Rezultāti pieejami www.luis.lv no 30.jūlija plkst.22:30
* - reflektanti - viens reflektants var pieteikties uz vairākām studiju programmām
LU 2009.rudens reflektantu konkurss pamatstudijās 29.01.2010 12:29
6119*
 
5279*
3730*
 
Nr.
Kods
Studiju programma
Budžeta
vietas
Maksas
vietas
Reģistrējušies
konkursam
Ar pirmo
prioritāti
Izturējis
konkursu
Reģistrējies
studijām
Brīvas
maksas vietas
Pilna laika: klātiene Bakalaura
5328*
4439*
3701*
2598*
 
1
20113 Teoloģija un reliģiju zinātne TF
25
50
113
29
35
33
40
2
20208 Tiesību zinātnes JF
62
208
637
453
291
266
 
3
20325 Baltu filoloģija FMZF
65
50
236
67
81
60
34
4
20327 Klasiskā filoloģija FMZF
22
50
142
31
36
27
36
5
20329 Krievu filoloģija FMZF
45
50
171
81
86
65
9
6
20335 Kultūras un sociālā antropoloģija FMZF
15
50
267
84
50
34
15
7
20482 Pedagoģija PPF
10
50
77
18
20
14
40
8
20484 Psiholoģija PPF
10
100
243
46
46
32
64
9
20668 Filozofija VFF
20
100
260
66
51
40
69
10
20670 Vēsture VFF
50
175
486
148
159
117
66
11
20715 Vadības zinības EVF
74
600
1123
444
428
242
246
12
20771 Ekonomika EVF
50
300
756
247
205
114
145
13
20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija EVF
0
70
206
70
76
49
 
14
20901 Bioloģija BF
60
40
416
202
114
75
 
15
21001 Matemātika FMF
35
40
293
69
56
36
19
16
21023 Fizika FMF
60
20
191
82
76
46
4
17
21030 Optometrija FMF
30
40
259
70
73
47
 
18
21120 Ģeogrāfija GZZF
25
100
337
88
90
64
35
19
21122 Ģeoloģija GZZF
10
100
180
54
56
46
54
20
21124 Vides zinātne GZZF
20
100
372
100
100
56
20
21
21212 Ķīmija KF
50
100
300
112
116
66
34
22
22302 Datorzinātnes DF
200
100
691
381
317
249
 
23
28405 Farmācija MF
12
75
307
100
87
56
 
24
29615 Bibliotēkzinātne un informācija SZF
25
70
122
26
39
35
56
25
29617 Komunikācijas zinātne SZF
25
215
1036
443
266
172
 
26
29618 Politikas zinātne SZF
25
140
552
129
155
114
10
27
29620 Socioloģija SZF
25
90
354
46
70
36
45
28
29801 Vācu filoloģija MVF
14
50
101
39
35
22
29
29
29802 Franču filoloģija MVF
10
50
185
63
58
41
2
30
29804 Somugru studijas MVF
10
30
112
22
22
20
18
31
29815 Angļu filoloģija MVF
24
250
686
264
216
142
58
32
29820 Āzijas studijas MVF
20
200
445
164
148
110
72
33
29825 Moderno valodu un biznesa studijas MVF
5
100
338
109
98
75
7
Pilna laika: klātiene Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
936*
534*
418*
257*
 
34
20770 Grāmatvedība, analīze, audits EVF
0
300
113
26
51
34
249
35
20773 Finanšu menedžments EVF
0
300
103
18
33
26
267
36
21016 Vidusskolas matemātikas skolotājs FMF
25
20
72
30
34
25
11
37
21037 Matemātiķis statistiķis FMF
30
40
219
77
55
38
15
38
28401 Ārstniecība MF
43
150
461
354
226
115
 
39
28408 Ārstniecība [Ārzemnieki] MF
0
20
20
20
 
19
1
Pilna laika: klātiene Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
292*
81*
85*
66*
 
40
20460 Datorsistēmas un datortīklu administrēšana PPF
15
50
94
17
31
20
34
41
22301 Programmēšana un datortīklu administrēšana DF
30
30
240
62
55
46
5
Pilna laika: klātiene Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
1714*
711*
700*
480*
 
