijas bulv.5, 409. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Medi1008 Medicīniskās problēmas kosmetoloģijā (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ināra Ančupāne
Vietas:140 Reģ:137 Piet:76
Aspazijas bulv.5, 308. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP664 Mežģīņu tehnikas (2) C Reģ.līdz=22.03.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:16 Reģ:4 Piet:5
 
Ģeol1094 Minerāli un ieži (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Vija Hodireva
Vietas:70 Reģ:55 Piet:3
Alberta 10, 216. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP644 Nacionālās virtuves (2) C Reģ.līdz=10.03.2009 lektors Lolita Šelvaha
Vietas:30 Reģ:17 Piet:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 302.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 16.00-19.00 03.03.2009-28.04.2009
Valo1258 Norvēģu valoda I (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agnija Platace
Vietas:30 Reģ:23 Piet:8
Visvalža 4a, 419. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1239 Norvēģu valoda II (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agnija Platace
Vietas:30 Piet:1
Visvalža 4a, 417.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZ2001 Pasaules tautu mūzika II (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Valdis Muktupāvels
Vietas:48 Reģ:32 Piet:10
Visvalža 4a, 305. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZ2001 Pasaules tautu mūzika II (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Valdis Muktupāvels
Vietas:48 Reģ:40 Piet:4
Visvalža 4a, 305. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1330 Portugāļu valoda I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Alla Placinska
Vietas:30 Reģ:18 Piet:7
Visvalža 4a, 326.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1212 Praktiskā krievu valoda I* (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Žanna Kipere
Vietas:25 Reģ:27 Piet:38
Aspazijas bulv.5, 516. auditorija (5. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo2060 Praktiskā krievu valoda II* (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Žanna Kipere
Vietas:25 Reģ:19 Piet:8
Aspazijas bulv.5, 519. auditorija (5. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo1125 Praktiskā latviešu valoda I (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Līsmane
Vietas:30 Reģ:33 Piet:6
Aspazijas bulv.5, 401. auditorija (4. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1125 Praktiskā latviešu valoda I (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Līsmane
Vietas:30 Reģ:16 Piet:1
Aspazijas bulv.5, 506. auditorija (5. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo1179 Praktiskā latviešu valoda II (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Līsmane
Vietas:30 Reģ:13
Aspazijas bulv.5, 505. auditorija (5. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo1179 Praktiskā latviešu valoda II (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Līsmane
Vietas:30 Reģ:2 Piet:2
Aspazijas bulv.5, 506. auditorija (5. stāvs)- Trešdiena 19.45-21.15 09.02.2009-07.06.2009
Psih2099 Psihoanalītiskās teorijas un terapijas elementi (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Viktors Ozoliņš
Vietas:70 Reģ:47 Piet:33
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Ģeog3003 Purvu zinātne (telmatoloģija) (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Laimdota Kalniņa
Vietas:50 Reģ:23 Piet:3
Alberta 10, 313. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
SDSK1009 Realitātes (re)konstrukcija kino (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Viktors Freibergs
Vietas:70 Reģ:69 Piet:26
Visvalža 4a, 402.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo3237 Sagatavošanās studijām Francijā (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Linda Svilpe
Vietas:25 Piet:2
 
SDSK1031 Sociālās medicīnas pedagoģiskie aspekti (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Valdis Folkmanis
Vietas:30 Reģ:36 Piet:4
J.Asara iela 5, 69.telpa (2. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2008-07.06.2008
Valo1377 Spāņu valoda I* (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Alla Placinska
Vietas:30 Reģ:38 Piet:44
Visvalža 4a, 326.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1380 Spāņu valoda II* (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Klāra Priedīte
Vietas:25 Reģ:19 Piet:1
Visvalža 4a, 326.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP078 Specialitātes latviešu valoda II (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Līsmane
Vietas:25 Piet:1
Aspazijas bulv.5, 506. auditorija (5. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP138 Specialitātes latviešu valoda I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Līsmane
Vietas:25 Piet:3
Aspazijas bulv.5, 505. auditorija (5. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP138 Specialitātes latviešu valoda I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Līsmane
Vietas:25 Piet:1
Aspazijas bulv.5, 505. auditorija (5. stāvs)- Pirmdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Medi1015 Sporta medicīna (PFA) - pielāgotajās fiziskajās aktivitātēs (2) C Reģ.līdz=27.02.2009 lektors Luize Ventaskrasta
Vietas:100 Reģ:7 Piet:14
Aspazijas bulv.5, 504. auditorija (5. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 24.02.2009-01.04.2009
Valo1495 Turku valoda I (iesācējiem) (2) C Reģ.līdz=18.02.2009 viesasistents Sibel Jurgelans
Vietas:30 Reģ:17 Piet:1
Visvalža 4a, 315. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 19.02.2009-07.06.2009
Valo1472 Vācu valoda (ar priekšzināšanām) (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ilze Zariņa
Vietas:25 Reģ:16 Piet:3
Visvalža 4a, 415. auditorija (4. stāvs)- Otrdiena 16.30-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo1363 Vācu valoda I (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jevgenija Kutasina
Vietas:25 Reģ:25 Piet:8
Lomonosova iela 1, 308. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 16.30-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo1363 Vācu valoda I (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jevgenija Kutasina
Vietas:25 Reģ:30 Piet:19
Aspazijas bulv.5, 511. auditorija (5. stāvs)- Otrdiena 16.30-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo3094 Vācu valoda I (iesācējiem) (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Linda Bišofa
Vietas:25 Reģ:28 Piet:32
Visvalža 4a, 418. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 11.02.2009-07.06.2009
Valo1364 Vācu valoda II (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Laila Niedre
Vietas:25 Reģ:21
Raiņa bulv. 19, 43. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 43. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo3096 Vācu valoda III (iesācējiem) (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ilze Zariņa
Vietas:25 Reģ:9
Visvalža 4a, 419. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Medi2007 Veselība XXI gadsimtā (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Dainis Krieviņš
Vietas:120 Reģ:118 Piet:41
Aspazijas bulv.5, 308. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
VidZ1004 Vides aizsardzība pilsētās un pagastos (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jānis Zaļoksnis
Vietas:150 Reģ:81 Piet:5
Aspazijas bulv.5, 225. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
VidZ1084 Vides pārvaldes un politikas pamati (2) C Reģ.līdz=22.02.2009 profesors Raimonds Ernšteins
Vietas:45 Reģ:44 Piet:19
Raiņa bulv. 19, 416.telpa (4. stāvs)- Otrdiena (pāra ned.) 16.30-19.30 17.02.2009-07.06.2009
Valo2325 Zinātnes valodas stils (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Asja Svarinska
Vietas:30 Piet:3
Aspazijas bulv.5, 519. auditorija (5. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo1148 Zviedru valoda I (2) C Reģ.līdz=22.02.2009 docents Ivars Orehovs
Vietas:30 Reģ:21 Piet:12
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1148 Zviedru valoda I (2) C Reģ.līdz=22.02.2009 docents Ivars Orehovs
Vietas:30 Reģ:6 Piet:3
Visvalža 4a, 323.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2116 Zviedru valoda III (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ivars Orehovs
Vietas:30 Reģ:12
Visvalža 4a, 323.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
20004 Brīvās izvēles studiju programma ##### Profesionālās pilnveides izglītība Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) C=(0-12) Lekciju saraksts
JurZ5015 Administratīvo tiesību aktuālās problēmas (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 docents Jautrīte Briede
Vietas:1 Reģ:1
 
Valo1103 Angļu valoda I (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Zoja Mironova
Vietas:5
 
Valo1467 Angļu valoda uzņēmējdarbībai (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Ilze Ruža
Vietas:1
 
Medi3193 Atkarības klīniskie aspekti (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Alfrēds Jānis Sīpols
Vietas:1
 
LitZ1011 Bērnu literatūra I (3) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Stikāne
Vietas:1
 
Ekon2047 Biznesa statistika (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Freimane
Vietas:1
 
JurZP125 Civilprocess (6) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Mārcis Krūmiņš
Vietas:1 Reģ:1
 
PedaP049 Dabaszinības un to mācību metodika I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Rūta Vociša
Vietas:1
 
JurZ4220 Diplomātiskās un konsulārās tiesības (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Oskars Galanders
Vietas:1
 
JurZ2016 Dzīvokļu tiesības (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 pasniedzējs Jānis Lapsa
Vietas:1
 
JurZ3024 Eiropas Savienības tiesības (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Edmunds Broks
Vietas:1
 
JurZ4160 Ekoloģiskās tiesības (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilma Čepāne
Vietas:1
 
DatZ1033 Ekonomikas informātika II (4) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Krasts
Vietas:1
 
Farm2003 Farmācijas ķīmija (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 docents Jānis Ģībietis
Vietas:1
 
Farm1001 Farmakognozija (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Ruta Muceniece
Vietas:1
 
Filz1016 Filosofija (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ilze Fedosejeva
Vietas:1
 
Fizi1019 Fizika II (3) C Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 docents Vladimirs Ivins
Vietas:1
 
MākZ1012 Fotoprakse (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:1
 
Peda2079 Ģimenes pedagoģija (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Anita Berķe
Vietas:1
 
JurZ1031 Ievadprakse tiesā (2) C Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Juris Jelāgins
Vietas:1 Reģ:2
 
DatZ1133 Informātika II (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:1
 
KomZ1005 Interpersonālā komunikācija (2) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pētnieks Ilze Šulmane
Vietas:1
 
Psih3047 Izpētes metodes psiholoģijā (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Inga Skreitule-Pikše
Vietas:1
 
Valo3578 Japāņu valoda VI (6) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Ayumi Kurosawa
Vietas:1
 
Valo1444 Jaungrieķu valoda I** (3) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Rūmniece
Vietas:1 Reģ:1
 
KomZ1110 Komunikācijas vēsture (4) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 vadošais pētnieks Vita Zelče
Vietas:1
 
JurZ1028 Konstitucionālās tiesības (5) C Reģ.līdz=08.02.2009 docents,dekāna p.i. Anita Rodiņa
Vietas:1 Reģ:1
 
JurZ1028 Konstitucionālās tiesības (5) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gunārs Kusiņš
Vietas:1
 
Valo2284 Kontrastīvās studijas II: spāņu (2.svešvaloda, no iesācēju līmeņa) (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Klāra Priedīte
Vietas:1
 
JurZP210 Kriminālistika (3) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Elita Nīmande
Vietas:1
 
JurZ3018 Kriminālprocess (6) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Gunārs Kūtris
Vietas:1
 
JurZ3012 Krimināltiesības. Sevišķā daļa. (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Valentija Liholaja
Vietas:1 Reģ:1
 
JurZ1007 Kursa darbs I (1) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents,dekāna p.i. Anita Rodiņa
Vietas:1
 
JurZ2003 Kursa darbs II (1) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents,dekāna p.i. Anita Rodiņa
Vietas:1
 
JurZ3004 Kursa darbs III (1) C Reģ.līdz=08.02.2009 docents,dekāna p.i. Anita Rodiņa
Vietas:1 Reģ:1
 
JurZ3004 Kursa darbs III (1) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Velga Slaidiņa
Vietas:5
 
JurZ4002 Kursa darbs IV (1) C Reģ.līdz=08.02.2009 docents,dekāna p.i. Anita Rodiņa
Vietas:1 Reģ:1
 
Psih2030 Kursa darbs (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 asistents Ieva Stokenberga
Vietas:1
 
Valo1303 Latviešu valoda I (apmaiņas studentiem) (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Arvils Šalme
Vietas:1
 
Vēst2096 Latvijas pilsētu un muižu apbūves vēsture (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Mārtiņš Mintaurs
Vietas:1 Reģ:1
 
JurZ1068 Latvijas tiesību vēsture (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Modrīte Vucāne
Vietas:1
 
Valo1297 Lietuviešu valoda I (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Edmundas Trumpa
Vietas:1
 
Valo5436 Lietuviešu valoda I* (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Andra Kalnača
Vietas:1
 
Ekon1115 Makroekonomika (4) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Daira Barānova
Vietas:1
 
Peda4075 Mākslas pedagoģija II (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:1
 
PedaP052 Matemātika un tās mācību metodika I (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Jānis Mencis
Vietas:1
 
Biol2093 Mikrobioloģija I(Vispārīgā mikrobioloģija) (5) C Reģ.līdz=08.02.2009 docents Vizma Nikolajeva
Vietas:1
 
Medi1051 Normālā anatomija II (3) C Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Gundega Knipše
Vietas:1 Reģ:2
 
JurZ5034 Normatīvo tiesību aktu jaunrade (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gunārs Kusiņš
Vietas:1
 
Ķīmi1020 Organiskā ķīmija (3) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Anda Prikšāne
Vietas:1 Reģ:1
 
Psih5020 Personības un sociālā psiholoģija II (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Ieva Bite
Vietas:1 Reģ:1
 
JurZP002 Pirmsdiploma prakse (8) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents,dekāna p.i. Anita Rodiņa
Vietas:1
 
JurZP450 Prakse tiesā (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilma Čepāne
Vietas:1
 
JurZ2019 Prakse valsts pārvaldes iestādē (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Henrijs Buks-Vaivads
Vietas:1 Reģ:1
 
PsihP060 Praktikums sociālajā psiholoģijā II (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 docents Maija Biseniece
Vietas:1
 
Valo1465 Praktiskā latviešu valoda ārvalstu studentiem I (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Veneta Žīgure
Vietas:1
 
DatZ2039 Programmēšanas pamati (4) C Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Krasts
Vietas:1
 
JurZ1029 Romiešu civiltiesību pamati (3) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Agris Bitāns
Vietas:1
 
PedaP648 Rotu dizains (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Juris Leitāns
Vietas:1 Reģ:1
 
JurZ1030 Saistību tiesības. Vispārīgā daļa. (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Gaidis Bērziņš
Vietas:2 Reģ:1
 
JurZ1030 Saistību tiesības. Vispārīgā daļa. (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Kalvis Torgāns
Vietas:1
 
JurZ5039 Salīdzinošās konstitucionālās tiesības (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Annija Kārkliņa
Vietas:1
 
JurZ4005 Salīdzinošās konstitucionālās tiesības** (1) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ringolds Balodis
Vietas:1 Reģ:1
 
SociP046 Sociālā antropoloģija (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmane
Vietas:1
 
JurZ6105 Starptautisko organizāciju tiesības (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents,dekāna p.i. Anita Rodiņa
Vietas:1
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) C Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 docents,dekāna p.i. Anita Rodiņa
Vietas:1 Reģ:2
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) C Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 docents Jautrīte Briede
Vietas:1 Reģ:1
 
JurZ6051 Tiesību filozofijas problēmas (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Juris Jelāgins
Vietas:1
 
JurZ6076 Tiesību socioloģija (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Ieva Roze
Vietas:1
 
Valo1101 Vācu valoda I (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Laila Niedre
Vietas:1
 
Soci2305 Vadības socioloģija (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Maruta Putniņa
Vietas:1
 
VadZ1013 Vadības teorija (4) C Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Jānis Vitkovskis
Vietas:1
 
MediP012 Vispārējā un speciālā histoloģija (5) C Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Jurijs Markovs
Vietas:1 Reģ:4
 
20101 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 Bakalaura Pilna laika: klātiene 1-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(0-4) Lekciju saraksts
Teol4005 Ievads studijās un zinātniskā darba metodikā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Elizabete Taivāne
Vietas:60
 
Teol1004 Sistemātiskā teoloģija I (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Juris Cālītis
Vietas:60
 
Teol1196 Vecā Derība: Ievads un teoloģija - I (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ilmārs Zvirgzds
Vietas:60
 
Teol1005 Vecās Derības ebreju valoda - I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Jānis Sīkstulis
Vietas:50
 
20101 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 Bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=4(0-0) B1=2(2-4) Lekciju saraksts
Teol2042 Kristietības vēsture II (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Andris Priede
Vietas:40 Reģ:14
Raiņa bulv. 19, 11. auditorija (0. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 11. auditorija (0. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol3031 Teoloģiskā latīņu valoda II (4) B1 Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dainis Zeps
Vietas:30 Reģ:13 Piet:1
Raiņa bulv. 19, 11. auditorija (0. stāvs)- Pirmdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
20101 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 Bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem. 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) B2=2(0-13) Lekciju saraksts
Teol2194 Apgaismības laikmets un teoloģija (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Normunds Titāns
Vietas:30 Piet:2
Raiņa bulv. 19, 11. auditorija (0. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2066 Ievads kristīgajā misticismā (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Elizabete Taivāne
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2064 Seminārs Budismā (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Elizabete Taivāne
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2013 Teoloģiskā vācu valoda I (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Miervaldis Vanags
Vietas:20 Piet:2
 
Teol2063 Vecās Derības antropoloģija (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Jānis Rudzītis
Vietas:50 Piet:2
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
20101 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 Bakalaura Pilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-0) Lekciju saraksts
Teol4102 Bakalaura darbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents,dekāns Ralfs Kokins
Vietas:36
 
20102 Teoloģija 45221 Maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(17-0) Lekciju saraksts
Teol5086 Reliģijas socioloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Valdis Tēraudkalns
Vietas:15
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 17.30-19.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol5099 Teoloģijas problēmjautājumi (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Juris Cālītis
Vietas:15 Reģ:7
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 19.00-20.30 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 20.30-22.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol5018 Vecās Derības tekstoloģija II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ilmārs Zvirgzds
Vietas:15
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 19.00-20.30 09.02.2009-07.06.2009
20102 Teoloģija 45221 Maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem. 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) B=8(0-0) Lekciju saraksts
Teol5101 Dzimte un reliģija (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Anta Filipsone
Vietas:20
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 19.00-20.30 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 20.30-22.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol5073 E. Levinas domāšanas teoloģiskie aspekti (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Normunds Titāns
Vietas:15 Reģ:5 Piet:3
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 17.30-19.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol5076 Teoloģijas antropoloģija: P.Tilliha teoloģija (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Juris Cālītis
Vietas:20 Reģ:5
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 17.30-19.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 19.00-20.30 09.02.2009-07.06.2009
Teol5054 Teoloģiskā vācu valoda III* (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Miervaldis Vanags
Vietas:15 Reģ:3
Raiņa bulv. 19, 10. auditorija (0. stāvs)- Otrdiena 16.00-17.30 09.02.2009-07.06.2009
20102 Teoloģija 45221 Maģistra Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-3) Lekciju saraksts
Teol6005 Maģistra darbs (20) A Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Anta Filipsone
Vietas:15
 
Teol2055 Starpreliģiju dialogs (seminārs) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Elizabete Taivāne
Vietas:15 Reģ:6
Raiņa bulv. 19, 10. auditorija (0. stāvs)- Otrdiena 18.00-19.30 09.02.2009-07.06.2009
20113 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 Bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(0-6) B1=8(6-8) B2=0(2-0) Lekciju saraksts
Teol1010 Sistemātiskā teoloģija II (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Juris Cālītis
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol1003 Teoloģijas tradīcijas un teologi (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Juris Cālītis
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol1149 Vecā Derība: Ievads un teoloģija II (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ilmārs Zvirgzds
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol1008 Vecās Derības ebreju valoda - II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Olga Petrova
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2029 Teoloģiskā angļu valoda V (2) B1 Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Alda Vāczemniece
Vietas:20
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol1009 Vecās Derības ebreju valoda - II (seminārs) (4) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Olga Petrova
Vietas:50 Reģ:20
 
Teol1011 Vecās Derības laikmets un kultūrvide (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Jānis Rudzītis
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
20113 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 Bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem. 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) B1=0(0-0) B2=0(3-4) Lekciju saraksts
Teol2025 Teoloģiskā angļu valoda IV (2) B1 Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Alda Vāczemniece
Vietas:20
 
Valo1403 Teoloģiskā angļu valoda II (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Alda Vāczemniece
Vietas:20 Piet:2
 
Teol2016 Teoloģiskā vācu valoda III (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Miervaldis Vanags
Vietas:20 Piet:3
Raiņa bulv. 19, 11. auditorija (0. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 11. auditorija (0. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
20113 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 Bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=14(0-0) B1=6(7-10) B2=0(2-4) Lekciju saraksts
Teol2018 Ievads praktiskajā teoloģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Anta Filipsone
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2056 Ievads teoloģiskajā ētikā (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 docents Normunds Titāns
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2105 Jaunā Derība: ievads un teoloģija II (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Dace Balode
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 07.04.2009-07.06.2009
Teol2034 Jaunās Derības grieķu valoda (koinē) II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Jānis Plaudis
Vietas:50
 
Teol2046 Pasaules reliģijas II* (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Elizabete Taivāne
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2036 Jaunās Derības grieķu valoda (koinē) II (seminārs) (4) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Jānis Plaudis
Vietas:50 Reģ:20
Raiņa bulv. 19, 10. auditorija (0. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2122 Jaunās Derības laikmets un kultūrvide (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 docents,dekāns Ralfs Kokins
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2015 Teoloģiskā vācu valoda IV (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Miervaldis Vanags
Vietas:20 Reģ:3 Piet:1
Raiņa bulv. 19, 11. auditorija (0. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 11. auditorija (0. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2023 Teoloģiskā vācu valoda V (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Miervaldis Vanags
Vietas:15 Piet:1
Raiņa bulv. 19, 11. auditorija (0. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 10. auditorija (0. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2066 Ievads kristīgajā misticismā (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Elizabete Taivāne
Vietas:50 Piet:2
Raiņa bulv. 19, 2. auditorija (0. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Teol2063 Vecās Derības antropoloģija (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Jānis Rudzītis
Vietas:50 Piet:1
Raiņa bulv. 19, 161.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
20113 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 Bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=18(0-0) Lekciju saraksts
Teol1007 Ievads filosofijā teologiem I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 docents Normunds Titāns
Vietas:25
 
20115 Reliģijas un ētikas skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=14(0-0) B teoloģija=4(3-6) B pedagoģija=6(2-4) B profesionālā pilnveide=4(2-4) Lekciju saraksts
PedaP396 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Laima Geikina
Vietas:10 Reģ:2
 
SDSK2083 Mācīšanās: teorija un prakse (2) B1 Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Rudīte Andersone
Vietas:10 Reģ:4
 
Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:10 Reģ:4
 
Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Rudīte Andersone
Vietas:10
 
Teol1082 Baznīcas vēsture (2) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 docents Andris Priede
Vietas:29 Reģ:2
 
Teol2052 Pasaules reliģijas (2) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Elizabete Taivāne
Vietas:10 Reģ:2
 
Psih5108 Izziņas procesu psiholoģija* (2) B3 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:10
 
Psih5409 Personības un grupas attīstības diagnostika* (2) B3 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:10
 
20115 Reliģijas un ētikas skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=14(0-0) B teoloģija=4(2-4) B pedagoģija=10(4-8) B3=10(2-4) Lekciju saraksts
TeolP004 Ievads praktiskajā teoloģijā pedagogiem (2) A Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Anta Filipsone
Vietas:25 Reģ:2
 
SDSK2083 Mācīšanās: teorija un prakse (2) B1 Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Rudīte Andersone
Vietas:25 Reģ:2
 
Peda2080 Skolotāja pētnieciskā darbība (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:50 Reģ:2
 
Teol1082 Baznīcas vēsture (2) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 docents Andris Priede
Vietas:25 Reģ:2
 
Psih5108 Izziņas procesu psiholoģija* (2) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:25
 
Teol2052 Pasaules reliģijas (2) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Elizabete Taivāne
Vietas:25 Reģ:2
 
Psih5409 Personības un grupas attīstības diagnostika* (2) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:25
 
Psih5108 Izziņas procesu psiholoģija* (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:25
 
Psih5409 Personības un grupas attīstības diagnostika* (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:25
 
20202 Tiesību zinātnes [studijas vakaros] 45380 Maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=27(0-0) B*ATie=5(2-3) B*CivZ=5(7-7) B*KriZ=4(1-2) B*SttZ=4(1-2) B*Ties=6(7-9) Lekciju saraksts
JurZ6051 Tiesību filozofijas problēmas (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Jelāgins
Vietas:75
Raiņa bulv. 19, 21. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
20202 Tiesību zinātnes [studijas vakaros] 45380 Maģistra Nepilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=4(0-0) B*ATie=5(2-3) B*CivZ=5(4-5) B*KriZ=4(1-2) B*SttZ=4(1-2) B*Ties=6(5-8) Lekciju saraksts
20202 Tiesību zinātnes [studijas vakaros] 45380 Maģistra Nepilna laika: klātiene 3-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=23(3-30) Lekciju saraksts
JurZ6049 Varas dalīšana un publiskā pārvalde (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Linards Muciņš
Vietas:63
 
20204 Tiesību zinātnes 42380 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Pilna laika: klātiene 10-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=25(0-0) Lekciju saraksts
20204 Tiesību zinātnes 42380 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(24-60) B=2(4-13) C=2(1-2) Lekciju saraksts
JurZ1220 Ārvalstu tiesību vēsture (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Sanita Osipova
Vietas:80
 
JurZ1029 Romiešu civiltiesību pamati (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agris Bitāns
Vietas:80
 
JurZ2002 Vēlēšanu mehānisma politiskā analīze (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Arvīds Dravnieks
Vietas:80
 
20204 Tiesību zinātnes 42380 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=15(0-0) B=2(5-10) Lekciju saraksts
JurZP013 Ārvalstu konstitucionālās tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ringolds Balodis
Vietas:80
 
JurZP065 Dzīvokļu tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jānis Lapsa
Vietas:80
 
JurZ2017 Finansu tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Lazdiņš
Vietas:100
 
JurZ2012 Patērētāju aizsardzības tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Baiba Broka
Vietas:120
 
20204 Tiesību zinātnes 42380 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=7(34-0) B=6(4-10) C=2(1-2) Lekciju saraksts
JurZ2017 Finansu tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Lazdiņš
Vietas:100
 
JurZ3042 Tiesu medicīna (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Dagnija Bērziņa
Vietas:80
 
Medi2044 Tiesu psihiatrija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Anita Apsīte
Vietas:80
 
EkonP333 Mikroekonomika (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Marija Volodina
Vietas:80
 
20204 Tiesību zinātnes 42380 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(16-0) B=4(4-8) C=2(4-8) Lekciju saraksts
JurZP125 Civilprocess (6) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Daina Ose
Vietas:55
 
JurZP125 Civilprocess (6) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Mārcis Krūmiņš
Vietas:55
 
JurZ3225 Eiropas Savienības tiesības (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Aldis Čevers
Vietas:100
 
JurZP246 Juridisko metožu praktikums (5) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lauris Liepa
Vietas:100
 
JurZ3538 Autortiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Mārcis Krūmiņš
Vietas:120
 
JurZ4539 Kriminālprocesa aktuālās problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors,dekāns Kristīne Strada-Rozenberga
Vietas:100
 
JurZP140 Spriedumu izpildes tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Daina Ose
Vietas:120
 
Filz2278 Tiesu runa (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Guna Kaminska
Vietas:100
 
20204 Tiesību zinātnes 42380 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: klātiene 10-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=7(12-0) B=8(5-15) C=2(1-2) Lekciju saraksts
JurZ5098 Diplomdarbs (12) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors,dekāns Kristīne Strada-Rozenberga
Vietas:100
 
JurZ5003 Valsts pārbaudījums tiesību zinātnē (eksāmens) (5) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors,dekāns Kristīne Strada-Rozenberga
Vietas:150
 
JurZ3534 Administratīvās tiesas process (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jautrīte Briede
Vietas:10
 
JurZP270 Cilvēktiesību īstenošana (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Artūrs Kučs
Vietas:70
 
JurZP350 Jūras tiesības (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Aivars Fogels
Vietas:50
 
JurZ1027 Juridisko tekstu analīze un rakstīšana (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Aldis Gobzems
Vietas:15
 
JurZ2100 Kriminoloģija (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Andrejs Vilks
Vietas:80
 
VadZ4101 Loģistika (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Vadims Ivaščuks
Vietas:100
 
20208 Tiesību zinātnes 43380 Bakalaura Pilna laika: klātiene 1-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=15(0-0) C=2(1-2) Lekciju saraksts
20208 Tiesību zinātnes 43380 Bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=13(57-93) B=5(13-15) C=2(9-10) Lekciju saraksts
JurZ1026 Ārvalstu tiesību vēsture (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Sanita Osipova
Vietas:100 Piet:4
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
JurZ4001 Datu aizsardzības tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Ruķers
Vietas:150 Piet:11
Raiņa bulv. 19, 21. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
JurZ1027 Juridisko tekstu analīze un rakstīšana (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Daiga Rezevska
Vietas:120 Piet:25
Raiņa bulv. 19, 21. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 10.03.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 12.03.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 12.03.2009-07.06.2009
JurZ1029 Romiešu civiltiesību pamati (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agris Bitāns
Vietas:100 Reģ:66 Piet:5
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena (nepāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo3098 Biznesa tiesību terminoloģija angļu valodā (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Helena Šulca
Vietas:50 Piet:3
 
DatZ1133 Informātika II (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:70 Piet:1
Raiņa bulv. 19, 016.telpa (0. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 016.telpa (0. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2165 Lietišķā terminoloģija un sarakste angļu valodā (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Viktorija Drīzule
Vietas:50
Raiņa bulv. 19, 42. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 42. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
PolZ1555 Sociālo un politisko ideju vēsture (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ieva Roze
Vietas:100 Piet:3
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
JurZ2002 Vēlēšanu mehānisma politiskā analīze (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Arvīds Dravnieks
Vietas:80 Piet:5
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
20208 Tiesību zinātnes 43380 Bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) B=4(7-14) Lekciju saraksts
JurZ3534 Administratīvās tiesas process (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Kovaļevska
Vietas:25 Reģ:20
Raiņa bulv. 19, 42. auditorija (4. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
JurZ3534 Administratīvās tiesas process (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jautrīte Briede
Vietas:25
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
JurZP013 Ārvalstu konstitucionālās tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ringolds Balodis
Vietas:100 Piet:4
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
JurZ3013 Bankrota tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gaidis Bērziņš
Vietas:100 Reģ:102 Piet:22
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
JurZ2016 Dzīvokļu tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jānis Lapsa
Vietas:130 Piet:8
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
JurZ2012 Patērētāju aizsardzības tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Baiba Broka
Vietas:100 Piet:7
Raiņa bulv. 19, 19. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
20208 Tiesību zinātnes 43380 Bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(34-0) B=20(4-11) Lekciju saraksts
JurZ3003 Starptautiskā justīcija III (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Lejnieks
Vietas:25
 
20208 Tiesību zinātnes 43380 Bakalaura Nepilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) B=3(13-16) C=2(4-4) Lekciju saraksts
Valo1103 Angļu valoda I (4) A Reģ.līdz=13.02.2009 lektors Zoja Mironova
Vietas:50 Reģ:47
Raiņa bulv. 19, 362.telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 13.02.2009-05.06.2009
Raiņa bulv. 19, 362.telpa (. stāvs)- Piektdiena 20.00-21.30 13.02.2009-05.06.2009
Valo1103 Angļu valoda I (4) A Reģ.līdz=13.02.2009 docents Helena Šulca
Vietas:50 Reģ:30
Raiņa bulv. 19, 42. auditorija (4. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 13.02.2009-05.06.2009
Raiņa bulv. 19, 42. auditorija (4. stāvs)- Piektdiena 20.00-21.30 13.02.2009-05.06.2009
Valo1103 Angļu valoda I (4) A Reģ.līdz=13.02.2009 docents Viktorija Drīzule
Vietas:40 Reģ:19
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 13.02.2009-05.06.2009
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Piektdiena 20.00-21.30 13.02.2009-05.06.2009
JurZ1031 Ievadprakse tiesā (2) A Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Juris Jelāgins
Vietas:50 Reģ:13
 
JurZ1031 Ievadprakse tiesā (2) A Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Lauris Liepa
Vietas:50 Reģ:16
 
JurZ1031 Ievadprakse tiesā (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Diāna Apse
Vietas:30 Reģ:23
 
JurZ1068 Latvijas tiesību vēsture (4) A Reģ.līdz=12.02.2009 lektors Modrīte Vucāne
Vietas:120 Reģ:101
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-19.45 12.02.2009-04.06.2009
JurZ1030 Saistību tiesības. Vispārīgā daļa. (4) A Reģ.līdz=10.02.2009 lektors Gaidis Bērziņš
Vietas:130 Reģ:101
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 10.02.2009-02.06.2009
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 20.00-21.30 10.02.2009-02.06.2009
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 docents,dekāna p.i. Anita Rodiņa
Vietas:35 Reģ:14
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ringolds Balodis
Vietas:10
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Kaspars Balodis
Vietas:25 Reģ:3
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gaidis Bērziņš
Vietas:25 Reģ:10
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andis Zalpēteris
Vietas:25
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 docents Aivars Lošmanis
Vietas:20 Reģ:3
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Linda Damane
Vietas:30 Reģ:2
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gunārs Kūtris
Vietas:30 Reģ:1
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Diāna Apse
Vietas:30 Reģ:2
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ieva Roze
Vietas:30 Reģ:16
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Annija Kārkliņa
Vietas:30 Reģ:13
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 docents Artūrs Kučs
Vietas:30 Reģ:1
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Baiba Broka
Vietas:20 Reģ:5
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agris Bitāns
Vietas:20
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Modrīte Vucāne
Vietas:25 Reģ:12
 
JurZ1032 Studiju darbs I (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gunārs Kusiņš
Vietas:30 Reģ:1
 
Valo1101 Vācu valoda I (4) A Reģ.līdz=13.02.2009 lektors Laila Niedre
Vietas:40 Reģ:8
Raiņa bulv. 19, 43. auditorija (4. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 13.02.2009-05.06.2009
Raiņa bulv. 19, 43. auditorija (4. stāvs)- Piektdiena 20.00-21.30 13.02.2009-05.06.2009
JurZ1026 Ārvalstu tiesību vēsture (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Modrīte Vucāne
Vietas:70 Reģ:20 Piet:10
 
JurZ1027 Juridisko tekstu analīze un rakstīšana (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Inese Lībiņa-Egnere
Vietas:70 Reģ:1
Raiņa bulv. 19, 4. auditorija (1. stāvs)- Pirmdiena 18.15-19.45 09.02.2009-01.06.2009
Raiņa bulv. 19, 4. auditorija (1. stāvs)- Pirmdiena (pāra ned.) 20.00-21.30 09.02.2009-01.06.2009
JurZ1027 Juridisko tekstu analīze un rakstīšana (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Baiba Broka
Vietas:70 Reģ:50 Piet:15
 
JurZ1029 Romiešu civiltiesību pamati (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agris Bitāns
Vietas:50 Reģ:30 Piet:3
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 11.02.2009-03.06.2009
Raiņa bulv. 19, 9. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 20.00-21.30 11.02.2009-03.06.2009
Filz1037 Antīko kultūru mantojums (2) C Reģ.līdz=11.02.2009 lektors Modrīte Vucāne
Vietas:60 Reģ:25 Piet:8
 
PolZ1555 Sociālo un politisko ideju vēsture (2) C Reģ.līdz=11.02.2009 lektors Ieva Roze
Vietas:60 Reģ:41 Piet:11
Raiņa bulv. 19, 4. auditorija (1. stāvs)- Trešdiena 20.00-21.30 11.02.2009-03.06.2009
20208 Tiesību zinātnes 43380 Bakalaura Nepilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-41) B=4(11-10) Lekciju saraksts
JurZ2015 Darba tiesības (3) A Reģ.līdz=10.02.2009 lektors Velga Slaidiņa
Vietas:120 Reģ:99
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 10.02.2009-02.06.2009
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena (pāra ned.) 20.00-21.30 10.02.2009-02.06.2009
JurZ2010 Krimināltiesības. Vispārīgā daļa (4) A Reģ.līdz=11.02.2009 lektors Evija Vīnkalna
Vietas:50 Reģ:89
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 11.02.2009-03.06.2009
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 20.00-21.30 11.02.2009-03.06.2009
JurZP060 Lietu tiesības (4) A Reģ.līdz=09.02.2009 lektors Andis Zalpēteris
Vietas:30 Reģ:97
Raiņa bulv. 19, 362.telpa (. stāvs)- Pirmdiena 18.15-19.45 09.02.2009-01.06.2009
JurZ2019 Prakse valsts pārvaldes iestādē (4) A Reģ.līdz=08.02.2009 docents,dekāna p.i. Anita Rodiņa
Vietas:50
 
JurZ2019 Prakse valsts pārvaldes iestādē (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Henrijs Buks-Vaivads
Vietas:50 Reģ:46
 
JurZ2019 Prakse valsts pārvaldes iestādē (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Ruķers
Vietas:25 Reģ:29
 
JurZ2019 Prakse valsts pārvaldes iestādē (4) A Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Anita Kovaļevska
Vietas:50
 
JurZ2019 Prakse valsts pārvaldes iestādē (4) A Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Ringolds Balodis
Vietas:50 Reģ:13
 
JurZ2019 Prakse valsts pārvaldes iestādē (4) A Reģ.līdz=08.02.2009 docents Jautrīte Briede
Vietas:50 Reģ:2
 
JurZ2019 Prakse valsts pārvaldes iestādē (4) A Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Gunārs Kusiņš
Vietas:50
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Kovaļevska
Vietas:25 Reģ:5
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jautrīte Briede
Vietas:25
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Henrijs Buks-Vaivads
Vietas:25 Reģ:13
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Kārlis Villerušs
Vietas:25 Reģ:6
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ringolds Balodis
Vietas:25
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agra Reigase
Vietas:25
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Annija Kārkliņa
Vietas:30 Reģ:21
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gaidis Bērziņš
Vietas:25 Reģ:1
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andis Zalpēteris
Vietas:25 Reģ:2
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agris Bitāns
Vietas:25
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Ruķers
Vietas:25 Reģ:6
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Slaidiņa
Vietas:30 Reģ:12
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ilze Skultāne
Vietas:25 Reģ:9
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Evija Vīnkalna
Vietas:25 Reģ:13
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Lazdiņš
Vietas:25 Reģ:2
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Agnija Tiļļa
Vietas:25
 
JurZ2020 Studiju darbs II (1) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Baiba Broka
Vietas:30 Reģ:2
 
JurZ3534 Administratīvās tiesas process (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Kovaļevska
Vietas:30 Reģ:18 Piet:4
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena (nepāra ned.) 20.00-21.30 09.02.2009-01.06.2009
Raiņa bulv. 19, 42. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena (pāra ned.) 20.00-21.30 09.02.2009-01.06.2009
JurZP013 Ārvalstu konstitucionālās tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Annija Kārkliņa
Vietas:50 Reģ:32 Piet:7
Raiņa bulv. 19, 42. auditorija (4. stāvs)- Ceturtdiena 20.00-21.30 13.02.2009-05.06.2009
JurZ4001 Datu aizsardzības tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Ruķers
Vietas:75 Reģ:49 Piet:12
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 20.00-21.30 09.02.2009-01.06.2009
JurZ2016 Dzīvokļu tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jānis Lapsa
Vietas:100 Reģ:49 Piet:10
Raiņa bulv. 19, 4. auditorija (1. stāvs)- Ceturtdiena 20.00-21.30 12.02.2009-04.06.2009
JurZ2012 Patērētāju aizsardzības tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Baiba Broka
Vietas:60 Reģ:49 Piet:20
 
20208 Tiesību zinātnes 43380 Bakalaura Nepilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(34-49) B=2(9-10) Lekciju saraksts
JurZ4004 Bakalaura darbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Lazdiņš
Vietas:50 Reģ:76
 
JurZP125 Civilprocess (6) A Reģ.līdz=10.02.2009 lektors Mārcis Krūmiņš
Vietas:120 Reģ:71
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 10.02.2009-02.06.2009
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 20.00-21.30 10.02.2009-02.06.2009
JurZP125 Civilprocess (6) A Reģ.līdz=10.02.2009 lektors Daina Ose
Vietas:120 Reģ:17
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 11.02.2009-03.06.2009
JurZ3024 Eiropas Savienības tiesības (4) A Reģ.līdz=09.02.2009 lektors Edmunds Broks
Vietas:120 Reģ:67
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 18.15-19.45 09.02.2009-01.06.2009
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 20.00-21.30 11.02.2009-03.06.2009
JurZ3024 Eiropas Savienības tiesības (4) A Reģ.līdz=09.02.2009 lektors Arnis Buka
Vietas:120 Reģ:19
 
JurZ3018 Kriminālprocess (6) A Reģ.līdz=09.02.2009 lektors Gunārs Kūtris
Vietas:120 Reģ:73
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 20.00-21.30 09.02.2009-01.06.2009
JurZ3013 Bankrota tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gaidis Bērziņš
Vietas:100 Reģ:35 Piet:15
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 13.02.2009-03.04.2009
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 20.00-21.30 13.02.2009-03.04.2009
JurZP210 Kriminālistika (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Elita Nīmande
Vietas:100 Reģ:14 Piet:4
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 13.02.2009-05.06.2009
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena (nepāra ned.) 20.00-21.30 13.02.2009-05.06.2009
JurZ3021 Sodu izpildes tiesības (2) B Reģ.līdz=17.04.2009 pasniedzējs Ilona Kronberga
Vietas:100 Reģ:8 Piet:4
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 17.04.2009-05.06.2009
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 20.00-21.30 17.04.2009-05.06.2009
JurZ3002 Starptautiskā justīcija II (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Lejnieks
Vietas:30
 
20209 Tiesību zinātnes 46380 Profesionālās augstākās izglītības maģistra Pilna laika: klātiene 1-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=11(0-0) B=8(11-27) Lekciju saraksts
JurZ5016 Banku tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Brigita Stenclava
Vietas:70 Reģ:56 Piet:6
Raiņa bulv. 19, 4. auditorija (1. stāvs)- Otrdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
JurZ5021 Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Rozenfelds
Vietas:70 Reģ:57 Piet:13
Raiņa bulv. 19, 19. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
JurZ5024 Jūras tiesības (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Lejnieks
Vietas:60 Piet:2
Raiņa bulv. 19, 19. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
JurZ5039 Salīdzinošās konstitucionālās tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Annija Kārkliņa
Vietas:70 Piet:1
Raiņa bulv. 19, 19. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
JurZ5040 Salīdzinošās krimināltiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Uldis Krastiņš
Vietas:70 Piet:4
Raiņa bulv. 19, 42. auditorija (4. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
JurZ3002 Starptautiskā justīcija II (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Lejnieks
Vietas:10
 
JurZ3003 Starptautiskā justīcija III (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inga Kačevska
Vietas:25
 
JurZ3003 Starptautiskā justīcija III (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Lejnieks
Vietas:10
 
JurZ5042 Starptautiskās tirdzniecības tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inga Kačevska
Vietas:70 Reģ:43 Piet:4
Raiņa bulv. 19, 19. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
JurZ6076 Tiesību socioloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ieva Roze
Vietas:70 Reģ:45 Piet:8
Raiņa bulv. 19, 4. auditorija (1. stāvs)- Piektdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
20209 Tiesību zinātnes 46380 Profesionālās augstākās izglītības maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=21(21-45) B=21(5-10) Lekciju saraksts
JurZ5058 Eiropas iekšējā tirgus tiesības (4) B Reģ.līdz=08.02.2009 vieslektors Thomas Wolfgang Dr.Schmitz
Vietas:100
 
JurZ5023 Juridiskās palīdzības sniegšana (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jautrīte Briede
Vietas:50
 
JurZ5067 Tiesu prakse Eiropas integrācijas jautājumos (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 vieslektors Thomas Wolfgang Dr.Schmitz
Vietas:50
 
20209 Tiesību zinātnes 46380 Profesionālās augstākās izglītības maģistra Pilna laika: klātiene 3-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) B=10(0-0) Lekciju saraksts
JurZ5015 Administratīvo tiesību aktuālās problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jautrīte Briede
Vietas:75 Reģ:53 Piet:14
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
JurZ5019 Civilprocesa aktuālās problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Daina Ose
Vietas:75 Reģ:38 Piet:10
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
JurZ5018 Civiltiesisko strīdu alternatīvā izšķiršana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Andis Auza
Vietas:75 Reģ:11 Piet:5
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
JurZ5021 Īpašuma tiesību īstenošanas problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Rozenfelds
Vietas:70 Piet:3
Raiņa bulv. 19, 19. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
JurZ5068 Juridisko tekstu analīze un rakstīšana II (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Baiba Broka
Vietas:75 Piet:1
 
JurZ5025 Konkurences tiesības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Ieva Azanda
Vietas:75 Piet:11
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Otrdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
JurZ6021 Līgumu tiesību un deliktu tiesību problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Kalvis Torgāns
Vietas:75 Piet:4
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Ceturtdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
JurZ6021 Līgumu tiesību un deliktu tiesību problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agris Bitāns
Vietas:75
 
JurZ5034 Normatīvo tiesību aktu jaunrade (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gunārs Kusiņš
Vietas:75 Reģ:31 Piet:4
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
JurZ5035 Noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Valentija Liholaja
Vietas:75 Piet:9
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
JurZ5041 Starptautisko tiesību aktuālās problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Aivars Fogels
Vietas:75 Piet:5
Raiņa bulv. 19, 41. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
JurZ6076 Tiesību socioloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ieva Roze
Vietas:70 Piet:2
Raiņa bulv. 19, 4. auditorija (1. stāvs)- Piektdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
20209 Tiesību zinātnes 46380 Profesionālās augstākās izglītības maģistra Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=30(21-0) Lekciju saraksts
20211 Tiesību zinātnes 45380 Maģistra Nepilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=9(4-29) B=5(4-9) Lekciju saraksts
JurZ6051 Tiesību filozofijas problēmas (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Jelāgins
Vietas:30
 
JurZ6049 Varas dalīšana un publiskā pārvalde (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Linards Muciņš
Vietas:30
 
JurZ5060 Eiropas notariātu (Francija, Vācija) pieredze tiesību piemērošanā un tās pārņemšanas iespējas (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ringolds Balodis
Vietas:30
 
JurZ6015 Krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību teorijas un prakses aktuālās problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Uldis Krastiņš
Vietas:30
 
JurZ6015 Krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību teorijas un prakses aktuālās problēmas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors,dekāns Kristīne Strada-Rozenberga
Vietas:30
 
JurZ6076 Tiesību socioloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Sanita Osipova
Vietas:30
 