42
20474 Psiholoģija PPF
12
120
264
87
82
59
50
43
20494 Angļu valodas skolotājs PPF
10
75
113
45
41
29
44
44
20495 Kultūras vēstures skolotājs PPF
10
50
61
13
15
11
45
45
20496 Vizuālās mākslas skolotājs PPF
10
50
66
28
27
14
33
46
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs PPF
14
50
60
25
25
18
39
47
20499 Lietišķās informātikas skolotājs PPF
10
50
34
9
15
11
45
48
2049A Mājturības un mājsaimniecības skolotājs PPF
10
50
39
10
17
14
43
49
2049B Pirmsskolas skolotājs [Fakultāte] PPF
10
50
82
29
23
17
37
50
2049D Sociālais pedagogs PPF
10
50
58
12
20
13
40
51
2049H Veselības mācības un sporta skolotājs PPF
10
50
59
36
32
18
28
52
2049I Vācu valodas skolotājs PPF
10
50
23
6
10
9
50
53
204A1 Māksla PPF
0
100
133
101
98
84
2
54
20765 Starptautiskās ekonomiskās attiecības EVF
6
600
534
120
103
59
503
55
20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas EVF
2
300
258
83
81
52
221
56
20787 Apdrošināšana un finanses EVF
0
300
113
21
44
28
256
57
20792 Finanšu sektora vadība EVF
2
300
207
44
35
20
267
58
22305 Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs DF
30
30
88
23
33
24
27
Nepilna laika: klātiene Bakalaura
299*
128*
173*
145*
 
59
20208 Tiesību zinātnes JF
0
130
149
64
96
88
34
60
20715 Vadības zinības EVF
0
300
87
35
43
38
257
61
20771 Ekonomika EVF
0
150
33
8
13
5
137
62
29815 Angļu filoloģija MVF
0
150
39
6
16
11
134
63
29825 Moderno valodu un biznesa studijas MVF
0
30
23
6
7
3
23
Nepilna laika: klātiene Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
35*
17*
16*
14*
 
64
20770 Grāmatvedība, analīze, audits EVF
0
150
20
14
16
14
134
Nepilna laika: klātiene Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
19*
16*
17*
13*
 
65
2049Z Pirmsskolas izglītības pedagogs PPF
0
150
18
15
17
13
133
Nepilna laika: klātiene Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
157*
68*
79*
63*
 
66
20474 Psiholoģija PPF
0
50
30
15
17
14
33
67
20494 Angļu valodas skolotājs PPF
0
30
20
10
 
11
19
68
2049B Pirmsskolas skolotājs [Fakultāte] PPF
0
50
9
4
6
5
44
69
204A1 Māksla PPF
0
70
42
21
23
21
47
70
20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas EVF
0
150
31
6
13
9
137
71
20787 Apdrošināšana un finanses EVF
0
150
25
4
6
2
144
72
20792 Finanšu sektora vadība EVF
0
150
27
6
4
1
146
Nepilna laika: neklātiene Bakalaura
214*
95*
120*
88*
 
73
20482 Pedagoģija PPF
0
30
11
6
8
5
22
74
20493 Pedagoģija [Valkas filiāle] PPF
0
30
1
1
1
 
29
75
20670 Vēsture VFF
0
50
23
9
12
10
38
76
21120 Ģeogrāfija GZZF
0
50
21
8
 
10
40
77
29617 Komunikācijas zinātne SZF
0
150
87
27
48
34
102
78
29618 Politikas zinātne SZF
0
100
51
15
20
16
80
79
29815 Angļu filoloģija MVF
0
150
27
12
15
13
135
80
29825 Moderno valodu un biznesa studijas MVF
0
30
11
4
6
 
24
Nepilna laika: neklātiene Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
1*
0*
0*
0*
 
Nepilna laika: neklātiene Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
47*
20*
26*
16*
 
81
20495 Kultūras vēstures skolotājs PPF
0
30
5
1
2
1
28
82
20496 Vizuālās mākslas skolotājs PPF
0
30
3
1
2
 
28
83
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs PPF
0
30
3
1
 
1
29
84
2049A Mājturības un mājsaimniecības skolotājs PPF
0
30
3
2
 
2
28
85
2049D Sociālais pedagogs PPF
0
30
12
4
6
4
24
86
2049F Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) PPF
0
30
10
2
3
 
27
87
2049G Speciālās izglītības skolotājs PPF
0
30
6
6
6
5
24
88
2049H Veselības mācības un sporta skolotājs PPF
0
30
8
2
4
3
26