20212 Tiesību zinātnes [studijas sestdienās] 45380 Maģistra Nepilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=9(21-0) B*ATie=5(12-5) B*CivZ=5(12-5) B*KriZ=4(4-2) Lekciju saraksts
JurZ6053 Lietu tiesību un mantojuma tiesību problēmas (1) B*CivZ Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Kristīne Zīle
Vietas:20
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Sestdiena 10.45-12.15 07.03.2009-07.03.2009
JurZ6021 Līgumu tiesību un deliktu tiesību problēmas (2) B*CivZ Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jānis Kārkliņš
Vietas:20
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Sestdiena 13.15-14.45 14.02.2009-14.02.2009
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Sestdiena 15.00-16.30 14.02.2009-14.02.2009
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Sestdiena 16.45-18.15 14.02.2009-14.02.2009
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Sestdiena 10.45-12.15 28.02.2009-28.02.2009
Raiņa bulv. 19, 30. auditorija (3. stāvs)- Sestdiena 09.00-10.30 18.04.2009-18.04.2009
JurZ6056 Kriminoloģijas problēmas (2) B*KriZ Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Andris Vilks
Vietas:18
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 15.00-16.30 14.02.2009-14.02.2009
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 13.15-14.45 14.02.2009-14.02.2009
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.45-12.15 21.02.2009-21.02.2009
Raiņa bulv. 19, 7. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 09.00-10.30 28.02.2009-28.02.2009
20304 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) B1 daļa=4(3-4) C=4(1-2) Lekciju saraksts
20304 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=11(4-11) B1 daļa=4(3-4) B2a daļa=5(3-5) B2b daļa=5(2-5) Lekciju saraksts
DatZ1069 Informātika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Alda Ramāne
Vietas:50
 
LitZ2133 Krievu literatūras vēsture un teorija (19.gs. krievu literatūras vēsture II) (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jurijs Sidjakovs
Vietas:50
 
Valo2112 Krievu valoda (Krievu valodas vārddarināšana) (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:50
 
Valo2115 Krievu valoda (Krievu valodas vēsture II) (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:50
 
Valo2270 Kursa darbs I (1) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:50
 
LitZ2041 Pasaules literatūras vēsture IV (2) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:50
 
LitZ2045 Poētika I (1) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:50
 
LitZ3014 D.Samoilova daiļrade (2) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Nataļja Kononova
Vietas:40
 
LitZ2137 Speckurss krievu literatūrā II (I.Turgeņevs) (2) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jurijs Sidjakovs
Vietas:40
 
LitZ3180 Vārds un attēls (1) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:40
 
LitZ1005 Slāvu mitoloģija (2) B17 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Tatjana Topoļevska
Vietas:40
 
Valo2767 Slāvu valoda II (čehu) (3) B17 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Viola Anna Bīriņa
Vietas:20
 
20304 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=7(0-0) B1 daļa=4(3-4) B2a daļa=5(3-5) B2b daļa=5(2-5) Lekciju saraksts
LitZ3152 Krievu literatūras vēsture un teorija (19. un 20.gs. mijas krievu literatūras vēsture) (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Barišņikova
Vietas:45
 
Valo3051 Krievu valoda (Mūsdienu krievu valodas morfoloģija II) (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:45
 
Valo3271 Kursa darbs II (1) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:45
 
LitZ3026 Poētika III (1) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:45
 
Valo3060 Slāvu valodu sastatāmā gramatika (2) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Tatjana Liguta
Vietas:45
 
Valo3062 Krievu un latviešu valodu sastatāmā gramatika (2) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Tatjana Liguta
Vietas:30
 
LitZ3155 Literārā daiļdarba analīze (1) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:30
 
LitZ3017 Ukraiņu literatūra (2) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jurijs Sadlovskis
Vietas:30
 
LitZ3163 Slāvu literatūru vēsture II (2) B17 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Pāvels Glušakovs
Vietas:30
 
Valo3771 Slāvu valoda IV (čehu) (3) B17 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Nadežda Moroza
Vietas:30
 
20304 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=7(0-0) B1 daļa=12(3-14) Lekciju saraksts
LitZ4024 Krievu literatūras vēsture un teorija (20.gs. krievu literatūras vēsture II) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Nataļja Kononova
Vietas:25
 
Valo3053 Krievu valoda (Krievu literārās valodas vēsture) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:25
 
Valo3058 Krievu valoda (Krievu valodas stilistika II) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rozanna Kurpniece
Vietas:25
 
Valo4051 Krievu valoda (Mūsdienu krievu valodas sintakse II) (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Tatjana Liguta
Vietas:25
 
Valo4094 Bakalaura darba izstrādāšanas seminārs (2) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:25
 
Valo4094 Bakalaura darba izstrādāšanas seminārs (2) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rozanna Kurpniece
Vietas:25
 
Valo4900 Bakalaura darbs (10) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:25
 
20304 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(17-0) B12=12(3-4) B16=12(3-5) B17=12(2-5) Lekciju saraksts
DatZ1069 Informātika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Alda Ramāne
Vietas:20
 
LitZ2133 Krievu literatūras vēsture un teorija (19.gs. krievu literatūras vēsture II) (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jurijs Sidjakovs
Vietas:20
 
Valo2112 Krievu valoda (Krievu valodas vārddarināšana) (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Barišņikova
Vietas:20
 
Valo2115 Krievu valoda (Krievu valodas vēsture II) (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:20
 
Valo2270 Kursa darbs I (1) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:20
 
LitZ2041 Pasaules literatūras vēsture IV (2) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:20
 
LitZ2045 Poētika I (1) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:20
 
LitZ3014 D.Samoilova daiļrade (2) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Nataļja Kononova
Vietas:20
 
LitZ2137 Speckurss krievu literatūrā II (I.Turgeņevs) (2) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jurijs Sidjakovs
Vietas:20
 
LitZ3180 Vārds un attēls (1) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:20
 
LitZ1005 Slāvu mitoloģija (2) B17 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Tatjana Topoļevska
Vietas:10
 
Valo2767 Slāvu valoda II (čehu) (3) B17 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Viola Anna Bīriņa
Vietas:10
 
20304 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(0-0) B12=12(3-4) B16=12(3-5) B17=12(2-5) Lekciju saraksts
LitZ3152 Krievu literatūras vēsture un teorija (19. un 20.gs. mijas krievu literatūras vēsture) (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Barišņikova
Vietas:10
 
Valo3051 Krievu valoda (Mūsdienu krievu valodas morfoloģija II) (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Barišņikova
Vietas:10
 
Valo3271 Kursa darbs II (1) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:10
 
LitZ3026 Poētika III (1) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:10
 
Valo3060 Slāvu valodu sastatāmā gramatika (2) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Tatjana Liguta
Vietas:10
 
Valo3062 Krievu un latviešu valodu sastatāmā gramatika (2) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Tatjana Liguta
Vietas:10
 
LitZ3155 Literārā daiļdarba analīze (1) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:10
 
LitZ3017 Ukraiņu literatūra (2) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jurijs Sadlovskis
Vietas:10
 
LitZ3163 Slāvu literatūru vēsture II (2) B17 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Pāvels Glušakovs
Vietas:10
 
Valo3771 Slāvu valoda IV (čehu) (3) B17 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Nadežda Moroza
Vietas:10
 
20304 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(0-0) Lekciju saraksts
Valo3159 Krievu literārās valodas vēsture (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:10
 
LitZ4024 Krievu literatūras vēsture un teorija (20.gs. krievu literatūras vēsture II) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Nataļja Kononova
Vietas:10
 
Valo3058 Krievu valoda (Krievu valodas stilistika II) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rozanna Kurpniece
Vietas:10
 
Valo4051 Krievu valoda (Mūsdienu krievu valodas sintakse II) (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Tatjana Liguta
Vietas:10
 
20304 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 10-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) B1 daļa=12(0-0) B17=12(1-4) Lekciju saraksts
Valo4094 Bakalaura darba izstrādāšanas seminārs (2) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:10
 
Valo4094 Bakalaura darba izstrādāšanas seminārs (2) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rozanna Kurpniece
Vietas:10
 
Valo4900 Bakalaura darbs (10) B12 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:10 Reģ:5
 
Valo4775 Slāvu valoda V (poļu) (4) B17 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Renāte Miseviča-Trilliča
Vietas:10
 
20306 Baltu filoloģija 45222 Maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(0-0) B=12(25-48) Lekciju saraksts
LitZ6012 Literatūrpētniecības metodes XX gadsimtā (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ojārs Lāms
Vietas:50
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Folk5002 Vizuālā antropoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Janīna Kursīte-Pakule
Vietas:50
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo6036 Baltu valodu vēsture (6) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Pēteris Vanags
Vietas:12 Reģ:14 Piet:1
Visvalža 4a, 218. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena (pāra ned.) 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
MākZ5176 B.Brehts un episkais teātris (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Līga Ulberte
Vietas:16 Piet:2
Visvalža 4a, 209. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo5257 19. un 20. gs. lingvistiskā doma Eiropā un Amerikā* (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Sarma Kļaviņa
Vietas:13 Piet:2
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ6002 Drāmas teorija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Līga Ulberte
Vietas:16 Piet:2
Visvalža 4a, 209. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo6034 Fonētikas teorija un prakse (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dace Markus
Vietas:12 Piet:2
Visvalža 4a, 218. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena (nepāra ned.) 18.15-19.45 09.02.2009-31.03.2009
MākZ5159 Ievads teksta un kino semiotikā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Viktors Freibergs
Vietas:16 Piet:3
Visvalža 4a, 305. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZ5017 Latviešu jaunākā dramaturģija un režija (1945 - 2005) (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Līga Ulberte
Vietas:16
Visvalža 4a, 209. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
LitZ5111 Latviešu literatūra un politika 20. gadsimtā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Dace Lūse
Vietas:16
Visvalža 4a, 218. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo5436 Lietuviešu valoda I* (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Pēteris Vanags
Vietas:12 Reģ:12 Piet:2
Visvalža 4a, 327.telpa (3. stāvs)- Piektdiena (pāra ned.) 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2030 Neomītiskais 20.gadsimta latviešu un Eiropas literatūrā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Māra Grudule
Vietas:16
Visvalža 4a, 218. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ5093 Vācbaltiešu literatūra un kultūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Māra Grudule
Vietas:16
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
LitZ5027 Virzieni un strāvojumi latviešu un cittautu literatūrā (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Viesturs Vecgrāvis
Vietas:16 Piet:2
Visvalža 4a, 206. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 01.04.2009-07.06.2009
20306 Baltu filoloģija 45222 Maģistra Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-0) Lekciju saraksts
Valo6041 Maģistra darbs (20) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Kalniņa
Vietas:50 Reģ:9
 
20307 Klasiskā filoloģija 45222 Maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=6(16-9) B=16(10-11) Lekciju saraksts
Valo6852 Maģistra darba seminārs: Tēmas pieteikums/ Darbs ar oriģinālteksta materiālu (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Rūmniece
Vietas:4
 
LitZ5040 Epistulārais žanrs /latīņu proza/ (3) B Reģ.līdz=08.02.2009 docents Brigita Cīrule
Vietas:6 Reģ:6 Piet:4
Visvalža 4a, 408. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 408. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
LitZ5097 Romas impērijas laika dzeja: aluzivitāte (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 docents Brigita Cīrule
Vietas:6 Piet:4
Visvalža 4a, 408. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 408. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
Valo5214 Valodas stilistiskā analīze (latīņu proza)* (3) B Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Ilze Rūmniece
Vietas:6 Reģ:1 Piet:4
Visvalža 4a, 408. auditorija (4. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
20307 Klasiskā filoloģija 45222 Maģistra Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=23(0-1) Lekciju saraksts
20309 Krievu filoloģija 45222 Maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(5-8) Blit=12(11-12) Bval=12(15-12) Lekciju saraksts
LitZ5252 Krievu literārā dzīve Latvijas brīvvalstī (1918-1940) II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ludmila Sproģe
Vietas:30
Visvalža 4a, 214.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ5063 Literatūras teorija II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:30
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo5168 Sociolingvistikas aktuālākās problēmas (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nadežda Fjodorova
Vietas:30
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena (nepāra ned.) 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena (nepāra ned.) 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo5106 Vispārīgā valodniecība II* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:30
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ5285 Jaunākās krievu literatūras jautājumi (2) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:25
 
LitZ5288 Krievu literatūra kultūrvēstures kontekstā (2) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Darja Ņevska
Vietas:25
 
LitZ5254 Krievu literatūras kritikas vēsture I (2) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:25
 
LitZ5025 Krievu literatūras vēstures aktuālie jautājumi II (4) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Nataļja Kononova
Vietas:25
 
LitZ5026 Literatūrzinātnes vēsture II (2) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:25
 
Valo5730 Kognitīvā lingvistika (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rozanna Kurpniece
Vietas:20
 
Valo5175 Mūsdienu krievu valodas teorijas aktuālie jautājumi (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nadežda Fjodorova
Vietas:20
 
Valo5173 Runas darbības teorētiskie pamati un krievu valodas kā svešvalodas apguve (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:20
 
Valo5171 Teksta lingvistika (4) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rozanna Kurpniece
Vietas:20
 
Valo5120 Valodniecības vēsture II (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nadežda Fjodorova
Vietas:20
 
20309 Krievu filoloģija 45222 Maģistra Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-0) Blit=10(8-10) Bval=10(8-10) Lekciju saraksts
Valo6045 Maģistra darbs II (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ludmila Sproģe
Vietas:15 Reģ:1
 
LitZ5005 F.Dostojevska poētika (2) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:10
 
LitZ5065 Krievu bērnu literatūras vēsture (2) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jurijs Sidjakovs
Vietas:10
 
LitZ5064 Latviešu, krievu un cittautu literatūras un kultūras sakari (4) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ludmila Sproģe
Vietas:10
 
LitZ5069 Pētniecības metodes literatūrzinātnē II (2) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ludmila Sproģe
Vietas:10
 
Valo5736 Diahroniskā lingvistika (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:10
 
Valo5144 Krievu un latviešu valodu kontaktu vēsture un teorija (4) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:10
 
Valo5194 Pētniecības metodes valodniecībā II (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:10
 
Valo6052 Zinātniskā teksta anotēšana un referēšana (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rozanna Kurpniece
Vietas:10
 
20312 Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Pilna laika: klātiene 1-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=18(0-0) Lekciju saraksts
20312 Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=22(4-14) B=22(7-14) Lekciju saraksts
ValoP057 Novitātes latviešu valodniecībā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Andra Kalnača
Vietas:25
 
ValoP057 Novitātes latviešu valodniecībā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ilze Lokmane
Vietas:25
 
ValoP057 Novitātes latviešu valodniecībā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Juris Grigorjevs
Vietas:25
 
PedaP405 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Dzintra Paegle
Vietas:30
 
ValoP075 Latviešu valodas pareizrunas mācību metodika (2) B Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dace Markus
Vietas:30
 
PedaP375 Skolēnu pētnieciskie darbi filoloģijā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Dzintra Paegle
Vietas:5
 
PedaP375 Skolēnu pētnieciskie darbi filoloģijā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Dalbiņa
Vietas:30
 
PedaP375 Skolēnu pētnieciskie darbi filoloģijā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Līga Ulberte
Vietas:5
 
Valo3230 Valodas analīze skolā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Dzintra Paegle
Vietas:25
 
Valo2233 Valodas prakses aktualitātes (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Dzintra Paegle
Vietas:30
 
Peda1008 Vispārīgā pedagoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Līga Āboltiņa
Vietas:25
 
20312 Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-0) B=20(1-2) Lekciju saraksts
PedaP376 Diplomdarba izstrādes praktikums (2) A Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Dzintra Paegle
Vietas:5
 
Peda4086 Diplomdarbs (8) A Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Dzintra Paegle
Vietas:5 Reģ:1
 
ValoP073 Dialekts daiļliteratūrā (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Lidija Leikuma
Vietas:5
 
20314 Literārais redaktors 46223 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=14(0-0) B=6(3-4) Lekciju saraksts
ValoP065 Prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ilze Lokmane
Vietas:25
 
ValoP700 Teksta literārā rediģēšana II* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Līga Vogina
Vietas:30
Visvalža 4a, 416. auditorija (4. stāvs)- Piektdiena (pāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 416. auditorija (4. stāvs)- Piektdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP073 Dialekts daiļliteratūrā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Lidija Leikuma
Vietas:25
Visvalža 4a, 221.telpa (2. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Ekon2019 Tirgvedības komunikāciju pamati (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Anda Batraga
Vietas:25
Visvalža 4a, 416. auditorija (4. stāvs)- Piektdiena (nepāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 416. auditorija (4. stāvs)- Piektdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
20314 Literārais redaktors 46223 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-0) Lekciju saraksts
ValoP068 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Andra Kalnača
Vietas:5 Reģ:1
 
ValoP067 Prakse III (10) A Reģ.līdz=08.02.2009 docents Ilze Lokmane
Vietas:5
 
ValoP067 Prakse III (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Andra Kalnača
Vietas:5
 
20325 Baltu filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(12-0) Lekciju saraksts
Valo1640 Ievads baltu valodniecībā (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Lidija Leikuma
Vietas:69
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Folk1013 Latviešu folklora (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Kalniņa
Vietas:69
Visvalža 4a, 201. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ1015 Latviešu pirmsnacionālā literatūra un nacionālās literatūras sākuma periods (16. gs. - 1890.g.) (2) A Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Pauls Daija
Vietas:69
 
Valo1005 Mūsdienu latviešu literārā valoda: leksikoloģija* (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Urbanoviča
Vietas:69
 
LitZ1017 Pasaules tautu literatūra (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ojārs Lāms
Vietas:69
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-05.04.2009
20325 Baltu filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) Lekciju saraksts
Folk2001 Baltu mitoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Janīna Kursīte-Pakule
Vietas:40
Visvalža 4a, 305. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 06.04.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 305. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 06.04.2009-07.06.2009
MākZ2011 Latviešu teātra vēsture līdz 1940. gadam (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Līga Ulberte
Vietas:40
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo3105 Latviešu valodas kultūra (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Urbanoviča
Vietas:40
 
Valo1297 Lietuviešu valoda I (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Edmundas Trumpa
Vietas:40
 
Valo3104 Mūsdienu latviešu literārā valoda: sintakse (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ilze Lokmane
Vietas:40
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
SDSK3001 Semestra darbs baltu filoloģijā (2) A Reģ.līdz=08.02.2009 docents Līga Ulberte
Vietas:40 Reģ:36
 
20325 Baltu filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(33-36) B (valodniecība)=10(10-14) B (literatūrzinātne)=10(10-10) B4=10(10-10) Lekciju saraksts
Valo4657 Bakalaura darbs (10) A Reģ.līdz=08.02.2009 docents Līga Ulberte
Vietas:60 Reģ:4
 
Valo3116 Funkcionālā gramatika un teksta lingvistika (4) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ilze Lokmane
Vietas:25
Visvalža 4a, 209. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-05.04.2009
Valo3644 Ievads akustiskajā fonētikā* (2) B2 Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 docents Juris Grigorjevs
Vietas:25
Visvalža 4a, 209. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-05.04.2009
Valo3027 Latviešu tautasdziesmu valoda (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Jānis Kušķis
Vietas:25
Visvalža 4a, 209. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-05.04.2009
Valo4046 Valodas kultūras teorija (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Urbanoviča
Vietas:25
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-05.04.2009
LitZ4027 Čaka daiļrade (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Māra Grudule
Vietas:25 Piet:3
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-10.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-05.04.2009
LitZ3029 Latviešu drāmas vēsture līdz 1945.gadam (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Kalniņa
Vietas:25 Piet:3
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 206. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 08.30-10.00 09.02.2009-05.04.2009
LitZ3030 Latviešu lirikas vēsture līdz 1945.gadam (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Janīna Kursīte-Pakule
Vietas:25 Piet:3
Visvalža 4a, 305. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 305. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-05.04.2009
LitZ4026 Latviešu romāna vēsture līdz 1945. gadam (2) B3 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Dace Lūse
Vietas:25 Piet:12
Visvalža 4a, 206. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 206. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-05.04.2009
LitZ3031 Raiņa daiļrade (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Kalniņa
Vietas:25 Piet:3
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 206. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-05.04.2009
Folk2002 Folkloras teksta analīze (4) B4 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Janīna Kursīte-Pakule
Vietas:25
Visvalža 4a, 218. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 218. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 305. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 305. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 09.02.2009-05.04.2009
Vēst1228 Latviešu etnogrāfija (2) B4 Reģ.līdz=08.02.2009 pasniedzējs Irisa Priedīte
Vietas:25 Piet:12
Visvalža 4a, 218. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 218. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-05.04.2009
Folk3002 Lietuviešu folklora un mitoloģija (2) B4 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Rūta Muktupāvela
Vietas:25 Reģ:17
Visvalža 4a, 107.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 107.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-05.04.2009
Folk3003 Ornamentika baltu mitoloģijas kontekstā (2) B4 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Janīna Kursīte-Pakule
Vietas:25
Visvalža 4a, 209. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-05.04.2009
Visvalža 4a, 218. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-05.04.2009
20325 Baltu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=17(41-0) Lekciju saraksts
Valo1640 Ievads baltu valodniecībā (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Lidija Leikuma
Vietas:25 Reģ:11
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 04.04.2009-04.04.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 25.04.2009-25.04.2009
Valo1298 Latīņu valoda (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andris Bullis
Vietas:25
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Folk1013 Latviešu folklora (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Kalniņa
Vietas:25
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
LitZ1015 Latviešu pirmsnacionālā literatūra un nacionālās literatūras sākuma periods (16. gs. - 1890.g.) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Māra Grudule
Vietas:25
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 09.05.2009-09.05.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 23.05.2009-23.05.2009
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 23.05.2009-23.05.2009
20325 Baltu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(97-0) Lekciju saraksts
Valo2163 Ievads lituānistikā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Edmundas Trumpa
Vietas:25
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
Valo4048 Mūsdienu latviešu literārā valoda: morfoloģija (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Andra Kalnača
Vietas:25
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
SDSK3001 Semestra darbs baltu filoloģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Līga Ulberte
Vietas:25 Reģ:7
 
20325 Baltu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=4(33-7) Lekciju saraksts
Filz3009 Filozofija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Vilis Daberts
Vietas:25
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
Valo3105 Latviešu valodas kultūra (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Urbanoviča
Vietas:25
 
Valo1297 Lietuviešu valoda I (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Edmundas Trumpa
Vietas:25
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
LitZ2026 Literārā teksta analīze (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Dalbiņa
Vietas:25
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Visvalža 4a, 407. auditorija (4. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
20325 Baltu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-0) B=10(24-20) Lekciju saraksts
Valo4657 Bakalaura darbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Līga Ulberte
Vietas:25 Reģ:11
 
LitZ4027 Čaka daiļrade (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Māra Grudule
Vietas:10 Piet:1
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Valo3116 Funkcionālā gramatika un teksta lingvistika (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ilze Lokmane
Vietas:10
 
Valo3644 Ievads akustiskajā fonētikā* (2) B Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 docents Juris Grigorjevs
Vietas:10
 
LitZ3029 Latviešu drāmas vēsture līdz 1945.gadam (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Kalniņa
Vietas:10 Piet:1
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.03.2009-28.03.2009
LitZ3030 Latviešu lirikas vēsture līdz 1945.gadam (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Janīna Kursīte-Pakule
Vietas:10 Piet:1
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.03.2009-28.03.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 28.03.2009-28.03.2009
LitZ4026 Latviešu romāna vēsture līdz 1945. gadam (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Dace Lūse
Vietas:10 Piet:2
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Valo3027 Latviešu tautasdziesmu valoda (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Jānis Kušķis
Vietas:10
 
LitZ3031 Raiņa daiļrade (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Kalniņa
Vietas:10 Piet:1
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.02.2009-21.02.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.03.2009-28.03.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.03.2009-28.03.2009
Valo4046 Valodas kultūras teorija (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Inta Urbanoviča
Vietas:10 Piet:1
 
20327 Klasiskā filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(26-0) Lekciju saraksts
Valo1300 Tekstoloģiskā analīze : sengrieķu proza un dzeja (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ingars Gusāns
Vietas:25 Reģ:14
Visvalža 4a, 218. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 409. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo3113 Tekstoloģiskā analīze: latīņu proza un dzeja (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gita Bērziņa
Vietas:25 Reģ:14
Visvalža 4a, 409. auditorija (4. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 215A.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
20327 Klasiskā filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(0-14) B=12(6-11) C=3(3-3) Lekciju saraksts
LitZ3235 Impērijas laika romiešu proza (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Strads
Vietas:10 Piet:3
Visvalža 4a, 215a.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ3068 Mitoloģiskā tradīcija romiešu dzejā* (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Brigita Cīrule
Vietas:12 Reģ:13 Piet:10
Visvalža 4a, 409. auditorija (4. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2049 Romiešu retoriskā proza (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Māris Strads
Vietas:10 Piet:5
Visvalža 4a, 409. auditorija (4. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1444 Jaungrieķu valoda I** (3) C Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Ilze Rūmniece
Vietas:17 Reģ:8 Piet:7
Visvalža 4a, 409. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 409. auditorija (4. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
20327 Klasiskā filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=15(0-8) B=7(2-8) Lekciju saraksts
LitZ3042 Antīkā biogrāfiskā proza (4) B Reģ.līdz=08.02.2009 docents Ingars Gusāns
Vietas:9 Reģ:7 Piet:3
 
Valo2344 Klasiskā grieķu oratorproza** (4) B Reģ.līdz=08.02.2009 docents Ingars Gusāns
Vietas:9 Piet:6
 
20328 Baltijas jūras reģiona studijas 45222 Maģistra Pilna laika: klātiene 1-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-0) Lekciju saraksts
VadZ5030 Baltijas jūras reģiona koncepcija (6) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Valdis Muktupāvels
Vietas:25
 
VadZ5030 Baltijas jūras reģiona koncepcija (6) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Zaiga Krišjāne
Vietas:25
 
VadZ5030 Baltijas jūras reģiona koncepcija (6) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Juris Krūmiņš
Vietas:25
 
Ekon5031 Baltijas valstu ekonomika (4) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 docents Viesturs-Pauls Karnups
Vietas:25
 
VadZ5026 Eiropas integrācija - teorija un prakse (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Tatjana Muravska
Vietas:25
 
VadZ5027 Pētniecības metodes un organizācija (4) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Biruta Sloka
Vietas:25
 
PolZ5016 Politiskais process un publiskā politika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Feliciana Rajevska
Vietas:25
 
20328 Baltijas jūras reģiona studijas 45222 Maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(42-0) B=4(2-4) Lekciju saraksts
Vēst5036 Baltijas jūras reģiona kultūrvēstures aspekti (2) A Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Inese Runce
Vietas:25
Visvalža 4a, 327.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 18.15-21.35 09.02.2009-05.04.2009
LitZ5098 Baltijas jūras reģiona tautu literatūra (2) A Reģ.līdz=08.02.2009 pasniedzējs Aija Priedīte
Vietas:25
Visvalža 4a, 327.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 18.15-21.35 09.02.2009-05.04.2009
PolZ5014 Baltijas jūras reģiona valstu ārējā un drošības politika (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Žaneta Ozoliņa
Vietas:25
Visvalža 4a, 327.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 18.15-21.35 09.02.2009-07.06.2009
MākZ5007 Baltijas mūzika (4) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Valdis Muktupāvels
Vietas:25
Visvalža 4a, 305. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-21.35 09.02.2009-07.06.2009
PolZ5016 Politiskais process un publiskā politika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Feliciana Rajevska
Vietas:25
Visvalža 4a, 327.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 18.15-21.35 14.04.2009-07.06.2009
Valo5178 Sociolingvistiskā situācija un valodas politika Baltijas valstīs (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ina Druviete
Vietas:25
Visvalža 4a, 327.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 18.15-21.35 14.04.2009-07.06.2009
Valo5166 Akadēmiskā angļu valoda (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Helena Šulca
Vietas:25 Piet:6
Visvalža 4a, 327.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Vēst5079 Latgales kultūrvēstures aspekti Baltijas reģionālisma kontekstā (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Inese Runce
Vietas:25
Visvalža 4a, 327.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 20.00-21.30 09.02.2009-07.06.2009
20328 Baltijas jūras reģiona studijas 45222 Maģistra Pilna laika: klātiene 3-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) B=4(0-0) Lekciju saraksts
Valo1457 Igauņu valoda I* (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Marje Kurmis
Vietas:25
 
20328 Baltijas jūras reģiona studijas 45222 Maģistra Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-0) Lekciju saraksts
20329 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(12-12) B*Lit=10(15-26) B*Val=10(11-16) Lekciju saraksts
LitZ1026 19.gs. krievu literatūras vēsture I (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Darja Ņevska
Vietas:70
Visvalža 4a, 201. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Filz2007 Kultūras teorija un vēsture (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Barišņikova
Vietas:70
Visvalža 4a, 201. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2250 Latīņu valoda (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andris Bullis
Vietas:70
 
Valo1358 Mūsdienu krievu valodas leksikoloģija un vārddarināšana (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rozanna Kurpniece
Vietas:70
Visvalža 4a, 201. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1356 Mūsdienu krievu valodas teorētiskā fonētika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:70
Visvalža 4a, 201. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo3158 Angļu valoda (4) B*Lit Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Natālija Orupa
Vietas:30
 
Valo3158 Angļu valoda (4) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Frolova
Vietas:30 Piet:8
 
LitZ1999 Ievads krievu literatūrā (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Darja Ņevska
Vietas:50 Piet:12
 
LitZ1361 Pasaules literatūras vēsture (4) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:50 Piet:9
 
LitZ1361 Pasaules literatūras vēsture (4) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Barišņikova
Vietas:50 Piet:1
Visvalža 4a, 201. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ1361 Pasaules literatūras vēsture (4) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Darja Ņevska
Vietas:50 Piet:7
 
Valo3164 Vācu valoda (4) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jevgenija Kutasina
Vietas:30
 
Valo3158 Angļu valoda (4) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Frolova
Vietas:30 Piet:3
 
Valo1362 Krievu valoda kā svešvaloda I (2) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jeļena Sevastjanova
Vietas:30 Piet:4
 
Valo1365 Mūsdienu latviešu valoda I (2) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Baiba Ivulāne
Vietas:50 Piet:4
 
Valo1361 Slāvu valoda I (čehu) (4) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Nadežda Moroza
Vietas:50 Piet:4
 
Valo3164 Vācu valoda (4) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jevgenija Kutasina
Vietas:30
 
20329 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=15(15-0) B*Lit=6(8-8) B*Val=6(7-8) Lekciju saraksts
LitZ2063 19. un 20.gs. mijas krievu literatūras vēsture (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ludmila Sproģe
Vietas:45
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2063 19. un 20.gs. mijas krievu literatūras vēsture (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Barišņikova
Vietas:45
 
Valo2248 Krievu valodas vēsture* (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:45
Visvalža 4a, 208. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena (nepāra ned.) 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2249 Kursa darbs (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:45
 
Valo2251 Mūsdienu krievu valodas teorētiskā gramatika I (morfoloģija) (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:45
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 202. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena (nepāra ned.) 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2074 19. gs. krievu romāni (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jurijs Sidjakovs
Vietas:35 Piet:2
 
LitZ2066 F. Dostojevska dzīve un daiļrade (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jurijs Sidjakovs
Vietas:35 Piet:3
 
LitZ2073 Poētikas problēmas (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:35 Piet:3
 
LitZ3163 Slāvu literatūru vēsture II (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jurijs Sadlovskis
Vietas:35 Piet:2
 
Valo2253 Ievads slāvu valodu pētīšanā (2) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:25 Piet:7
 
Valo4095 Krievu valodas frazeoloģija (2) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rozanna Kurpniece
Vietas:25 Piet:5
 
Valo2261 Slāvu valoda III (poļu) (4) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Renāte Miseviča-Trilliča
Vietas:25 Piet:5
 
20329 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(24-0) B*Lit=10(8-8) B*Val=10(9-10) Lekciju saraksts
Valo3156 Bakalaura darbs krievu filoloģijā un slāvu filoloģijā (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:50 Reģ:6
Visvalža 4a, 204. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ3058 20.gs. krievu literatūras vēsture (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Nataļja Kononova
Vietas:50
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ3063 20. gs. literārie grupējumi (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:25 Piet:4
 
LitZ3060 20. gs. poētiskais avangards (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:25 Piet:4
 
LitZ4029 Krievu romāns 20. gs.: no simbolisma uz postmodernismu (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ludmila Sproģe
Vietas:25 Piet:3
 
LitZ1005 Slāvu mitoloģija (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Tatjana Topoļevska
Vietas:25 Piet:2
 
Valo3159 Krievu literārās valodas vēsture (2) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:25
 
Valo3160 Krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas lingvistiskie pamati (4) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:25
 
Valo3017 Publicistiskā teksta komunikatīvās funkcijas (2) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 docents Darja Ņevska
Vietas:25 Piet:1
 
Valo3060 Slāvu valodu sastatāmā gramatika (2) B*Val Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Nadežda Moroza
Vietas:25
 
20329 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=14(0-0) B*Lit=2(1-2) Lekciju saraksts
LitZ1026 19.gs. krievu literatūras vēsture I (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Darja Ņevska
Vietas:10
Visvalža 4a, 106.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena (nepāra ned.) 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
DatZP015 Informātika (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Alda Ramāne
Vietas:10 Reģ:2
 
Valo2250 Latīņu valoda (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andris Bullis
Vietas:10 Reģ:2
Visvalža 4a, 206. auditorija (2. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1358 Mūsdienu krievu valodas leksikoloģija un vārddarināšana (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rozanna Kurpniece
Vietas:10
Visvalža 4a, 106.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena (nepāra ned.) 18.15-21.35 09.02.2009-07.06.2009
Valo1356 Mūsdienu krievu valodas teorētiskā fonētika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:10
Visvalža 4a, 106.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 16.00-17.30 09.02.2009-07.06.2009
LitZ1999 Ievads krievu literatūrā (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Darja Ņevska
Vietas:10 Piet:1
Visvalža 4a, 106.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena (pāra ned.) 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
20329 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=15(28-0) B*Lit=4(4-8) Lekciju saraksts
LitZ2063 19. un 20.gs. mijas krievu literatūras vēsture (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Barišņikova
Vietas:10
Visvalža 4a, 108.telpa (1. stāvs)- Piektdiena (nepāra ned.) 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2248 Krievu valodas vēsture* (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Igors Koškins
Vietas:10 Reģ:4
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2251 Mūsdienu krievu valodas teorētiskā gramatika I (morfoloģija) (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Barišņikova
Vietas:10
Visvalža 4a, 108.telpa (1. stāvs)- Piektdiena (pāra ned.) 16.00-17.30 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2065 Poētika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sergejs Daugovišs
Vietas:10
Visvalža 4a, 107.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 107.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
Valo3158 Angļu valoda (4) B*Lit Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Tatjana Frolova
Vietas:10
Visvalža 4a, 206. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2075 18. un 19. gs. vēsturiskā proza (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Darja Ņevska
Vietas:10
Visvalža 4a, 106.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ3163 Slāvu literatūru vēsture II (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jurijs Sadlovskis
Vietas:10
 
20329 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=6(0-0) B*Lit=6(5-6) Lekciju saraksts
LitZ3058 20.gs. krievu literatūras vēsture (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Nataļja Kononova
Vietas:10
Visvalža 4a, 107.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2249 Kursa darbs (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:10 Reģ:1
 
LitZ4029 Krievu romāns 20. gs.: no simbolisma uz postmodernismu (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ludmila Sproģe
Vietas:10
Visvalža 4a, 214.telpa (2. stāvs)- Otrdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ3066 Krievu un latviešu literārie sakari (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents (Dr.) Iveta Narodovska
Vietas:10
Visvalža 4a, 108.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 108.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Visvalža 4a, 108.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2073 Poētikas problēmas (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:10
Visvalža 4a, 108.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
20329 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(20-0) B*Lit=2(1-2) Lekciju saraksts
Valo3156 Bakalaura darbs krievu filoloģijā un slāvu filoloģijā (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:20 Reģ:1
 
LitZ3060 20. gs. poētiskais avangards (2) B*Lit Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:10
Visvalža 4a, 108.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 16.00-17.30 09.02.2009-07.06.2009
20332 Vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotājs un vidusskolas krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) B1=0(2-6) B2=0(2-6) Lekciju saraksts
PedaP623 Audzināšanas teorija un metodes (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Zoja Čehlova
Vietas:20
 
ValoP150 Krievu valodas un literatūras didaktika (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Nataļja Kononova
Vietas:20
Visvalža 4a, 214.telpa (2. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
ValoP150 Krievu valodas un literatūras didaktika (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:20
Visvalža 4a, 214.telpa (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP777 Pedagoģiskā prakse I (vērojumu prakse) (6) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:20
 
Psih1019 Vispārīgā psiholoģija (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:20
 
LitZP022 Jaunākā krievu literatūra (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:10
Visvalža 4a, 215A.telpa (2. stāvs)- Piektdiena (nepāra ned.) 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZP153 Krievu literatūras apguve pasaules literatūras kontekstā (4) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 docents Darja Ņevska
Vietas:10
Visvalža 4a, 108.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (nepāra ned.) 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP154 Krievu gramatika svešvalodas mācību aspektā I (3) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:25
Visvalža 4a, 214.telpa (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP156 Mūsdienu latviešu valodas gramatikas jautājumi (komunikatīvais aspekts) I (3) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Baiba Ivulāne
Vietas:25
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
20332 Vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotājs un vidusskolas krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-0) B1=0(2-6) B2=0(2-6) Lekciju saraksts
LitZP020 Krievu literatūras aktuālie jautājumi (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Tatjana Barišņikova
Vietas:20
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 09.02.2009-07.06.2009
ValoP149 Krievu valoda (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:15
 
ValoP148 Krievu valodniecības aktuālie jautājumi (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:20
Visvalža 4a, 214.telpa (2. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP779 Pedagoģiskā prakse III (pētījuma prakse) (6) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:20
 
LitZP022 Jaunākā krievu literatūra (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Nataļja Šroma
Vietas:10 Reģ:1
Visvalža 4a, 215A.telpa (2. stāvs)- Piektdiena (nepāra ned.) 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZP153 Krievu literatūras apguve pasaules literatūras kontekstā (4) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Darja Ņevska
Vietas:10 Reģ:1
Visvalža 4a, 108.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (nepāra ned.) 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP154 Krievu gramatika svešvalodas mācību aspektā I (3) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Jeļena Marčenko
Vietas:20
Visvalža 4a, 214.telpa (2. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP156 Mūsdienu latviešu valodas gramatikas jautājumi (komunikatīvais aspekts) I (3) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Baiba Ivulāne
Vietas:20
Visvalža 4a, 217. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
20410 Psiholoģija 45310 Maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) B2=21(7-14) Lekciju saraksts
Psih5099 Maģistra darba izstrāde I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Viesturs Reņģe
Vietas:30
 
Psih5099 Maģistra darba izstrāde I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Baiba Martinsone
Vietas:20
 
Psih5338 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ivars Austers
Vietas:30
 
Psih5011 Bērna emocionālā attīstība un agrīnā psiholoģiskā rehabilitācija II (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Laura Pirsko
Vietas:15
 
Psih5360 Depresijas izpēte, profilakse un palīdzība (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Solveiga Miezīte
Vietas:15
 
Psih6061 Ģimenes sistēmu teorija (1) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Māris Ķirsons
Vietas:15
 
Psih5128 Pašnovērtējuma metodes personības izpētē (3) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jānis Pēteris Grants
Vietas:15
 
Psih6373 Personības un sociālā psiholoģija (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Viesturs Reņģe
Vietas:15
 
Psih5404 Vardarbības psiholoģija (1) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ieva Baumane
Vietas:15
 
20410 Psiholoģija 45310 Maģistra Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) B1Klīniskā psih.=4(2-8) B1Skolu psih.=4(2-8) B1Soc./Org.psih.=4(1-4) B2=5(1-3) Lekciju saraksts
Psih6097 Maģistra darbs (12) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ieva Baumane
Vietas:10
 
Psih6097 Maģistra darbs (12) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Malgožata Raščevska
Vietas:10
 
Psih6097 Maģistra darbs (12) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Bite
Vietas:10
 
Psih6097 Maģistra darbs (12) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Viesturs Reņģe
Vietas:10
 
Psih6097 Maģistra darbs (12) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Sandra Beatrice Sebre
Vietas:20
 
Psih6097 Maģistra darbs (12) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ivars Austers
Vietas:10
 
Filz5614 Profesionālā ētika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Baiba Martinsone
Vietas:15
 
Psih6339 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Malgožata Raščevska
Vietas:10
 
Psih6339 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ivars Austers
Vietas:10
 
Psih6352 Psiholoģiskā izpēte un konsultēšana klīnikās II (4) B16 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Sandra Beatrice Sebre
Vietas:10
 
Psih6358 Psiholoģiskā izpēte un konsultēšana skolās II (4) B17 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Lolita Dāldere
Vietas:2
 
Psih6365 Psiholoģiskā izpēte un konsultēšana organizācijās II (4) B18 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Uldis Pāvuls
Vietas:5
 
20414 Pamatskolas angļu valodas skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=2(0-0) B=14(66-14) Lekciju saraksts
PedaP336 Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Sandra Kalniņa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 06.02.2009-06.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 06.02.2009-06.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 29.05.2009-29.05.2009
SDSK1026 Anglijas kultūrvēsture skolotājiem (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:25 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 08.05.2009-08.05.2009
Valo1439 Angļu valodas gramatika skolotājiem II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Leonora Politiko
Vietas:25 Piet:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 22.05.2009-22.05.2009
Valo1559 Angļu valodas leksikoloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:25 Piet:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 29.05.2009-29.05.2009
PedaP283 Angļu valodas mācību metodika (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:25 Piet:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 29.05.2009-29.05.2009
Valo1547 Angļu valodas mutvārdu runas prakse II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Anita Auziņa
Vietas:25 Piet:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 15.05.2009-15.05.2009
ValoP133 Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Evija Latkovska
Vietas:25 Piet:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 06.02.2009-06.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 06.02.2009-06.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 29.05.2009-29.05.2009
20414 Pamatskolas angļu valodas skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: klātiene 3-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-0) Lekciju saraksts
20414 Pamatskolas angļu valodas skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(9-90) B=10(43-10) Lekciju saraksts
Peda4023 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Sandra Kalniņa
Vietas:25
 
Peda4023 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Anita Auziņa
Vietas:25
 
Peda4023 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:25
 
Peda4023 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:25
 
Peda4023 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Evija Latkovska
Vietas:25
 
Peda4023 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elīna Rihtere-Zunte
Vietas:25
 
Peda4023 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Indra Odiņa
Vietas:25
 
Peda4023 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Skara-Mincāne
Vietas:25
 
Peda4023 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Oksana Gotlube
Vietas:25
 
SDSK1026 Anglijas kultūrvēsture skolotājiem (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 08.05.2009-08.05.2009
Valo2334 Angļu valodas gramatika skolotājiem IV (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Leonora Politiko
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 08.05.2009-08.05.2009
Valo2548 Angļu valodas mutvārdu runas prakse III (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Anita Auziņa
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 06.02.2009-06.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 24.04.2009-24.04.2009
ValoP135 Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze IV* (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Oksana Gotlube
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 06.02.2009-06.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.40-15.10 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 08.30-10.00 08.05.2009-08.05.2009
Peda2107 Prezentēšanas prasmju attīstīšana angļu valodā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Anita Auziņa
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.15-11.45 06.02.2009-06.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 06.02.2009-06.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.00-13.30 27.02.2009-27.02.2009
20441 Izglītības zinātnes 45142 Maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=2(48-0) B*ICU=16(7-16) B*SIP=20(7-26) Lekciju saraksts
Peda6009 Eiropas vienotā izglītības telpa - politika un tendences (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Rauhvargers
Vietas:25 Reģ:12
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 16.03.2009-16.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 23.03.2009-23.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 30.03.2009-30.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 20.04.2009-20.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 11.05.2009-11.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 18.05.2009-18.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 25.05.2009-25.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 01.06.2009-01.06.2009
Peda5544 Izglītības socioloģija* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ludmila Apsīte
Vietas:25 Reģ:12
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 09.02.2009-09.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 16.02.2009-16.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-19.45 23.02.2009-23.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-19.45 02.03.2009-02.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-19.45 09.03.2009-09.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-19.45 20.04.2009-20.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-19.45 27.04.2009-27.04.2009
Peda6005 Identitāte sociālo procesu transformācijā (2) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ludmila Apsīte
Vietas:15 Reģ:11
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-20.00 16.04.2009-07.06.2009
SDSK5010 Izglītības datu apstrāde un analīze (4) B*ICU Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:15 Reģ:11
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 17.00-18.30 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 18.30-20.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda6420 Izglītības vide (2) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:15 Reģ:11
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-20.00 09.02.2009-02.04.2009
Peda5067 Metodoloģija pētījumos (2) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:15 Reģ:11
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda5125 Mūžizglītība kā radošas personības attīstības virzītājspēks (4) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:15 Reģ:11
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 16.30-20.00 09.02.2009-07.06.2009
SDSK5002 Sociālās pārmaiņas un izglītība (2) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:15 Reģ:11
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
SDSK5010 Izglītības datu apstrāde un analīze (4) B*SIP Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:1
 
Peda5556 Izglītības pētījumu metodoloģija (2) B*SIP Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:1 Reģ:1
 
VadZ6656 Izglītības vadība (4) B*SIP Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 profesors,dekāns Andris Kangro
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6420 Izglītības vide (2) B*SIP Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:1
 
Peda6420 Izglītības vide (2) B*SIP Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:1
 
VadZ5094 Testēšana izglītībā (8) B*SIP Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:1 Reģ:1
 
20441 Izglītības zinātnes 45142 Maģistra Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(20-1) B*ICU=12(9-27) B*IV=12(10-25) B*SIP=10(3-9) C=10(1-4) Lekciju saraksts
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:4 Reģ:4
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ludmila Apsīte
Vietas:3 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:2 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:7 Reģ:2
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Rauhvargers
Vietas:2 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Jānis Melbārdis
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:4
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:3 Reģ:4
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:4 Reģ:4
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:4 Reģ:2
 
Peda6006 Maģistra darbs (1) A Reģ.līdz=15.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:2
 
Peda6006 Maģistra darbs (1) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ludmila Apsīte
Vietas:3
 
Peda6006 Maģistra darbs (1) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:2
 
Peda6006 Maģistra darbs (1) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:7
 
Peda6006 Maģistra darbs (1) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:1
 
Peda6006 Maģistra darbs (1) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Jānis Melbārdis
Vietas:1
 
Peda6006 Maģistra darbs (1) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:4
 
Peda6006 Maģistra darbs (1) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:4 Reģ:4
 
Peda6006 Maģistra darbs (1) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:4 Reģ:2
 
Peda6006 Maģistra darbs (1) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Rauhvargers
Vietas:2
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:2
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Rauhvargers
Vietas:1
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:1
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:5 Reģ:3
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:4 Reģ:4
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ludmila Apsīte
Vietas:2 Reģ:1
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Maija Dūka
Vietas:1
 
Peda6423 Izglītības indikatori (2) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 profesors,dekāns Andris Kangro
Vietas:20 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 17.10-18.40 09.02.2009-30.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 19.00-20.30 09.02.2009-30.03.2009
Peda6420 Izglītības vide (2) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:20 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-20.00 09.02.2009-02.04.2009
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:7 Reģ:1
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Rauhvargers
Vietas:2
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:1 Reģ:3
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Jānis Melbārdis
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:4 Reģ:2
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:3
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:2 Reģ:1
 
Peda6536 Maģistra seminārs IV (3) B*SIP Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda5031 Salīdzinošo pētījumu datu apstrādes un analīzes metodes (3) B*SIP Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6421 Testu teorijas pamati (3) B*SIP Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:1 Reģ:1
 
SDSK5003 Iekļaušanās starpkultūru aspekti (4) C Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:10 Reģ:8 Piet:7
 
20441 Izglītības zinātnes 45142 Maģistra Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-8) B*ICU=14(2-6) Lekciju saraksts
VadZ5054 Izglītības pētniecība (4) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:40 Reģ:1
 
Peda6420 Izglītības vide (2) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:15 Piet:1
 
Peda5125 Mūžizglītība kā radošas personības attīstības virzītājspēks (4) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:15 Reģ:1
 
20441 Izglītības zinātnes 45142 Maģistra Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(61-1) B*ICU=4(6-12) B*IV=4(10-16) Lekciju saraksts
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:5
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:8 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:3 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Andris Broks
Vietas:2 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ludmila Apsīte
Vietas:3 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Maija Dūka
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Zanda Rubene
Vietas:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:5 Reģ:4
 
Peda6008 Maģistra darba izstrādāšana un sagatavošana aizstāvēšanai III (11) A Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Baiba Kaļķe
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*ICU Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:5 Piet:1
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*ICU Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:2 Reģ:1
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*ICU Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Maija Dūka
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*ICU Reģ.līdz=08.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:3 Reģ:1
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*ICU Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*ICU Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:1
 
Peda6423 Izglītības indikatori (2) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 profesors,dekāns Andris Kangro
Vietas:20 Reģ:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Piektdiena 16.30-20.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 10.30-14.00 28.03.2009-28.03.2009
Peda6420 Izglītības vide (2) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:20 Reģ:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 311. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 12.30-16.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 311. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 12.30-16.00 27.03.2009-27.03.2009
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Ivanova
Vietas:5 Reģ:2
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*IV Reģ.līdz=08.02.2009 docents Ludmila Apsīte
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*IV Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*IV Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Andris Broks
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*IV Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Baiba Kaļķe
Vietas:1 Reģ:1
 
Peda6535 Maģistra seminārs III (2) B*IV Reģ.līdz=08.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:4 Reģ:3
 
20457 Pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=2(0-3) B=17(39-17) Lekciju saraksts
LitZ1174 Latviešu literatūras vēsture II (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 23.05.2009-23.05.2009
Peda3022 Latviešu literatūras didaktika (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 23.05.2009-23.05.2009
Peda3020 Latviešu valodas didaktika (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ārija Zaiceva
Vietas:25 Reģ:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
LitZ1031 Literatūras teorija* (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Sandra Godiņa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 16.05.2009-16.05.2009
Valo1072 Mūsdienu latviešu valoda II: fonētika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dace Markus
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Valo3188 Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Anna Vulāne
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Valo3229 Mūsdienu latviešu valoda VI: morfoloģija II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Anna Vulāne
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 16.05.2009-16.05.2009
20457 Pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=26(0-0) B=2(5-2) Lekciju saraksts
Peda4023 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Stikāne
Vietas:25
 
PedaP336 Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 17.04.2009-17.04.2009
Peda2106 Pedagoģiskā prakse (14) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ārija Zaiceva
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 27.02.2009-27.02.2009
LitZ4033 Latviešu literatūras vēsture VIII: trimdas literatūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Stikāne
Vietas:25 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
20458 Sociālais pedagogs [fakultāte] 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(0-0) B=4(8-4) Lekciju saraksts
PedaP095 Sociālpedagoģiskā darbība bērnu un ģimenes tiesību aizsardzībā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Berķe
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.03.2009-13.03.2009
PedaP097 Sociālpedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Berķe
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 13.02.2009-13.02.2009
PedaP096 Sociālpedagoģisko pētījumu metodes (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 06.03.2009-06.03.2009
Psih2117 Konfliktoloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inga Skreitule-Pikše
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Psih3406 Patopsiholoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Evija Strika
Vietas:25 Piet:5
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
20458 Sociālais pedagogs [fakultāte] 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(17-0) B=6(8-4) Lekciju saraksts
PedaP065 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inga Skreitule-Pikše
Vietas:5
 
PedaP065 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 galvenais speciālists Jānis Gulbis
Vietas:2 Reģ:1
 
PedaP065 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Valdis Folkmanis
Vietas:2 Reģ:2
 
PedaP065 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Berķe
Vietas:5
 
PedaP065 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:25 Reģ:6
 
PolZ1005 Sociālā politika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Līga Priede
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 06.03.2009-06.03.2009
Teol1001 Jaunās reliģiskās kustības (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andrejs Mūrnieks
Vietas:25 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
VadZ1015 Vadīšanas teorija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Jānis Vitkovskis
Vietas:25 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 27.02.2009-27.02.2009
20460 Datorsistēmas un datortīklu administrēšana 41481 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) B=18(19-0) Lekciju saraksts
Valo1629 Angļu valoda II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anna Stavicka
Vietas:27 Reģ:21
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
DatZ1182 Datu bāzu tehnoloģijas II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:27 Reģ:21
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 224.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
DatZ1177 Lietojumprogrammatūra II (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:27 Reģ:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Mate1173 Matemātika I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:27 Reģ:21
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-01.04.2009
Mate1174 Matemātika II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:27 Reģ:21
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 15.04.2009-07.06.2009
DatZ1178 Programmēšanas valodas I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:27 Reģ:21
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 09.02.2009-30.03.2009
DatZ1179 Programmēšanas valodas II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:27 Reģ:21
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 20.04.2009-07.06.2009
VadZ1606 Uzņēmējdarbības pamati I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Kristīne Liepiņa
Vietas:27 Reģ:21
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 303.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-18.00 09.02.2009-02.04.2009
VadZ1607 Uzņēmējdarbības pamati II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Kristīne Liepiņa
Vietas:27 Reģ:21
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 303.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-18.00 16.04.2009-07.06.2009
20460 Datorsistēmas un datortīklu administrēšana 41481 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) B=18(27-21) Lekciju saraksts
DatZ2187 Datortīkli II (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Tālivaldis Mežis
Vietas:25 Reģ:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 16.30-20.00 09.02.2009-07.06.2009
Filz1626 Lietišķā saskarsme (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Vladimirs Kincāns
Vietas:25 Reģ:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
DatZ2188 Matemātikas speciālās nodaļas (2) B Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:25 Reģ:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 09.02.2009-31.03.2009
DatZ3193 Mikroshēmas un mikroprocesori II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Gundis Lauža
Vietas:25 Reģ:21
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 224.telpa (2. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 14.04.2009-07.06.2009
DatZ2168 Perifērijas ierīces I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:25 Reģ:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-01.04.2009
DatZ2185 Perifērijas ierīces II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:25 Reģ:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 15.04.2009-07.06.2009
DatZ2195 Tīmekļa tehnoloģijas II (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:25 Reģ:19
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 16.30-20.00 09.02.2009-07.06.2009
20460 Datorsistēmas un datortīklu administrēšana 41481 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) B=29(25-19) Lekciju saraksts
DatZP011 Kvalifikācijas darbs (10) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:20 Reģ:5
 
DatZ3171 Lielās datu bāzes (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:20 Reģ:12
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 224.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
DatZ2170 Lokālie datortīkli un to administrēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:20 Reģ:12
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
DatZ3020 Prakse II (13) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:20 Reģ:12
 
DatZ3191 Tīkla operētājsistēmas III (2) B Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-20.00 09.02.2009-02.04.2009
DatZ3076 Tīkla operētājsistēmas IV (2) B Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:20 Reģ:12
 
20465 Vizuālās mākslas skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=0(0-12) B=0(3-6) Lekciju saraksts
MākZP018 Gleznošana II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:25 Reģ:4
 
MākZP075 Kompozīcija 2 dimensijās II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:25 Reģ:4
 
MākZP084 Kompozīcija 3 dimensijās II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:25
 
MākZP104 Zīmēšana II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:25
 
MākZP050 Kompozīcija datorgrafikā (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:25
 
PedaP480 Mākslas vēstures mācību metodika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:25
 
MākZP102 Tekstila tehnikas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Mārīte Kokina-Lilo
Vietas:25
 
20471 Sociālo zinību skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=6(19-0) B obl.=10(24-12) Lekciju saraksts
Psih2033 Bērna attīstība (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 30.05.2009-30.05.2009
Peda2117 Veselības izglītības pamati (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Golubeva
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.02.2009-14.02.2009
Ekon1115 Makroekonomika (4) B1 Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Inga Riemere
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 13.00-14.30 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 18.04.2009-18.04.2009
PedaP310 Modernās informācijas tehnoloģijas izglītībā (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Kiseļova
Vietas:25 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.03.2009-13.03.2009
Peda2007 Sociālo zinību mācību metodika I (6) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agita Klempere-Sipjagina
Vietas:25 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 30.05.2009-30.05.2009
20471 Sociālo zinību skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=18(0-0) B obl.=2(4-2) Lekciju saraksts
JurZ1018 Ievads tiesību zinātnē (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Elita Nīmande
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 22.05.2009-22.05.2009
PedaP126 Pedagoģiskā prakse (14) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Golubeva
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 13.02.2009-13.02.2009
Filz2197 Mūsdienu ētikas problēmas (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Zanda Rubene
Vietas:25 Reģ:6 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.03.2009-13.03.2009
20474 Psiholoģija 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(27-6) B=4(17-4) Lekciju saraksts
Psih1045 Ievads psiholoģijā II* (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ģirts Dimdiņš
Vietas:65
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 15.04.2009-22.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 06.05.2009-13.05.2009
Soci1010 Ievads socioloģijā (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ērika Lanka
Vietas:65
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-12.00 12.02.2009-04.06.2009
Psih2035 Prakse I (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Ieva Stokenberga
Vietas:65
 
Psih1396 Psiholoģijas vēsture (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Ieva Stokenberga
Vietas:65
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 10.02.2009-31.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 24.03.2009-24.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 28.04.2009-05.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 19.05.2009-19.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 26.05.2009-26.05.2009
VadZ1085 Vadīšanas teorija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents Egita Gritāne
Vietas:65
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 11.02.2009-24.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 18.03.2009-18.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 25.03.2009-25.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 15.04.2009-15.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 25.05.2009-25.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 02.06.2009-02.06.2009
Biol1006 Psihes bioloģiskie pamati II* (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Maija Dūka
Vietas:65
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 12.02.2009-12.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 12.02.2009-12.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 16.02.2009-16.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 19.02.2009-19.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 26.02.2009-26.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 02.03.2009-02.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 05.03.2009-05.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.03.2009-09.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 12.03.2009-12.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 19.03.2009-19.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 23.03.2009-23.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 26.03.2009-02.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 30.03.2009-30.03.2009
Psih2090 Psihofizioloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Juris Imants Aivars
Vietas:65
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 16.04.2009-04.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 27.04.2009-27.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 11.05.2009-18.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 01.06.2009-01.06.2009
20474 Psiholoģija 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=6(0-0) B=12(23-12) Lekciju saraksts
Psih3017 Patopsiholoģija (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Evija Strika
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 12.02.2009-04.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 12.02.2009-19.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 05.03.2009-05.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 19.03.2009-26.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 16.04.2009-16.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 30.04.2009-07.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 21.05.2009-21.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 04.06.2009-04.06.2009
SociP046 Sociālā antropoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Agita Lūse
Vietas:40
 
SociP046 Sociālā antropoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmane
Vietas:40 Reģ:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 10.02.2009-26.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 23.03.2009-23.03.2009
VadZ1085 Vadīšanas teorija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents Egita Gritāne
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 11.02.2009-24.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 11.03.2009-11.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 25.03.2009-25.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 06.05.2009-06.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 25.05.2009-25.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 02.06.2009-02.06.2009
Psih3041 Eksperimentālā psiholoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ivars Austers
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 12.02.2009-05.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 19.03.2009-19.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 23.04.2009-30.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 14.05.2009-14.05.2009
Psih3135 Kognitīvā psiholoģija II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Malgožata Raščevska
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-12.00 09.02.2009-20.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 23.02.2009-23.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 09.03.2009-09.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.03.2009-09.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 16.03.2009-16.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 23.03.2009-23.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 30.03.2009-30.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 20.04.2009-20.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 20.04.2009-20.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 11.05.2009-18.05.2009
PsihP053 Kursa darbs I (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Ieva Stokenberga
Vietas:40
 
PsihP054 Psihologa ētika un profesionālā darbība (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Baiba Martinsone
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 16.04.2009-16.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 07.05.2009-07.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 21.05.2009-28.05.2009
PsihP061 Psiholoģiskās izpētes metodes (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inga Skreitule-Pikše
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 10.03.2009-10.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 17.03.2009-17.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 31.03.2009-31.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 21.04.2009-21.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 05.05.2009-26.05.2009
20474 Psiholoģija 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=6(31-0) B=14(24-17) Lekciju saraksts
DatZP012 Informātika un datu apstrāde (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Silvija Kristapsone
Vietas:27
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-30.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-30.03.2009
Psih3055 Prakse II (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Evija Strika
Vietas:27
 
Psih3055 Prakse II (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Baiba Martinsone
Vietas:20
 
Psih3224 Kursa darbs II (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmane
Vietas:27
 
PsihP060 Praktikums sociālajā psiholoģijā II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Maija Biseniece
Vietas:27
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 20.04.2009-20.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 27.04.2009-27.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 27.04.2009-27.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 11.05.2009-11.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 11.05.2009-11.05.2009
Psih3042 Psihosomatika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Reinis Upenieks
Vietas:27
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-14.05.2009
Psih3356 Vides psiholoģija** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Aleksandrs Koļesovs
Vietas:27 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-24.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (pāra ned.) 12.30-14.00 17.02.2009-31.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 10.03.2009-10.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 24.03.2009-24.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 14.04.2009-14.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 21.04.2009-21.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 28.04.2009-28.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 05.05.2009-05.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 12.05.2009-12.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 19.05.2009-26.05.2009
Psih3032 Zoopsiholoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Inga Cerbule
Vietas:27 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 12.02.2009-02.04.2009
20474 Psiholoģija 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-0) B=2(10-4) Lekciju saraksts
Psih3060 Bakalaura darbs II (7) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ģirts Dimdiņš
Vietas:25
 
Psih3058 Prakse IV (13) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Evija Strika
Vietas:25
 
Psih1055 Bērnu socioemocionālā attīstība pirmsskolas vecumā (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Anda Upmane
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 26.03.2009-26.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 01.04.2009-01.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 15.04.2009-15.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 15.04.2009-15.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 23.04.2009-23.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 23.04.2009-23.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 29.04.2009-29.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 30.04.2009-30.04.2009
Psih3030 Valodas un runas psiholoģija (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Sarmīte Voitkāne
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 105.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 15.04.2009-22.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 105.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 29.04.2009-13.05.2009
20474 Psiholoģija 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) B=4(9-4) Lekciju saraksts
Soci1010 Ievads socioloģijā (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ērika Lanka
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-12.00 12.02.2009-04.06.2009
MateP003 Matemātiskā statistika psiholoģijā II (PsihB P] (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Silvija Kristapsone
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-19.45 19.02.2009-19.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-19.00 19.03.2009-19.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-19.30 02.04.2009-02.04.2009
Psih2035 Prakse I (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Ieva Stokenberga
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 16.05.2009-16.05.2009
Psih2014 Psiholoģijas vēsture (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Ieva Stokenberga
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B3.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 16.05.2009-16.05.2009
VadZ1085 Vadīšanas teorija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents Egita Gritāne
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 06.06.2009-06.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 06.06.2009-06.06.2009
Biol1006 Psihes bioloģiskie pamati II* (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Maija Dūka
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 12.02.2009-12.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 12.02.2009-26.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 26.02.2009-26.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 12.03.2009-12.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 12.03.2009-12.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 26.03.2009-02.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 26.03.2009-02.04.2009
Psih2090 Psihofizioloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Juris Imants Aivars
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 16.04.2009-04.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 30.04.2009-21.05.2009
20474 Psiholoģija 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-0) B=10(24-18) Lekciju saraksts
Psih3017 Patopsiholoģija (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Evija Strika
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 12.02.2009-04.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 12.02.2009-19.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 26.02.2009-26.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 19.03.2009-26.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 02.04.2009-02.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 30.04.2009-07.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 14.05.2009-14.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 04.06.2009-04.06.2009
Psih2018 Psihometrika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Aleksandrs Koļesovs
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 224.telpa (2. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 16.05.2009-16.05.2009
VadZ1085 Vadīšanas teorija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents Egita Gritāne
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 06.06.2009-06.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 06.06.2009-06.06.2009
Psih3041 Eksperimentālā psiholoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ivars Austers
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 12.02.2009-05.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 19.03.2009-19.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 23.04.2009-30.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 14.05.2009-14.05.2009
Psih3135 Kognitīvā psiholoģija II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Malgožata Raščevska
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 112b.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 112b.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 112b.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 09.05.2009-09.05.2009
PsihP053 Kursa darbs I (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Ieva Stokenberga
Vietas:30
 
PsihP053 Kursa darbs I (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Anika Miltuze
Vietas:40
 
PsihP054 Psihologa ētika un profesionālā darbība (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Baiba Martinsone
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 16.04.2009-16.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 07.05.2009-07.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 21.05.2009-28.05.2009
PsihP061 Psiholoģiskās izpētes metodes (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmane
Vietas:40 Reģ:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-10.00 12.02.2009-05.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 12.03.2009-12.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-10.00 19.03.2009-19.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 26.03.2009-02.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 09.05.2009-09.05.2009
PsihP061 Psiholoģiskās izpētes metodes (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inga Skreitule-Pikše
Vietas:25
 
20474 Psiholoģija 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=4(31-0) B=14(28-16) Lekciju saraksts
Psih3055 Prakse II (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Evija Strika
Vietas:30
 
Psih3055 Prakse II (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Baiba Martinsone
Vietas:20
 
PsihP060 Praktikums sociālajā psiholoģijā II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Maija Biseniece
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 28.03.2009-28.03.2009
PsihP054 Psihologa ētika un profesionālā darbība (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Baiba Martinsone
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 16.04.2009-16.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 07.05.2009-07.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 21.05.2009-28.05.2009
Psih3042 Psihosomatika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Reinis Upenieks
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 12.02.2009-14.05.2009
Psih3356 Vides psiholoģija** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Aleksandrs Koļesovs
Vietas:30 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 224.telpa (2. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 201. auditorija (2. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 30.05.2009-30.05.2009
Psih3032 Zoopsiholoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Inga Cerbule
Vietas:30 Piet:4
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 12.02.2009-02.04.2009
20474 Psiholoģija 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(0-0) B=0(10-4) Lekciju saraksts
Psih3059 Bakalaura darbs I (5) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmane
Vietas:10
 
Psih3058 Prakse IV (13) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Evija Strika
Vietas:10
 
Psih1055 Bērnu socioemocionālā attīstība pirmsskolas vecumā (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Anda Upmane
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 26.03.2009-26.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 01.04.2009-01.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 15.04.2009-15.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 15.04.2009-15.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 23.04.2009-23.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 23.04.2009-23.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 29.04.2009-29.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 30.04.2009-30.04.2009
Psih3030 Valodas un runas psiholoģija (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Sarmīte Voitkāne
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 105.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 15.04.2009-22.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 105.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 29.04.2009-13.05.2009
20475 Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=7(0-0) B=11(4-15) Lekciju saraksts
PedaP336 Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai (2) A Reģ.līdz=08.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:25
 
Peda1069 Pedagoģiskā prakse I (5) A Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Anita Berķe
Vietas:25
 
PedaP277 Dabas zinības un to mācību metodika (3) B Reģ.līdz=08.02.2009 pasniedzējs Rūta Vociša
Vietas:25 Piet:1
 
Peda1077 Krievu valoda un tās mācību metodika (4) B Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Margarita Gavriļina
Vietas:25
 
Peda1074 Latviešu valoda un tās mācību metodika (4) B Reģ.līdz=08.02.2009 pasniedzējs Zenta Anspoka
Vietas:25 Piet:1
 
Peda1076 Matemātika un tās mācību metodika (4) B Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Jānis Mencis
Vietas:25 Piet:1
 
20476 Speciālās izglītības skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=13(35-0) Blog=6(12-6) Bol=2(4-2) Lekciju saraksts
Biol1038 Neirofizioloģija, psihofizioloģija, patoloģija II (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Valdis Folkmanis
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 15.05.2009-15.05.2009
Peda3042 Prakse speciālajā izglītībā I (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rasma Vīgante
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 13.02.2009-13.02.2009
PedaP075 Praktikums diagnostikā II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Kaiva Žīmante
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 17.04.2009-17.04.2009
Psih5035 Psiholoģiskā palīdzība bērniem ar mācību grūtībām (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Maija Dūka
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.03.2009-14.03.2009
PedaP532 Speciālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 18.04.2009-18.04.2009
PedaP496 Dislālijas korekcijas metodika (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Irēna Miltiņa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 27.03.2009-27.03.2009
PedaP349 Logopēda darbs speciālajā skolā (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rasma Vīgante
Vietas:25 Reģ:3 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 18.04.2009-18.04.2009
PedaP365 Valodas sistēmas nepietiekama attīstības teorētiskais aspekts un korekcijas metodes (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.03.2009-13.03.2009
PedaP355 Attīstības noviržu agrīnā korekcija I (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Valdis Folkmanis
Vietas:25 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.03.2009-13.03.2009
20476 Speciālās izglītības skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 3-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=0(39-0) B=0(4-2) Blog=0(4-2) Bol=0(8-4) Lekciju saraksts
PedaP328 Alternatīvās komunikācijas metodes (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Lolita Jevtejeva
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.03.2009-28.03.2009
Peda3044 Prakse speciālajā izglītībā III (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rasma Vīgante
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.03.2009-14.03.2009
Peda3050 Praktikums diagnostikā IV* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Kaiva Žīmante
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.03.2009-28.03.2009
Peda2014 Autiskie bērni: attīstības īpatnības un korekcijas iespējas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Andžela Šteinberga
Vietas:25 Piet:5
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 27.03.2009-27.03.2009
PsihP021 Psihoterapeitiskās metodes logopēda darbā (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Andžela Šteinberga
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 15.05.2009-15.05.2009
PedaP591 Bērni ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Māra Burčaka
Vietas:25 Piet:4
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.03.2009-14.03.2009
PedaP545 Vizuālās mākslas speciālā metodika (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Antra Krauce
Vietas:25 Piet:4
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 18.04.2009-18.04.2009
20476 Speciālās izglītības skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=9(36-0) B=2(4-2) Blog=8(4-2) Bol=6(8-4) Lekciju saraksts
PedaP328 Alternatīvās komunikācijas metodes (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Lolita Jevtejeva
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.03.2009-28.03.2009
Peda3044 Prakse speciālajā izglītībā III (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rasma Vīgante
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.03.2009-14.03.2009
Peda3050 Praktikums diagnostikā IV* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Kaiva Žīmante
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.03.2009-28.03.2009
Peda2014 Autiskie bērni: attīstības īpatnības un korekcijas iespējas (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Andžela Šteinberga
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 27.03.2009-27.03.2009
PsihP021 Psihoterapeitiskās metodes logopēda darbā (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Andžela Šteinberga
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 15.05.2009-15.05.2009
PedaP591 Bērni ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Māra Burčaka
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.03.2009-14.03.2009
PedaP545 Vizuālās mākslas speciālā metodika (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Antra Krauce
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 18.04.2009-18.04.2009
20477 Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=7(36-0) B=11(30-15) Lekciju saraksts
PedaP336 Lasīšana un rakstīšana kritiskās domāšanas attīstīšanai (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 17.04.2009-17.04.2009
Peda1069 Pedagoģiskā prakse I (5) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Berķe
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 13.03.2009-13.03.2009
PedaP277 Dabas zinības un to mācību metodika (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Rūta Vociša
Vietas:25 Piet:12
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 18.04.2009-18.04.2009
Peda1077 Krievu valoda un tās mācību metodika (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Margarita Gavriļina
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 17.04.2009-17.04.2009
Peda1074 Latviešu valoda un tās mācību metodika (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Zenta Anspoka
Vietas:25 Piet:11
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 17.04.2009-17.04.2009
Peda1076 Matemātika un tās mācību metodika (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Jānis Mencis
Vietas:25 Piet:12
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 18.04.2009-18.04.2009
20478 Speciālās izglītības skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=13(35-0) B=6(4-8) Lekciju saraksts
PedaP355 Attīstības noviržu agrīnā korekcija I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Valdis Folkmanis
Vietas:10
 
PedaP496 Dislālijas korekcijas metodika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Irēna Miltiņa
Vietas:10 Piet:1
 
PedaP349 Logopēda darbs speciālajā skolā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Rasma Vīgante
Vietas:10 Reģ:1 Piet:1
 
PedaP365 Valodas sistēmas nepietiekama attīstības teorētiskais aspekts un korekcijas metodes (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:10 Piet:1
 
20478 Speciālās izglītības skolotājs 46141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības Nepilna laika: neklātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=0(85-0) B=0(1-3) Lekciju saraksts
PedaP345 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:5
 
PedaP002 Latviešu valodas mācību metodika (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ārija Zaiceva
Vietas:5
 
20479 Psiholoģija 46310 Profesionālās augstākās izglītības maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=4(0-0) B2=3(69-31) Klin B1=9(24-11) Orgn B1=8(14-4) Izgl B1=9(25-13) Lekciju saraksts
Psih5023 Maģistra darbs I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Bite
Vietas:40
 
Psih5023 Maģistra darbs I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Malgožata Raščevska
Vietas:50
 
Psih5023 Maģistra darbs I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ivars Austers
Vietas:25 Reģ:1
 
Psih5338 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ivars Austers
Vietas:50
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 08.05.2009-08.05.2009
Psih5037 Bērna emocionālā attīstība un agrīnā psiholoģiskā palīdzība II (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Laura Pirsko
Vietas:45 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 16.00-19.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 02.05.2009-02.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 30.05.2009-30.05.2009
Psih5034 Bērnu attīstības traucējumi (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Laura Pirsko
Vietas:25 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 30.05.2009-30.05.2009
Psih5034 Bērnu attīstības traucējumi (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Sandra Beatrice Sebre
Vietas:15 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 02.05.2009-02.05.2009
Psih5345 Bērnu psihoterapija (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Rasa Beliauskaite
Vietas:15 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 09.05.2009-09.05.2009
Psih5345 Bērnu psihoterapija (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Laura Pirsko
Vietas:30 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 06.06.2009-06.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 06.06.2009-06.06.2009
Psih6345 Ģimenes psihoterapija (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Maija Biseniece
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 20.03.2009-20.03.2009
Psih5021 Ģimenes sistēmu teorijas (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Māris Ķirsons
Vietas:45 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 13.02.2009-13.02.2009
Psih5015 Krīžu un vardarbības psiholoģija (3) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Bite
Vietas:25 Reģ:1
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 05.06.2009-05.06.2009
Psih5036 Neiropsiholoģija (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Sarmīte Voitkāne
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 03.04.2009-03.04.2009
Psih5354 Organizāciju personālvadība (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents Egita Gritāne
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 05.06.2009-05.06.2009
Psih5020 Personības un sociālā psiholoģija II (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ģirts Dimdiņš
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 03.04.2009-03.04.2009
Psih5018 Psihoterapijas teorijas un metodes II (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Anita Plūme
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 16.00-18.45 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 16.00-18.45 30.05.2009-30.05.2009
Psih5018 Psihoterapijas teorijas un metodes II (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jānis Pēteris Grants
Vietas:30 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 18.04.2009-18.04.2009
Psih5019 Standartizētās aptaujas personības izpētē (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Evija Strika
Vietas:25
 
Psih5019 Standartizētās aptaujas personības izpētē (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jānis Pēteris Grants
Vietas:45 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 25.04.2009-25.04.2009
Psih6345 Ģimenes psihoterapija (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Maija Biseniece
Vietas:27
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 20.03.2009-20.03.2009
Psih5015 Krīžu un vardarbības psiholoģija (3) B3 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Ieva Bite
Vietas:27 Reģ:7
 
Psih5036 Neiropsiholoģija (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Sarmīte Voitkāne
Vietas:27
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 03.04.2009-03.04.2009
Psih5018 Psihoterapijas teorijas un metodes II (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Anita Plūme
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 16.00-18.45 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 16.00-18.45 30.05.2009-30.05.2009
Psih5018 Psihoterapijas teorijas un metodes II (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Jānis Pēteris Grants
Vietas:27
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 18.04.2009-18.04.2009
Psih5354 Organizāciju personālvadība (2) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents Egita Gritāne
Vietas:50
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 05.06.2009-05.06.2009
Psih5020 Personības un sociālā psiholoģija II (2) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ģirts Dimdiņš
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 03.04.2009-03.04.2009
Psih5034 Bērnu attīstības traucējumi (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Sandra Beatrice Sebre
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 02.05.2009-02.05.2009
Psih5034 Bērnu attīstības traucējumi (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Laura Pirsko
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 30.05.2009-30.05.2009
Psih5345 Bērnu psihoterapija (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Rasa Beliauskaite
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 09.05.2009-09.05.2009
Psih5345 Bērnu psihoterapija (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Laura Pirsko
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 06.06.2009-06.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 06.06.2009-06.06.2009
Psih6345 Ģimenes psihoterapija (2) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Maija Biseniece
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 20.03.2009-20.03.2009
20479 Psiholoģija 46310 Profesionālās augstākās izglītības maģistra Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=13(0-0) B2=3(4-2) Klin B1=7(32-21) Orgn B1=7(4-7) Izgl B1=7(1-7) Lekciju saraksts
Psih6011 Maģistra darbs III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Bite
Vietas:40
 
Psih6011 Maģistra darbs III (11) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ivars Austers
Vietas:50
 
Filz5614 Profesionālā ētika (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Baiba Martinsone
Vietas:45
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.00-18.45 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 17.04.2009-17.04.2009
Psih6339 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu analīze un interpretācija II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ivars Austers
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Piektdiena 12.45-15.45 03.04.2009-03.04.2009
Psih6015 Psiholoģiskā tiesu ekspertīze (2) B2 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Bite
Vietas:45 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 09.15-12.15 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.45-15.45 23.05.2009-23.05.2009
Psih6006 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana klīnikās II (7) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Laura Pirsko
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 05.06.2009-05.06.2009
Psih6006 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana klīnikās II (7) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Sandra Beatrice Sebre
Vietas:20
 
Psih6006 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana klīnikās II (7) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Baiba Martinsone
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 05.06.2009-05.06.2009
Psih6013 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšanā organizācijās II (7) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Uldis Pāvuls
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 09.15-12.15 06.03.2009-06.03.2009
Psih6008 Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana skolās II (7) B6 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ieva Bite
Vietas:15
 
20482 Pedagoģija 43142 Bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(54-0) B=10(5-10) Lekciju saraksts
Psih2323 Attīstības psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Lūcija Rutka
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 301.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 10.30-14.00 09.02.2009-01.04.2009
Peda1046 Pedagoģijas metodoloģija I: Teorijas un metodoloģiskās pieejas (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Zanda Rubene
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 09.02.2009-30.03.2009
Peda2105 Pedagoģijas metodoloģija II: Pētniecība pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Aivars Lasmanis
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 20.04.2009-07.06.2009
Valo1066 Praktiskā svešvaloda (Angļu valoda II) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Dumpeniece
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 311. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3019 Mākslas pedagoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ligita Stramkale
Vietas:25 Piet:9
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 15.04.2009-07.06.2009
Peda2187 Pedagoģiskā ētika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ērika Lanka
Vietas:25 Piet:9
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
PsihP016 Saskarsmes psiholoģija un pedagoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:25 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Psih4153 Skolēnu darbības motivācija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:25 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 20.04.2009-07.06.2009
Peda3045 Spēju pedagoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:25 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 15.04.2009-07.06.2009
20482 Pedagoģija 43142 Bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=9(18-0) B=11(5-11) Lekciju saraksts
Peda2010 Didaktika (3) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Daiga Kalniņa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 419.telpa (4. stāvs)- Pirmdiena (pāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (nepāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2020 Izglītības sistēmas Eiropā un pasaulē* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Rauhvargers
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 16.03.2009-16.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 23.03.2009-23.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 30.03.2009-30.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 20.04.2009-20.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 11.05.2009-11.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 18.05.2009-18.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 25.05.2009-25.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 01.06.2009-01.06.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B3.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (pāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2032 Audzinātājdarbība: teorija un prakse (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Baiba Kaļķe
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-01.04.2009
Peda3016 Kursa darbs pedagoģijā (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Baiba Kaļķe
Vietas:25
 
Peda2029 Muzeju pedagoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 214. auditorija (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 15.04.2009-07.06.2009
Peda3029 Pedagoģiskie konflikti: teorija un prakse (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3189 Veselības izglītība (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Golubeva
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 310. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
20482 Pedagoģija 43142 Bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(21-0) B=8(3-8) Lekciju saraksts
Peda4622 Bakalaura darbs pedagoģijā (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Baiba Kaļķe
Vietas:25 Reģ:3
 
Peda2025 Starpkultūru izglītība (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ieva Margeviča
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 301.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 09.02.2009-30.03.2009
Filz1603 Oratora māksla (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-31.03.2009
Peda4004 Pedagoģiskā meistarība (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Līga Āboltiņa
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 301.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 09.02.2009-30.03.2009
Peda2031 Skolas menedžments (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Skalberga
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 303.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
20482 Pedagoģija 43142 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(20-0) B=10(20-10) Lekciju saraksts
Psih2323 Attīstības psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Lūcija Rutka
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Peda1046 Pedagoģijas metodoloģija I: Teorijas un metodoloģiskās pieejas (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Zanda Rubene
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Peda2105 Pedagoģijas metodoloģija II: Pētniecība pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Aivars Lasmanis
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
Valo1066 Praktiskā svešvaloda (Angļu valoda II) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Leonora Politiko
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
Valo1069 Praktiskā svešvaloda (Vācu valoda II) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:5 Reģ:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Peda3019 Mākslas pedagoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ligita Stramkale
Vietas:25 Piet:9
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Peda2187 Pedagoģiskā ētika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ērika Lanka
Vietas:25 Piet:9
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
PsihP016 Saskarsmes psiholoģija un pedagoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:25 Piet:8
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Filz1605 Saskarsmes un uzvedības kultūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Vladimirs Kincāns
Vietas:25 Piet:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
Psih4153 Skolēnu darbības motivācija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pētnieks Ineta Daiktere
Vietas:25 Piet:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
20482 Pedagoģija 43142 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=9(29-0) B=8(16-8) Lekciju saraksts
Peda2010 Didaktika (3) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Daiga Kalniņa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Peda2020 Izglītības sistēmas Eiropā un pasaulē* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Rauhvargers
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 22.05.2009-22.05.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Peda2079 Ģimenes pedagoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ērika Lanka
Vietas:25 Piet:9
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Peda3014 Ievads iekļaujošajā izglītībā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Dita Nīmante
Vietas:25 Piet:9
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 22.05.2009-22.05.2009
Peda2029 Muzeju pedagoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:25 Piet:9
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 23.05.2009-23.05.2009
Peda3189 Veselības izglītība (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Golubeva
Vietas:25 Piet:9
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
20482 Pedagoģija 43142 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=2(21-0) B=12(17-12) Lekciju saraksts
Peda2025 Starpkultūru izglītība (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ieva Margeviča
Vietas:50 Reģ:42
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Peda2104 Pedagoģijas pētījuma metodoloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Aivars Lasmanis
Vietas:50 Piet:8
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Peda3054 Pedagoģiski pētnieciskā prakse (4) B Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Ērika Lanka
Vietas:50
 
Peda2031 Skolas menedžments (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Skalberga
Vietas:50 Reģ:40 Piet:8
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 22.05.2009-22.05.2009
Peda2572 Skolas sadarbība ar ģimeni (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Skalberga
Vietas:50 Reģ:41 Piet:8
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 22.05.2009-22.05.2009
20484 Psiholoģija 43310 Bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=14(0-41) B=4(8-4) Lekciju saraksts
Psih1045 Ievads psiholoģijā II* (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ģirts Dimdiņš
Vietas:36
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 15.04.2009-22.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 06.05.2009-13.05.2009
Soci1010 Ievads socioloģijā (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ērika Lanka
Vietas:36
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-12.00 12.02.2009-07.06.2009
Biol1006 Psihes bioloģiskie pamati II* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Maija Dūka
Vietas:36
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 12.02.2009-12.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 12.02.2009-12.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 23.02.2009-23.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 26.02.2009-26.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 12.03.2009-12.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 16.03.2009-16.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 23.03.2009-23.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 26.03.2009-02.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 30.03.2009-30.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 20.04.2009-20.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 01.06.2009-01.06.2009
Psih1396 Psiholoģijas vēsture (3) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Ieva Stokenberga
Vietas:36
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 10.02.2009-31.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 14.04.2009-28.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 12.05.2009-12.05.2009
VadZ1085 Vadīšanas teorija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents Egita Gritāne
Vietas:36
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 11.02.2009-25.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 04.03.2009-04.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 25.03.2009-25.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 11.05.2009-11.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 25.05.2009-25.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 02.06.2009-02.06.2009
PsihP060 Praktikums sociālajā psiholoģijā II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Ieva Stokenberga
Vietas:36
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (pāra ned.) 12.30-16.00 17.02.2009-31.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 14.04.2009-21.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 12.05.2009-12.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 101.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 26.05.2009-26.05.2009
Psih2090 Psihofizioloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Juris Imants Aivars
Vietas:36
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 16.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Otrdiena 14.30-18.00 28.04.2009-05.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Otrdiena 14.30-18.00 19.05.2009-26.05.2009
20484 Psiholoģija 43310 Bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-0) B=8(8-10) Lekciju saraksts
Psih3041 Eksperimentālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ivars Austers
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 12.02.2009-05.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 19.03.2009-19.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 23.04.2009-30.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 14.05.2009-14.05.2009
Psih3047 Izpētes metodes psiholoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inga Skreitule-Pikše
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-10.00 12.02.2009-05.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 03.03.2009-03.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 12.03.2009-12.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-10.00 19.03.2009-19.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 24.03.2009-24.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 26.03.2009-02.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 14.04.2009-14.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 28.04.2009-28.04.2009
Psih3135 Kognitīvā psiholoģija II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Malgožata Raščevska
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-12.00 09.02.2009-20.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-12.00 09.02.2009-18.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 02.03.2009-02.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 16.03.2009-16.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 30.03.2009-30.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 20.04.2009-20.04.2009
Psih3017 Patopsiholoģija (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Evija Strika
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-18.00 12.02.2009-19.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 26.02.2009-12.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 12.03.2009-12.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-18.00 19.03.2009-26.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 02.04.2009-02.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 16.04.2009-04.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 23.04.2009-23.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-18.00 30.04.2009-07.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 28.05.2009-28.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 04.06.2009-04.06.2009
VadZ1085 Vadīšanas teorija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents Egita Gritāne
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 11.02.2009-25.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 04.03.2009-04.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 25.03.2009-25.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 11.05.2009-11.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 25.05.2009-25.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 02.06.2009-02.06.2009
Psih2030 Kursa darbs (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Ieva Stokenberga
Vietas:30
 
SociP046 Sociālā antropoloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Agita Lūse
Vietas:25
 
SociP046 Sociālā antropoloģija (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Sandra Beatrice Sebre
Vietas:40 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-26.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 23.03.2009-23.03.2009
Psih3030 Valodas un runas psiholoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Sarmīte Voitkāne
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 105.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 15.04.2009-22.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 105.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 29.04.2009-03.06.2009
20484 Psiholoģija 43310 Bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(0-0) B=10(26-10) Lekciju saraksts
Psih4019 Bakalaura darbs II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ģirts Dimdiņš
Vietas:40
 
Psih1055 Bērnu socioemocionālā attīstība pirmsskolas vecumā (2) B Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Anda Upmane
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 26.03.2009-26.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 01.04.2009-01.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 01.04.2009-01.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 10.30-14.00 15.04.2009-15.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 23.04.2009-23.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 23.04.2009-23.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 324.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 29.04.2009-29.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 30.04.2009-30.04.2009
Psih3048 Psiholoģisko datu datorapstrāde un analīze (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Silvija Kristapsone
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 09.02.2009-30.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 10.30-12.00 09.02.2009-30.03.2009
Psih3042 Psihosomatika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Reinis Upenieks
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 12.02.2009-14.05.2009
Psih3356 Vides psiholoģija** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Aleksandrs Koļesovs
Vietas:30 Piet:18
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 10.02.2009-24.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (nepāra ned.) 12.30-14.00 24.02.2009-24.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 10.03.2009-10.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 24.03.2009-24.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 14.04.2009-14.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 14.04.2009-14.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 21.04.2009-21.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 28.04.2009-28.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 28.04.2009-28.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 05.05.2009-05.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 12.05.2009-12.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B6.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 12.05.2009-12.05.2009
Psih3032 Zoopsiholoģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Inga Cerbule
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 12.02.2009-02.04.2009
20485 Pedagoģija [fakultātē] 45142 Maģistra Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=4(0-0) visp=16(13-16) pirmssk=16(20-16) Lekciju saraksts
Peda5058 Audzināšanas teorijas un attīstības tendences (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ligita Stramkale
Vietas:80 Reģ:23
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-08.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-14.00 19.02.2009-19.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-18.00 19.02.2009-19.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Peda5032 Izglītības kvalitāte: izpratne un novērtēšana (2) A Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Tatjana Koķe
Vietas:30 Reģ:23
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 18.30-20.00 09.02.2009-08.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 419.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 18.30-20.00 17.02.2009-08.04.2009
Peda5050 Bilingvālā izglītība kā iekļaušanās līdzeklis (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irina Maslo
Vietas:20 Reģ:23
 
Psih5061 Ieskats psiholoģiskajā konsultēšanā un psihoterapijā (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Viktors Ozoliņš
Vietas:30 Reģ:23
 
Psih5108 Izziņas procesu psiholoģija* (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:50 Reģ:20
 
Psih5409 Personības un grupas attīstības diagnostika* (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:20 Reģ:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 15.04.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 419.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 21.04.2009-07.06.2009
Psih5386 Psiholoģijas un fizioloģijas integrācija skolas pedagoģiskajā procesā (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 docents Inta Kraukle
Vietas:50 Reģ:23
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 15.04.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 419.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 21.04.2009-07.06.2009
Peda5073 Skolēna mācīšanās motīvu veidošanās pedagoģiskajā procesā (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-08.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 419.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 17.02.2009-08.04.2009
Peda5036 Sociālā uzvedība un profesionālā kompetence (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Rasma Garleja
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-08.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 419.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 14.30-18.00 17.02.2009-08.04.2009
Peda5034 Sociālo prasmju apguve mācībās (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Rudīte Andersone
Vietas:50 Reģ:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-08.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 419.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 17.02.2009-08.04.2009
Peda5080 Bērna sagatavošanas skolai teorija un prakse (3) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ruta Ināra Kaņepēja
Vietas:30 Reģ:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-08.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 302.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 17.02.2009-08.04.2009
Peda5077 Bērnu socializācija pirmsskolā (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Emīlija Černova
Vietas:30 Reģ:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 18.30-20.00 15.04.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-16.00 23.04.2009-23.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 23.04.2009-23.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 07.05.2009-07.05.2009
Peda5050 Bilingvālā izglītība kā iekļaušanās līdzeklis (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irina Maslo
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-08.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G14.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-16.00 09.03.2009-09.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G14.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.03.2009-09.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G14.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-16.00 16.03.2009-16.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G14.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 16.03.2009-16.03.2009
Psih5108 Izziņas procesu psiholoģija* (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:30 Reģ:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 16.04.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 419.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 21.04.2009-07.06.2009
Peda5044 Pirmsskolas bērna attīstības un audzināšanas mijsakarības (3) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Emīlija Černova
Vietas:30 Reģ:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 15.04.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-18.00 07.05.2009-07.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-16.00 14.05.2009-14.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 14.05.2009-14.05.2009
Psih5386 Psiholoģijas un fizioloģijas integrācija skolas pedagoģiskajā procesā (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 docents Inta Kraukle
Vietas:30
 
20485 Pedagoģija [fakultātē] 45142 Maģistra Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(71-0) Lekciju saraksts
20485 Pedagoģija [fakultātē] 45142 Maģistra Nepilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=5(8-4) visp=8(21-11) pirmssk=10(4-10) Lekciju saraksts
Peda5030 Izglītības filozofija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Zanda Rubene
Vietas:50 Reģ:15
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
Psih5039 Personības attīstības un socializācijas mijsakarība psiholoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ārija Karpova
Vietas:50 Reģ:15
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
Peda5004 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos (2) B1 Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Aivars Lasmanis
Vietas:50 Reģ:9
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 04.04.2009-04.04.2009
Peda5028 Izglītības un mācību programmu teorija un prakse (3) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Rudīte Andersone
Vietas:30 Reģ:12
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Peda5103 Pieaugušo izglītības sociāli pedagoģiskie pamati (2) B1 Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Tatjana Koķe
Vietas:40 Reģ:12
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 23.05.2009-23.05.2009
Psih5392 Saskarsmes psiholoģija (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Lūcija Rutka
Vietas:40 Reģ:15
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 14.30-18.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 27.03.2009-27.03.2009
Peda5073 Skolēna mācīšanās motīvu veidošanās pedagoģiskajā procesā (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 15.05.2009-15.05.2009
Peda5080 Bērna sagatavošanas skolai teorija un prakse (3) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ruta Ināra Kaņepēja
Vietas:50 Reģ:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-08.04.2009
Peda5004 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos (2) B5 Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Aivars Lasmanis
Vietas:50 Reģ:6
 
Peda5044 Pirmsskolas bērna attīstības un audzināšanas mijsakarības (3) B5 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Emīlija Černova
Vietas:50 Reģ:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 15.04.2009-07.06.2009
Psih5392 Saskarsmes psiholoģija (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Lūcija Rutka
Vietas:40
 
20485 Pedagoģija [fakultātē] 45142 Maģistra Nepilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) visp=15(0-0) B2=15(6-14) pirmssk=15(7-17) Lekciju saraksts
Peda5050 Bilingvālā izglītība kā iekļaušanās līdzeklis (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irina Maslo
Vietas:30
 
Psih5061 Ieskats psiholoģiskajā konsultēšanā un psihoterapijā (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Viktors Ozoliņš
Vietas:40 Reģ:10
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 15.04.2009-07.06.2009
Filz1030 Lietišķā etiķete* (2) B1 Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 vadošais pētnieks Iveta Ķestere
Vietas:40 Reģ:7
 
Peda5055 Oratora māksla pedagoga darbā (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:40 Reģ:10
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 419.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-08.04.2009
Peda5127 Skolotājs skolēncentrētā procesā (4) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:40 Reģ:11
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 18.02.2009-08.04.2009
Peda5036 Sociālā uzvedība un profesionālā kompetence (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Rasma Garleja
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 09.02.2009-08.04.2009
Peda5050 Bilingvālā izglītība kā iekļaušanās līdzeklis (2) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irina Maslo
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-08.04.2009
Psih5061 Ieskats psiholoģiskajā konsultēšanā un psihoterapijā (2) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Viktors Ozoliņš
Vietas:40
 
Filz1030 Lietišķā etiķete* (2) B2 Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 vadošais pētnieks Iveta Ķestere
Vietas:50
 
Peda5055 Oratora māksla pedagoga darbā (2) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:40
 
Peda5127 Skolotājs skolēncentrētā procesā (4) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:40
 
Peda5036 Sociālā uzvedība un profesionālā kompetence (2) B2 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Rasma Garleja
Vietas:40
 
Peda5050 Bilingvālā izglītība kā iekļaušanās līdzeklis (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irina Maslo
Vietas:40 Reģ:7
 
Psih5061 Ieskats psiholoģiskajā konsultēšanā un psihoterapijā (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Viktors Ozoliņš
Vietas:40
 
Filz1030 Lietišķā etiķete* (2) B5 Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 vadošais pētnieks Iveta Ķestere
Vietas:40
 
Peda5055 Oratora māksla pedagoga darbā (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:40
 
Psih5409 Personības un grupas attīstības diagnostika* (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Ināra Krūmiņa
Vietas:40 Reģ:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 15.04.2009-07.06.2009
Peda5042 Rotaļspēļu teorija (3) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Emīlija Černova
Vietas:20 Reģ:4
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 15.04.2009-07.06.2009
Peda5127 Skolotājs skolēncentrētā procesā (4) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 16.30-20.00 06.05.2009-07.06.2009
20485 Pedagoģija [fakultātē] 45142 Maģistra Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) B1=15(0-0) B3=15(7-16) B5=15(7-15) Lekciju saraksts
Peda5050 Bilingvālā izglītība kā iekļaušanās līdzeklis (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Irina Maslo
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 17.04.2009-17.04.2009
Peda5004 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos (2) B1 Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Aivars Lasmanis
Vietas:30 Reģ:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 04.04.2009-04.04.2009
Psih5061 Ieskats psiholoģiskajā konsultēšanā un psihoterapijā (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Viktors Ozoliņš
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.03.2009-14.03.2009
VadZ5029 Izglītības vadības teorija un prakse (2) B1 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Ivars Muzis
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 10.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 10.30-14.00 23.05.2009-23.05.2009
Peda5055 Oratora māksla pedagoga darbā (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 14.30-18.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
Psih5392 Saskarsmes psiholoģija (2) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Lūcija Rutka
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 14.30-18.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 27.03.2009-27.03.2009
Peda5127 Skolotājs skolēncentrētā procesā (4) B1 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 10.30-16.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.30-16.00 22.05.2009-22.05.2009
Peda5050 Bilingvālā izglītība kā iekļaušanās līdzeklis (2) B3 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irina Maslo
Vietas:30 Reģ:10
 
Peda5004 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos (2) B3 Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Aivars Lasmanis
Vietas:30 Reģ:6
 
Psih5061 Ieskats psiholoģiskajā konsultēšanā un psihoterapijā (2) B3 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Viktors Ozoliņš
Vietas:30 Reģ:10
 
VadZ5029 Izglītības vadības teorija un prakse (2) B3 Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Ivars Muzis
Vietas:30 Reģ:1
 
Peda5055 Oratora māksla pedagoga darbā (2) B3 Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:30 Reģ:6
 
Psih5392 Saskarsmes psiholoģija (2) B3 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Lūcija Rutka
Vietas:30 Reģ:10
 
Peda5127 Skolotājs skolēncentrētā procesā (4) B3 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:40 Reģ:2
 
Peda5050 Bilingvālā izglītība kā iekļaušanās līdzeklis (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irina Maslo
Vietas:30
 
Peda5004 Datu ieguve, apstrāde un analīze pedagoģijas pētījumos (2) B5 Moodle Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Aivars Lasmanis
Vietas:30 Reģ:3
 
VadZ5029 Izglītības vadības teorija un prakse (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 pasniedzējs Ivars Muzis
Vietas:30 Reģ:4
 
Peda5042 Rotaļspēļu teorija (3) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Emīlija Černova
Vietas:30 Reģ:4
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 12.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Psih5392 Saskarsmes psiholoģija (2) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 asociētais profesors Lūcija Rutka
Vietas:30 Reģ:6
 
Peda5127 Skolotājs skolēncentrētā procesā (4) B5 Reģ.līdz=08.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:30 Reģ:14
 
20493 Pedagoģija [Valkas filiāle] 43142 Bakalaura Nepilna laika: neklātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=0(0-14) B=0(6-12) C=0(1-2) Lekciju saraksts
Peda2025 Starpkultūru izglītība (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ieva Margeviča
Vietas:25
Beverīnas iela 3, Valka, 2.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 10.00-18.00 27.02.2009-27.02.2009
Peda2104 Pedagoģijas pētījuma metodoloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Aivars Lasmanis
Vietas:25
Beverīnas iela 3, Valka, 2.telpa (1. stāvs)- Piektdiena 10.00-18.00 22.05.2009-22.05.2009
Peda3054 Pedagoģiski pētnieciskā prakse (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ērika Lanka
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 13.00-14.30 13.02.2009-13.02.2009
Peda2031 Skolas menedžments (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Skalberga
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.00-18.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.00-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Peda2572 Skolas sadarbība ar ģimeni (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Skalberga
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.00-18.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.00-13.00 13.02.2009-13.02.2009
Peda1001 Mūzika personības attīstībā (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ligita Stramkale
Vietas:25
Beverīnas iela 3, Valka, 2.telpa (1. stāvs)- Sestdiena 09.00-17.00 23.05.2009-23.05.2009
20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(0-0) B=12(8-20) Lekciju saraksts
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2051 Franču valoda kā otrā svešvaloda II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Olga Ozoliņa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 312.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 312.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Gunta Malzubre
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Gunta Malzubre
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B3.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:40
 
Peda2047 Vācu valoda kā otrā svešvaloda II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Valentīna Sokolova
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 314.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 09.02.2009-30.03.2009
SDSKP013 Angliski runājošo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture un izglītība I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:46
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G16.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-14.00 09.02.2009-30.03.2009
LitZP185 Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:46
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP194 Angļu valodas teorētiskā fonētika skolotājiem (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elīna Rihtere-Zunte
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 105.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP194 Angļu valodas teorētiskā fonētika skolotājiem (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elīna Rihtere-Zunte
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 105.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP185 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Sintija Vaļka
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 312.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP185 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Evija Latkovska
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 311.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP181 Praktiskā angļu valoda skolotājiem I (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elīna Rihtere-Zunte
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP181 Praktiskā angļu valoda skolotājiem I (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Augustāne
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 314.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=6(0-0) B=12(8-24) Lekciju saraksts
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:38
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3033 Franču valoda kā otrā svešvaloda IV (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Olga Ozoliņa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 312.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:38
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 419.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena (nepāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena (pāra ned.) 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3027 Vācu valoda kā otrā svešvaloda IV (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 309.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2389 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem III (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Sandra Kalniņa
Vietas:20 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 306. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo2389 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem III (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Sandra Kalniņa
Vietas:20 Piet:11
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP195 Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Sintija Vaļka
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 311.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP195 Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Sintija Vaļka
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 309.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP183 Praktiskā angļu valoda skolotājiem III (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elīna Rihtere-Zunte
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 314.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP183 Praktiskā angļu valoda skolotājiem III (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Augustāne
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2056 Svešvalodu mācību metodika I (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Evija Latkovska
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 312.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2056 Svešvalodu mācību metodika I (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Evija Latkovska
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 224.telpa (2. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-0) B=10(5-10) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 20.04.2009-07.06.2009
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Skara-Mincāne
Vietas:25 Reģ:4
 
Peda4092 Franču valoda kā otrā svešvaloda V (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Olga Ozoliņa
Vietas:15 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 312.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 14.04.2009-07.06.2009
ValoP189 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem V (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 314.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 15.04.2009-07.06.2009
ValoP444 Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda III (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Anita Auziņa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 312.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 312.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 16.04.2009-07.06.2009
Peda3028 Vācu valoda kā otrā svešvaloda V (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:15 Piet:5
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 309.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 15.04.2009-07.06.2009
20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-0) C=0(1-2) Lekciju saraksts
PedaP353 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Indra Odiņa
Vietas:35
 
PedaP105 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Skara-Mincāne
Vietas:35 Reģ:32
 
PedaP141 Valsts eksāmens (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Indra Odiņa
Vietas:35
 
PedaP073 Pats sev sporta treneris (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Mārtiņš Zībarts
Vietas:1
 
20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(0-0) B=12(64-12) Lekciju saraksts
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 18.04.2009-18.04.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 17.04.2009-17.04.2009
Peda2047 Vācu valoda kā otrā svešvaloda II (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Valentīna Sokolova
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 06.06.2009-06.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 06.06.2009-06.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 06.06.2009-06.06.2009
SDSKP013 Angliski runājošo valstu ģeogrāfija, kultūrvēsture un izglītība I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 29.05.2009-29.05.2009
LitZP185 Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 29.05.2009-29.05.2009
ValoP194 Angļu valodas teorētiskā fonētika skolotājiem (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elīna Rihtere-Zunte
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 02.05.2009-02.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 02.05.2009-02.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 05.06.2009-05.06.2009
ValoP185 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Evija Latkovska
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 08.05.2009-08.05.2009
ValoP181 Praktiskā angļu valoda skolotājiem I (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elīna Rihtere-Zunte
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 02.05.2009-02.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 02.05.2009-02.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 05.06.2009-05.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 05.06.2009-05.06.2009
20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=4(0-0) B=16(72-12) Lekciju saraksts
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Zenta Anspoka
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 08.05.2009-08.05.2009
Peda3027 Vācu valoda kā otrā svešvaloda IV (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 15.05.2009-15.05.2009
Valo2389 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem III (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Sandra Kalniņa
Vietas:13 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 29.05.2009-29.05.2009
ValoP195 Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Sintija Vaļka
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
ValoP183 Praktiskā angļu valoda skolotājiem III (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elīna Rihtere-Zunte
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 09.05.2009-09.05.2009
Peda2056 Svešvalodu mācību metodika I (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Evija Latkovska
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 02.05.2009-02.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 02.05.2009-02.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 02.05.2009-02.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 02.05.2009-02.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 29.05.2009-29.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 30.05.2009-30.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 30.05.2009-30.05.2009
20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-0) B=8(48-8) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.03.2009-14.03.2009
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Augustāne
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 15.05.2009-15.05.2009
ValoP189 Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem V (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 18.04.2009-18.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 16.05.2009-16.05.2009
ValoP444 Pedagoģisko pētījumu angļu rakstu valoda III (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Anita Auziņa
Vietas:20 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 27.02.2009-27.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 14.03.2009-14.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Trešdiena 14.30-16.00 13.05.2009-13.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 13.05.2009-13.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 14.05.2009-14.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 14.05.2009-14.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 14.05.2009-14.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 15.05.2009-15.05.2009
Peda3028 Vācu valoda kā otrā svešvaloda V (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Kornēlija Kanča
Vietas:20 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 14.02.2009-14.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 28.02.2009-28.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 13.03.2009-13.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 28.03.2009-28.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 16.05.2009-16.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 16.05.2009-16.05.2009
20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(0-0) B=6(20-4) Lekciju saraksts
PedaP353 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Indra Odiņa
Vietas:3
 
PedaP105 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Inta Augustāne
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.30-20.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 27.03.2009-27.03.2009
Peda4569 Pieaugušo pedagoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dainuvīte Blūma
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 17.04.2009-17.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
LitZP026 Angliski runājošo valstu literatūra skolotājiem III (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilita Linde
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 08.05.2009-08.05.2009
PedaP038 Profesionālās svešvalodas mācību metodika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Sintija Vaļka
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 13.02.2009-13.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 27.03.2009-27.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 15.10-16.40 15.05.2009-15.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.45-18.15 15.05.2009-15.05.2009
20495 Kultūras vēstures skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(43-0) B=8(4-8) C=2(1-2) Lekciju saraksts
ValoP191 Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Anita Auziņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 312.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 213.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP064 Mācību prakse - muzeju (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 214. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 22.04.2009-07.06.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B3.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP673 Daiļdarba interpretācija skolā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 409.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda1080 Mūzikas vēsture I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ligita Stramkale
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-01.04.2009
Filz1605 Saskarsmes un uzvedības kultūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Vladimirs Kincāns
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
TeolP002 Teoloģijas vēsture I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andrejs Mūrnieks
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 14.04.2009-07.06.2009
Filz1603 Oratora māksla (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-31.03.2009
20495 Kultūras vēstures skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(16-0) B=6(12-6) C=2(4-2) Lekciju saraksts
ValoP191 Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Sanita Spila
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
MākZP064 Mācību prakse - muzeju (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:15 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
ValoP201 Vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
PedaP673 Daiļdarba interpretācija skolā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 24.04.2009-24.04.2009
Peda1080 Mūzikas vēsture I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ligita Stramkale
Vietas:20 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Filz1605 Saskarsmes un uzvedības kultūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Vladimirs Kincāns
Vietas:20 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
Filz1603 Oratora māksla (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
20495 Kultūras vēstures skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(16-0) B=6(20-10) B*KVLI=4(2-4) B*KVMV=4(8-4) B*KVVI=4(14-4) Lekciju saraksts
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Daiga Kalniņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
MākZ1012 Fotoprakse (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
PedaP571 Kultūras vēstures un mākslas vēstures mācību metodika I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20 Reģ:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
ValoP193 Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Leonora Politiko
Vietas:15 Reģ:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 22.05.2009-22.05.2009
PedaP673 Daiļdarba interpretācija skolā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:20 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 24.04.2009-24.04.2009
MākZP098 Pasaules kultūras vēsture: Antīkā kultūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Otto Ķenga
Vietas:20 Reģ:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
TeolP003 Teoloģijas vēsture II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andrejs Mūrnieks
Vietas:20 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 22.05.2009-22.05.2009
ValoP199 Vācu valoda IV Lasīšana un referēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:5 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
DatZP001 Datorgrafikas pamati (2) B*KVLI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:5
 
SDSKP019 Lietišķo programmu paketes izglītībā II (2) B*KVLI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Kiseļova
Vietas:5
 
MākZ2149 Latvijas glezniecība I (2) B*KVMV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Edvarda Šmite
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 23.05.2009-23.05.2009
MākZP101 Rietumeiropas mākslas vēsture II (2) B*KVMV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
MākZP020 Gleznošana I (2) B*KVVI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ingrīda Irbe
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
MākZP007 Zīmēšana II (2) B*KVVI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:10 Reģ:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 08.05.2009-08.05.2009
20495 Kultūras vēstures skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-3) B=6(8-4) B*KVMV=4(8-4) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:20 Reģ:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.02.2009-21.02.2009
MākZP099 Pasaules kultūras vēsture: Renesanses kultūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Otto Ķenga
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 06.06.2009-06.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 06.06.2009-06.06.2009
Peda2025 Starpkultūru izglītība (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ieva Margeviča
Vietas:20 Reģ:12 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
MākZP092 Jauno laiku mākslas vēsture II (2) B*KVMV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
MākZ3005 Mākslas vēsture un teorija V (2) B*KVMV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Ramona Umblija
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 22.05.2009-22.05.2009
20495 Kultūras vēstures skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=2(0-0) B=8(25-12) C=4(8-4) Lekciju saraksts
Peda4508 Mākslas vēstures mācību metodika I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
SDSK1007 Etnogrāfija un latviešu tautas māksla I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Helga Ingeborga Melnbārde
Vietas:20 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
FilzP006 Filozofijas modernās tendences (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ludmila Apsīte
Vietas:20 Reģ:9
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
MākZP093 Kulturoloģija (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Otto Ķenga
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
MākZP055 Skicēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:20 Reģ:10 Piet:5
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
Peda2025 Starpkultūru izglītība (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Ieva Margeviča
Vietas:20 Reģ:9 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Peda2015 Teātra mākslas loma pedagoģijā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:20 Reģ:9
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
MākZ1012 Fotoprakse (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20 Piet:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Peda2187 Pedagoģiskā ētika (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ērika Lanka
Vietas:20 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
20496 Vizuālās mākslas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(19-0) B=8(15-20) C=2(1-2) Lekciju saraksts
ValoP191 Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Anita Auziņa
Vietas:20 Piet:10
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 312.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP191 Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Anita Auziņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:40 Reģ:26
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 213.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Kiseļova
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP064 Mācību prakse - muzeju (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:40 Reģ:28
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 214. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 14.04.2009-07.06.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B3.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP201 Vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:5 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 303.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP020 Gleznošana I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ingrīda Irbe
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 212.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP020 Gleznošana I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ingrīda Irbe
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 212.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP020 Gleznošana I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 212.telpa (2. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP109 Kompozīcija II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:15
 
MākZP109 Kompozīcija II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:10 Reģ:26
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP109 Kompozīcija II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Filz1605 Saskarsmes un uzvedības kultūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Vladimirs Kincāns
Vietas:40
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Pirmdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP007 Zīmēšana II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:15 Reģ:28
 
MākZP007 Zīmēšana II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 316. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 316. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP007 Zīmēšana II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 316. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Filz1603 Oratora māksla (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:40 Piet:8
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-31.03.2009
20496 Vizuālās mākslas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(16-0) B=8(14-16) B*VIKV=4(2-4) B*VILI=4(2-4) B*VIMT=4(1-2) B*VIMV=4(2-4) Lekciju saraksts
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Daiga Kalniņa
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP062 Mācību prakse - plenērs (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:15
 
MākZP062 Mācību prakse - plenērs (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:15
 
Peda3046 Vizuālās mākslas mācību metodika I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-30.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-02.04.2009
ValoP193 Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Anita Auziņa
Vietas:25 Piet:5
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP022 Gleznošana III (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 212.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP022 Gleznošana III (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 212.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP111 Kompozīcija IV (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:15 Reģ:6
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP111 Kompozīcija IV (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:15 Reģ:12
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP199 Vācu valoda IV Lasīšana un referēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:6 Reģ:1
 
MākZP009 Zīmēšana IV (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 313.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP009 Zīmēšana IV (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 313.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP098 Pasaules kultūras vēsture: Antīkā kultūra (2) B*VIKV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Otto Ķenga
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 08.30-12.00 17.04.2009-07.06.2009
TeolP002 Teoloģijas vēsture I (2) B*VIKV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andrejs Mūrnieks
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 14.04.2009-07.06.2009
DatZP001 Datorgrafikas pamati (2) B*VILI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agata Muze
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 14.30-18.00 09.02.2009-01.04.2009
SDSKP019 Lietišķo programmu paketes izglītībā II (2) B*VILI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 20.04.2009-07.06.2009
SDSK1007 Etnogrāfija un latviešu tautas māksla I (2) B*VIMT Reģ.līdz=15.02.2009 docents Helga Ingeborga Melnbārde
Vietas:5 Reģ:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZ2149 Latvijas glezniecība I (2) B*VIMV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Edvarda Šmite
Vietas:10
 
MākZP101 Rietumeiropas mākslas vēsture II (2) B*VIMV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 214. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-31.03.2009
20496 Vizuālās mākslas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(0-0) B=4(6-6) B*VIKV=6(2-4) B*VILI=0(1-2) B*VIMT=4(1-2) B*VIMV=4(2-4) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 09.02.2009-30.03.2009
PedaP473 Informātikas mācību metodika pamatskolā un vidusskolā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:5
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 224.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-30.03.2009
PedaP571 Kultūras vēstures un mākslas vēstures mācību metodika I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 214. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-30.03.2009
PedaP188 Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana mājsaimniecībā un mājturībā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lolita Šelvaha
Vietas:5
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 306. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 09.02.2009-31.03.2009
Peda4508 Mākslas vēstures mācību metodika I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:10 Reģ:4
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:30
 
MākZP024 Gleznošana V (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 213.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-20.00 09.02.2009-02.04.2009
MākZP024 Gleznošana V (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 213.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-12.00 09.02.2009-02.04.2009
MākZP011 Zīmēšana VI (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:25 Reģ:19
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 313.telpa (3. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 09.02.2009-01.04.2009
MākZP099 Pasaules kultūras vēsture: Renesanses kultūra (2) B*VIKV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Otto Ķenga
Vietas:30
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 08.30-12.00 09.02.2009-03.04.2009
MākZP101 Rietumeiropas mākslas vēsture II (2) B*VIKV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:30 Reģ:13
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 214. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-31.03.2009
DatZP040 Informātikas praktikums (2) B*VILI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-01.03.2009
PedaP646 Metālapstrāde I (2) B*VIMT Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Leitāns
Vietas:10
 
MākZP092 Jauno laiku mākslas vēsture II (2) B*VIMV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:10 Piet:1
 
MākZ3005 Mākslas vēsture un teorija V (2) B*VIMV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Ramona Umblija
Vietas:10 Piet:1
 
20496 Vizuālās mākslas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) B=2(2-4) C=2(1-2) Lekciju saraksts
PedaP478 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:5
 
PedaP478 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:5
 
PedaP478 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ingrīda Irbe
Vietas:5
 
PedaP478 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:10
 
PedaP478 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Vladimirs Kincāns
Vietas:10
 
PedaP478 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:5
 
PedaP478 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Otto Ķenga
Vietas:5
 
PedaP478 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:5 Reģ:1
 
PedaP188 Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana mājsaimniecībā un mājturībā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lolita Šelvaha
Vietas:5
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 306. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 09.02.2009-31.03.2009
PedaP674 Pedagoģiskā prakse III (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lolita Šelvaha
Vietas:5
 
PedaP674 Pedagoģiskā prakse III (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Kiseļova
Vietas:5
 
PedaP674 Pedagoģiskā prakse III (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20
 
Peda4094 Valsts eksāmens (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:5
 
Peda4094 Valsts eksāmens (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20
 
Peda4094 Valsts eksāmens (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:5
 
MākZP050 Kompozīcija datorgrafikā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:25 Reģ:1
 
Peda4075 Mākslas pedagoģija II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 303.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 14.30-18.00 09.02.2009-30.03.2009
Filz2050 Estētika (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Vladimirs Kincāns
Vietas:25 Piet:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
20496 Vizuālās mākslas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(10-0) B=6(19-6) C=2(4-2) Lekciju saraksts
ValoP191 Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Sanita Spila
Vietas:10 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
MākZP064 Mācību prakse - muzeju (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
ValoP201 Vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:10 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
MākZP020 Gleznošana I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ingrīda Irbe
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
MākZP109 Kompozīcija II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:15 Reģ:4
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
MākZP007 Zīmēšana II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:15 Reģ:4
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
Filz2050 Estētika (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Vladimirs Kincāns
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 09.05.2009-09.05.2009
20496 Vizuālās mākslas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=6(10-0) B=8(27-10) B*VIKV=4(8-4) B*VIMT=4(4-2) B*VIMV=4(8-4) Lekciju saraksts
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Daiga Kalniņa
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Peda3046 Vizuālās mākslas mācību metodika I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:15 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
ValoP193 Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Leonora Politiko
Vietas:15 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 22.05.2009-22.05.2009
MākZP022 Gleznošana III (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:15 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
MākZP111 Kompozīcija IV (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:15 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
ValoP199 Vācu valoda IV Lasīšana un referēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:6
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
MākZP009 Zīmēšana IV (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:15 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 08.05.2009-08.05.2009
MākZP098 Pasaules kultūras vēsture: Antīkā kultūra (2) B*VIKV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Otto Ķenga
Vietas:5 Reģ:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
TeolP003 Teoloģijas vēsture II (2) B*VIKV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andrejs Mūrnieks
Vietas:5
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 22.05.2009-22.05.2009
SDSK1007 Etnogrāfija un latviešu tautas māksla I (2) B*VIMT Reģ.līdz=15.02.2009 docents Helga Ingeborga Melnbārde
Vietas:5 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
MākZ2149 Latvijas glezniecība I (2) B*VIMV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Edvarda Šmite
Vietas:10 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 23.05.2009-23.05.2009
MākZP101 Rietumeiropas mākslas vēsture II (2) B*VIMV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:10 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
20496 Vizuālās mākslas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-0) B=4(28-8) B*VIKV=6(8-4) B*VILI=2(4-2) B*VIMT=4(5-2) B*VIMV=4(8-4) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:25 Reģ:18
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:25 Reģ:18
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 20.02.2009-20.02.2009
MākZP024 Gleznošana V (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:13 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
MākZP024 Gleznošana V (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:13 Reģ:4
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
MākZP011 Zīmēšana VI (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:13 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
MākZP011 Zīmēšana VI (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:13 Reģ:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
MākZP099 Pasaules kultūras vēsture: Renesanses kultūra (2) B*VIKV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Otto Ķenga
Vietas:10 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 06.06.2009-06.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 06.06.2009-06.06.2009
MākZP101 Rietumeiropas mākslas vēsture II (2) B*VIKV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:10 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
DatZP040 Informātikas praktikums (2) B*VILI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:5 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 03.04.2009-03.04.2009
Peda2042 Tekstils un tā mācību metodika III (Izšūšana) (2) B*VIMT Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Mārīte Kokina-Lilo
Vietas:10 Reģ:7 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
MākZP092 Jauno laiku mākslas vēsture II (2) B*VIMV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
MākZ3005 Mākslas vēsture un teorija V (2) B*VIMV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Ramona Umblija
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 22.05.2009-22.05.2009
20496 Vizuālās mākslas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=4(0-0) B=8(19-8) C=4(8-4) Lekciju saraksts
PedaP571 Kultūras vēstures un mākslas vēstures mācību metodika I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
PedaP188 Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana mājsaimniecībā un mājturībā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lolita Šelvaha
Vietas:10 Reģ:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
PedaP188 Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana mājsaimniecībā un mājturībā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:10
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
MākZP062 Mācību prakse - plenērs (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ingrīda Irbe
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 10.30-12.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 23.05.2009-23.05.2009
Peda4508 Mākslas vēstures mācību metodika I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:10 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Peda2183 Vizuālā komunikācija un māksla (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:25 Reģ:16
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
MākZP050 Kompozīcija datorgrafikā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Nikiforovs
Vietas:20 Reģ:17 Piet:4
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 08.05.2009-08.05.2009
Peda4075 Mākslas pedagoģija II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:25 Reģ:16
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Filz1605 Saskarsmes un uzvedības kultūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Vladimirs Kincāns
Vietas:25 Reģ:16 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
MākZP044 Tekstils I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Mārīte Kokina-Lilo
Vietas:20 Reģ:14
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Filz2050 Estētika (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Vladimirs Kincāns
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 09.05.2009-09.05.2009
Filz1603 Oratora māksla (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Silvija Geikina
Vietas:25 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 09.05.2009-09.05.2009
20497 Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=14(16-0) B=4(3-5) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 20.04.2009-07.06.2009
PedaP275 Domrakstu mācību metodika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:13 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 411.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 10.30-14.00 15.04.2009-07.06.2009
LitZ4030 Latviešu literatūras vēsture VI (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Mārīte Āboltiņa
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 409.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 14.04.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 411.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 14.30-18.00 15.04.2009-07.06.2009
20497 Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-0) Lekciju saraksts
PedaP353 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Evija Papule
Vietas:25 Reģ:1
 
PedaP105 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:25
 
PedaP106 Valsts eksāmens (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Evija Papule
Vietas:25 Reģ:2
 
20497 Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(0-2) B=10(2-5) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:25
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Margarita Gavriļina
Vietas:5
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Mārīte Āboltiņa
Vietas:5
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:5
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Stikāne
Vietas:5
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Anna Vulāne
Vietas:5
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ārija Zaiceva
Vietas:5
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Evija Papule
Vietas:5 Reģ:1
 
PedaP275 Domrakstu mācību metodika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:15 Piet:1
 
LitZ4030 Latviešu literatūras vēsture VI (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Mārīte Āboltiņa
Vietas:15 Reģ:3
 
20497 Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(0-3) B=11(22-14) Lekciju saraksts
PedaP105 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
LitZ2081 Ārzemju literatūra skolā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
PedaP275 Domrakstu mācību metodika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
ValoP075 Latviešu valodas pareizrunas mācību metodika (2) B Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dace Markus
Vietas:15 Reģ:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=14(0-1) B=7(7-8) Lekciju saraksts
ValoP191 Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anita Dumpeniece
Vietas:25 Reģ:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 311.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2087 Antīkās kultūras pamati* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Brigita Cīrule
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 410.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2087 Antīkās kultūras pamati* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents Ieva Bargā
Vietas:25
 
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Gunta Malzubre
Vietas:25 Reģ:22
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP691 Novērošanas prakse* (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ārija Zaiceva
Vietas:25
 
ValoP201 Vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:25 Reģ:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 303.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP628 Krievu valoda** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Margarita Gavriļina
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 413.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZP013 Latviešu literatūras vēsture II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 409.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 409.telpa (4. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1072 Mūsdienu latviešu valoda II: fonētika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dace Markus
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 413.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 413.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena (nepāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo1407 Vispārīgā valodniecība I** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Valdmanis
Vietas:25 Reģ:18 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 410.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena (pāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 410.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(0-18) B=12(5-10) C=2(1-1) Lekciju saraksts
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2033 Multikulturālās izglītības pamati (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ina Druviete
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 413.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo3186 Valoda un komunikācija* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Valdmanis
Vietas:26
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 410.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo3186 Valoda un komunikācija* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Keta Selecka-Trušinska
Vietas:25
 
Valo3186 Valoda un komunikācija* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ina Druviete
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 413.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ1176 Bērnu literatūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Stikāne
Vietas:25 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 410.telpa (4. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3022 Latviešu literatūras didaktika (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:26 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 410.telpa (4. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2126 Latviešu literatūras vēsture IV (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:25 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 409.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Valo3188 Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Anna Vulāne
Vietas:25 Piet:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 410.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 410.telpa (4. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
LitZ2122 Raiņa dzeja (1) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Mārīte Āboltiņa
Vietas:15 Piet:9
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 410.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-02.04.2009
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=14(13-0) B=5(4-7) C=2(1-2) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 20.04.2009-07.06.2009
Peda2033 Multikulturālās izglītības pamati (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ina Druviete
Vietas:25
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:25
 
PedaP275 Domrakstu mācību metodika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 411.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 10.30-14.00 15.04.2009-07.06.2009
LitZ4030 Latviešu literatūras vēsture VI (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Mārīte Āboltiņa
Vietas:13
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 409.telpa (4. stāvs)- Otrdiena 10.30-14.00 14.04.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 411.telpa (4. stāvs)- Trešdiena 14.30-18.00 15.04.2009-07.06.2009
Valo2289 Vispārīgā valodniecība II** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Valdmanis
Vietas:25
 
Peda4019 Jaunrades process literatūras mācību kontekstā (2) C Reģ.līdz=15.02.2009 docents Mārīte Āboltiņa
Vietas:15 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 411.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 16.04.2009-07.06.2009
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(0-0) Lekciju saraksts
PedaP353 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Valdmanis
Vietas:25
 
PedaP105 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:25
 
PedaP106 Valsts eksāmens (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Valdmanis
Vietas:25 Reģ:7
 
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-7) B=8(19-8) Lekciju saraksts
LitZ2087 Antīkās kultūras pamati* (2) A Reģ.līdz=08.02.2009 docents Brigita Cīrule
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 09.05.2009-09.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 09.05.2009-09.05.2009
LitZ2087 Antīkās kultūras pamati* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 zinātniskais asistents Ieva Bargā
Vietas:15
 
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Gunta Malzubre
Vietas:15 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
PedaP628 Krievu valoda** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Margarita Gavriļina
Vietas:15 Piet:4
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
LitZP013 Latviešu literatūras vēsture II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:15 Piet:5
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Valo1072 Mūsdienu latviešu valoda II: fonētika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dace Markus
Vietas:15 Piet:5
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Valo1407 Vispārīgā valodniecība I** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Valdmanis
Vietas:15 Piet:5
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(0-0) B=10(28-12) Lekciju saraksts
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Daiga Kalniņa
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Peda2033 Multikulturālās izglītības pamati (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ina Druviete
Vietas:25 Reģ:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 24.04.2009-24.04.2009
Valo3186 Valoda un komunikācija* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ina Druviete
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Valo3186 Valoda un komunikācija* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Valdmanis
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
Peda3022 Latviešu literatūras didaktika (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 23.05.2009-23.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 23.05.2009-23.05.2009
LitZ2126 Latviešu literatūras vēsture IV (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:15 Reģ:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 25.04.2009-25.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 16.30-18.00 25.04.2009-25.04.2009
Valo3190 Latviešu valoda etniskās vēstures diskursā I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilija Jurģīte
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 08.05.2009-08.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 22.05.2009-22.05.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 22.05.2009-22.05.2009
Valo3188 Mūsdienu latviešu valoda V: morfoloģija I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Anna Vulāne
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 07.03.2009-07.03.2009
Valo1407 Vispārīgā valodniecība I** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Valdmanis
Vietas:15 Reģ:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=12(0-1) B=7(15-7) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Stikāne
Vietas:5
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Mārīte Āboltiņa
Vietas:5
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilija Jurģīte
Vietas:5
 
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Anna Vulāne
Vietas:5
 
PedaP275 Domrakstu mācību metodika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
LitZ4030 Latviešu literatūras vēsture VI (3) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Mārīte Āboltiņa
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 14.30-16.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 03.04.2009-03.04.2009
Valo2289 Vispārīgā valodniecība II** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jānis Valdmanis
Vietas:15 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-7) B=8(23-10) Lekciju saraksts
PedaP105 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lilija Jurģīte
Vietas:5
 
PedaP105 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Mārīte Āboltiņa
Vietas:5
 
PedaP105 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Stikāne
Vietas:5
 
PedaP105 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Elita Stikute
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.02.2009-21.02.2009
LitZ2081 Ārzemju literatūra skolā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 20.03.2009-20.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 03.04.2009-03.04.2009
PedaP275 Domrakstu mācību metodika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Dagmāra Ausekle
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 04.04.2009-04.04.2009
PedaP635 Latviešu kā otrās valodas didaktika (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Evija Papule
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 06.03.2009-06.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 03.04.2009-03.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 18.15-19.45 03.04.2009-03.04.2009
LitZ4033 Latviešu literatūras vēsture VIII: trimdas literatūra (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Ilze Stikāne
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.02.2009-21.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 16.30-18.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 14.30-16.00 24.04.2009-24.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 24.04.2009-24.04.2009
20499 Lietišķās informātikas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) B=4(2-4) Lekciju saraksts
ValoP191 Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anna Stavicka
Vietas:10 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:12 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 08.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 106. auditorija (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Kiseļova
Vietas:12 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda1332 Matemātiskās metodes informātikā (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andrejs Geske
Vietas:12 Reģ:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G6.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:12 Reģ:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B3.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
SDSKP019 Lietišķo programmu paketes izglītībā II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:12 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 20.04.2009-07.06.2009
DatZ1208 Pamatalgoritmi (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:12 Reģ:7
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-30.03.2009
20499 Lietišķās informātikas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=4(16-7) B=16(5-16) Lekciju saraksts
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:10 Reģ:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:10 Reģ:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena (nepāra ned.) 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP193 Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anna Stavicka
Vietas:7 Reģ:6
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
DatZ2187 Datortīkli II (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Tālivaldis Mežis
Vietas:7 Reģ:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 16.30-20.00 09.02.2009-07.06.2009
DatZP200 Informātikas praktikums (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:7 Reģ:5
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
VadZ3033 Izglītības vadības pamati (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Kiseļova
Vietas:7
 
DatZP007 Programmēšanas praktikums II (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:7 Reģ:6
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
20499 Lietišķās informātikas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=10(0-6) B=14(6-16) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:7 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 09.02.2009-30.03.2009
PedaP104 Pedagoģiskā prakse I (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Kiseļova
Vietas:7 Reģ:8
 
DatZP003 Datorgrafika (4) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agata Muze
Vietas:7 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 14.30-18.00 09.02.2009-01.04.2009
PedaP473 Informātikas mācību metodika pamatskolā un vidusskolā (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:7 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 224.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-30.03.2009
VadZ3033 Izglītības vadības pamati (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Kiseļova
Vietas:1
 
DatZ4047 Sistēmanalīzes pamati II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Jurijs Kuzmins
Vietas:7 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 09.02.2009-01.04.2009
DatZ3191 Tīkla operētājsistēmas III (2) B Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:7 Reģ:8
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 215.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-20.00 09.02.2009-02.04.2009
20499 Lietišķās informātikas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=20(28-8) Lekciju saraksts
PedaP467 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:6 Reģ:3
 
PedaP105 Pedagoģiskā prakse II (8) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Rita Kiseļova
Vietas:6 Reģ:4
 
PedaP413 Valsts eksāmens (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:6 Reģ:4
 
2049A Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=14(17-4) B=10(4-8) Lekciju saraksts
ValoP191 Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Oksana Gotlube
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 310. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena (pāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2034 Informātika izglītībā (I) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP062 Mācību prakse - plenērs (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Leitāns
Vietas:25
 
Peda4044 Nozaru pedagoģija: Mākslas pedagoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 303.telpa (3. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-31.03.2009
Psih3230 Sociālā psiholoģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anda Upmale
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B3.telpa (1. stāvs)- Otrdiena (nepāra ned.) 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
ValoP201 Vācu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 303.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP040 Dabas materiālu kompozīcija I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Mārīte Kokina-Lilo
Vietas:25 Piet:4
Jūrmalas gatve 74/76 (Amuiža), A4.telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
SDSK1007 Etnogrāfija un latviešu tautas māksla I (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Helga Ingeborga Melnbārde
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP662 Tehniskā grafika II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gunta Treimane
Vietas:20 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 301.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena (pāra ned.) 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP660 Tehniskās grafikas elementārkurss (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gunta Treimane
Vietas:25 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 301.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena (nepāra ned.) 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
2049A Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 4-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=8(0-0) B=12(7-12) B*MTKV=4(2-4) B*MTLI=4(2-4) B*MTVI=4(5-4) Lekciju saraksts
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Daiga Kalniņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 303.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena (pāra ned.) 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda2037 Didaktika (2) A Moodle Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Irēna Žogla
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (nepāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda3191 Ievads speciālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Sarmīte Tūbele
Vietas:20 Reģ:12
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 420.telpa (4. stāvs)- Ceturtdiena (nepāra ned.) 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76, korp.B, B1.telpa (1. stāvs)- Trešdiena (pāra ned.) 10.30-12.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP653 Mācību metodiskā prakse (dabas materiālu kompozīcija ) (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velta Cimmermane
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 105.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 14.30-18.00 15.04.2009-07.06.2009
PedaP187 Mājsaimniecības un mājturības mācību saturs (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lolita Šelvaha
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 306. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 14.04.2009-07.06.2009
ValoP193 Angļu valoda IV Lasīšana un referēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Anna Stavicka
Vietas:20 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Trešdiena 08.30-10.00 09.02.2009-07.06.2009
SDSK2026 Etnogrāfija un latviešu tautas māksla II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Helga Ingeborga Melnbārde
Vietas:20 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Ceturtdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
Peda1012 Metālapstrāde un tās mācību metodika I (Materiālmācība) (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Leitāns
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (Amuiža), Nol..telpa (1. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-12.00 09.02.2009-02.04.2009
Peda2042 Tekstils un tā mācību metodika III (Izšūšana) (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Mārīte Kokina-Lilo
Vietas:20 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (Amuiža), A4.telpa (1. stāvs)- Trešdiena 12.30-14.00 09.02.2009-07.06.2009
PedaP658 Uzturmācība II (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velta Cimmermane
Vietas:20 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 105.telpa (1. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 31.03.2009-07.06.2009
ValoP199 Vācu valoda IV Lasīšana un referēšana (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Dace Siliniece
Vietas:20
 
MākZP098 Pasaules kultūras vēsture: Antīkā kultūra (2) B*MTKV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Otto Ķenga
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 08.30-12.00 17.04.2009-07.06.2009
TeolP002 Teoloģijas vēsture I (2) B*MTKV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Andrejs Mūrnieks
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 14.04.2009-07.06.2009
DatZP001 Datorgrafikas pamati (2) B*MTLI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Agata Muze
Vietas:20 Reģ:1
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 228.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 14.30-18.00 09.02.2009-01.04.2009
SDSKP019 Lietišķo programmu paketes izglītībā II (2) B*MTLI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ludmila Kuzmina
Vietas:15
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-14.00 20.04.2009-07.06.2009
MākZP020 Gleznošana I (2) B*MTVI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ingrīda Irbe
Vietas:20 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 213.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-07.06.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 213.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 14.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
MākZP007 Zīmēšana II (2) B*MTVI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:20 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 316. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-07.06.2009
2049A Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 6-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) B=10(8-10) B*MTKV=4(2-4) B*MTLI=2(1-2) B*MTVI=4(4-4) C=2(1-2) Lekciju saraksts
PedaP602 Ievads sociālajā pedagoģijā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asociētais profesors Astrīda Raževa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76, korp.G, G18.telpa (1. stāvs)- Pirmdiena 08.30-12.00 09.02.2009-31.03.2009
PedaP473 Informātikas mācību metodika pamatskolā un vidusskolā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 profesors Andris Grīnfelds
Vietas:20 Reģ:2
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 224.telpa (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-30.03.2009
PedaP571 Kultūras vēstures un mākslas vēstures mācību metodika I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 214. auditorija (2. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-30.03.2009
PedaP188 Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana mājsaimniecībā un mājturībā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 306. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 10.03.2009-31.03.2009
PedaP188 Mācību metodes un mācību sasniegumu novērtēšana mājsaimniecībā un mājturībā (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lolita Šelvaha
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 306. auditorija (3. stāvs)- Otrdiena 08.30-12.00 09.02.2009-03.03.2009
PedaP449 Pedagoģiskā prakse I (studentiem bez ped. pieredzes) (6) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Lolita Šelvaha
Vietas:20
 
Peda3046 Vizuālās mākslas mācību metodika I (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:20 Reģ:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 16.30-18.00 09.02.2009-02.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 314. auditorija (3. stāvs)- Pirmdiena 16.30-18.00 09.02.2009-30.03.2009
PedaP666 Interjera pamati (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Gunta Treimane
Vietas:20 Piet:3
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 301.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-12.00 09.02.2009-06.03.2009
PedaP666 Interjera pamati (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Ausma Auziņa
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 301.telpa (3. stāvs)- Ceturtdiena 08.30-12.00 09.02.2009-02.04.2009
Peda2039 Kokapstrāde un tās mācību metodika II** (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Ilmārs Vālodze
Vietas:20 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav.telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-16.00 09.02.2009-03.04.2009
Peda2044 Metālapstrāde un tās mācību metodika III (metālu mākslinieciskā apstrāde) (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Leitāns
Vietas:20 Reģ:2 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (Amuiža), Nol..telpa (1. stāvs)- Trešdiena 08.30-12.00 09.02.2009-01.04.2009
Peda4005 Tekstils un tā mācību metodika VII (Adīšana un tamborēšana 2) (2) B Reģ.līdz=15.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:20 Piet:2
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 306. auditorija (3. stāvs)- Ceturtdiena 12.30-16.00 09.02.2009-02.04.2009
MākZP099 Pasaules kultūras vēsture: Renesanses kultūra (2) B*MTKV Reģ.līdz=15.02.2009 pasniedzējs Otto Ķenga
Vietas:20 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 315. auditorija (3. stāvs)- Piektdiena 08.30-12.00 09.02.2009-03.04.2009
MākZP101 Rietumeiropas mākslas vēsture II (2) B*MTKV Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:20 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 214. auditorija (2. stāvs)- Otrdiena 12.30-16.00 09.02.2009-31.03.2009
DatZP040 Informātikas praktikums (2) B*MTLI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Imants Gorbāns
Vietas:20 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76, korp.A, 217.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-01.04.2009
MākZP022 Gleznošana III (2) B*MTVI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Velga Zvirgzdiņa
Vietas:20 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 213.telpa (2. stāvs)- Trešdiena 12.30-16.00 09.02.2009-01.04.2009
MākZP009 Zīmēšana IV (2) B*MTVI Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Juris Utāns
Vietas:20 Piet:1
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), 313.telpa (3. stāvs)- Pirmdiena 12.30-16.00 09.02.2009-30.03.2009
PedaP648 Rotu dizains (2) C Reģ.līdz=08.02.2009 lektors Juris Leitāns
Vietas:20 Piet:1
 
2049A Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Pilna laika: klātiene 8-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(0-0) Lekciju saraksts
PedaP254 Diplomdarbs (10) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:25 Reģ:2
 
PedaP674 Pedagoģiskā prakse III (4) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Austra Avotiņa
Vietas:25
 
PedaP062 Valsts eksāmens (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 docents Māra Urdziņa-Deruma
Vietas:25
 
2049A Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura Nepilna laika: neklātiene 2-sem.
Daļa=kredīti_jāsavāc(piedāvāti_kursi-piedāvātie_kredīti_kopā) A=16(17-0) B=4(5-4) Lekciju saraksts
ValoP191 Angļu valoda II Lasīšana un terminoloģija (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 lektors Leonora Politiko
Vietas:20
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Piektdiena 12.30-14.00 20.02.2009-20.02.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 12.30-14.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 04.04.2009-04.04.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 25.04.2009-25.04.2009
PsihP078 Bērna attīstība* (2) A Reģ.līdz=15.02.2009 asistents Inese Āre
Vietas:25
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 07.03.2009-07.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 10.30-12.00 21.03.2009-21.03.2009
Jūrmalas gatve 74/76 (vecais), Nav..telpa (. stāvs)- Sestdiena 08.30-10.00 21.03.2009-21.03.2009