Latvijas Universitāte: pieteikušies 7127 reflektanti
Reflektantiem ir iespēja izvēlēties vairākas studiju programmas (prioritātes).
Konkursa rezultātā tiks piedāvāts iestāties tikai vienā studiju programmā ar augstāko prioritāti.
Konkurss norādīts kvadrātiekavās ar diviem skaitļiem. Pirmā skaitļa aprēķināšanai tiek ņemtas vērā tikai pirmās prioritātes.
Otrā skaitļa aprēkināšanai tiek ņemtas vērā visas prioritātes (parasti tiek izmantotas 1-2 prioritātes).

Reflektantu konkurss (2008.gads) 10.03.2009-14:39:22

Pilna laika: klātiene
Nepilna laika: klātiene
Nepilna laika: neklātiene
Pieteikušies ar prioritātēm (Bez konkursa) [Izmanto prioritati] Budžeta vietas[konkurss]=Brīvas vietas Maksas vietas[konkurss]=Brīvas vietas
15624=6064(52)[2814]+4595(16)[416]+3157(8)[149]+1808(6)[40]
1292=707[589]+364[62]+139[4]+82
734=334[260]+212[33]+116[3]+72
Teoloģijas fakultāte
91=23[20]+23[3]+20[3]+25[1]*
-
-
20113 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 Bakalaura
91=23[20]+23[3]+20[3]+25[1] 26[0.88;3.5] 199[0.32]=198
-
-
Juridiskā fakultāte
802=558[232]+130[6]+76[1]+38[1]*
224=119[89]+93[31]+8+4*
-
20208 Tiesību zinātnes 43380 Bakalaura
802=558[232]+130[6]+76[1]+38[1] 60[9.3;13.3] 180[4.12]
224=119[92]+93[34]+8[3]+4[3]* 120[1.86]
-
Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte
469=166(5)[117]+119[25]+104(1)[12]+80(3)[7]*
-
29=21[18]+3+5+0*
20325 Baltu filoloģija 43222 Bakalaura
202=79(3)[52]+50[12]+44[6]+29(2)[2] 65[1.22;3.20] 199[0.68]=192
-
20=16[13]+2+2+0* 99[0.20]=86
20327 Klasiskā filoloģija 43222 Bakalaura
108=17[11]+32[3]+33[2]+26[2] 17[1;6.35] 99[0.91]=98
-
-
20329 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura
159=70(2)[56]+37[12]+27(1)[6]+25(1)[5] 45[1.58;3.65] 199[0.57]=173
-
9=5[8]+1[3]+3[3]+0[3]* 99[0.09]=94
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
1787=657(8)[413]+566(5)[65]+354[32]+210[6]*
391=278[242]+72[9]+28+13*
150=77[66]+42[5]+19+12*
20460 Datorsistēmas un datortīklu administrēšana 41481 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
131=31[29]+59[8]+32[10]+9[9] 15[2.06;8.73] 199[0.58]=190
-
-
20474 Psiholoģija 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
300=90(2)[54]+100[8]+73[4]+37 14[7.33;24.8] 499[0.57]=447
77=35[27]+19+16+7* 199[0.38]=172
-
20482 Pedagoģija 43142 Bakalaura
86=22[14]+23(3)[5]+20[5]+21[1] 12[1.83;7.16] 199[0.37]=190
-
26=10[16]+12[8]+1[7]+3[7]* 99[0.26]=89
20484 Psiholoģija 43310 Bakalaura
286=44[24]+112[9]+75[2]+55[2] 10[4.4;28.6] 499[0.55]=472
-
-
20493 Pedagoģija [Valkas filiāle] 43142 Bakalaura
-
-
2=2+0+0+0*
20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
131=50[39]+42[16]+33[13]+6[9] 12[4.16;10.9] 199[0.59]=170
18=11[7]+4+2+1* 99[0.18]=92
-
20495 Kultūras vēstures skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
58=15[10]+21[4]+12[1]+10 12[1.25;4.83] 199[0.23]=196
-
13=6[12]+6[8]+1[6]+0[6]* 99[0.13]=91
20496 Vizuālās mākslas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
75=41(1)[27]+22[5]+8[2]+4[1] 12[3.63;6.72] 199[0.31]=180
-
11=3[2]+6+0+2* 99[0.11]=97
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
82=30[20]+27[4]+14[2]+11 16[1.87;5.12] 199[0.33]=189
-
8=6[5]+2+0+0* 99[0.08]=94
20499 Lietišķās informātikas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
26=9[7]+9[2]+6[2]+2[1] 12[0.75;2.16] 199[0.07]=199
-
-
2049A Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
25=11(1)[7]+7[1]+6[1]+1 12[0.90;2.18]=3 199[0.06]=199
-
10=8[15]+0[7]+2[7]+0[7]* 99[0.10]=91
2049B Pirmsskolas skolotājs [Fakultāte] 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
98=41[41]+31[17]+18[14]+8[13] 12[3.41;8.16] 199[0.43]=178
28=20[17]+7[1]+1+0* 99[0.28]=81
-
2049C Pirmsskolas skolotājs [Latgales filiāle] 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
-
8=8[10]+0[5]+0[5]+0[5]* 99[0.08]=94
-
2049D Sociālais pedagogs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
44=11[16]+12[8]+12[10]+9[9] 12[0.91;3.66] 199[0.16]=196
-
21=13[11]+4[2]+3[1]+1[1]* 99[0.21]=88
2049F Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
-
-
33=12[10]+10+6+5* 99[0.33]=89
2049G Speciālās izglītības skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
-
-
19=10[19]+2[10]+6[9]+1[9]* 99[0.19]=88
2049H Veselības mācības un sporta skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
48=25(4)[16]+16(2)[7]+3[1]+4 12[2.62;5.5] 199[0.18]=187
-
7=7[9]+0[3]+0[3]+0[3]* 99[0.07]=93
2049I Vācu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
24=10[9]+11[2]+1[1]+2 12[0.83;2] 199[0.06]=199
-
-
2049K Pirmsskolas izglītības pedagogs [Valkas filiāle] 41141 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
17=16[14]+0+0+1* 99[0.17]=85
-
2049Z Pirmsskolas izglītības pedagogs 41141 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
31=23[33]+7[13]+0[13]+1[13]* 199[0.15]=179
-
204A1 Māksla 42214 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
373=227[139]+74[8]+41[3]+31* 200[1.86]=50
151=104[104]+35[20]+9[12]+3[12]* 120[1.25]=20
-
204A4 Pirmsskolas izglītības pedagogs [Rīgas Dome] 41141 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
61=61[61]+0[1]+0[1]+0[1]*
-
Vēstures un filozofijas fakultāte
819=239[151]+237[22]+199[12]+144*
-
74=32[28]+23[3]+12+7*
20668 Filozofija 43224 Bakalaura
294=78[47]+83[7]+71[5]+62 20[3.9;14.7] 499[0.54]=460
-
34=13[13]+12[1]+7[1]+2[1]* 99[0.34]=87
20670 Vēsture 43224 Bakalaura
525=161[111]+154[22]+128[14]+82[7] 50[3.22;10.5] 499[0.95]=423
-
40=19[16]+11[3]+5+5* 99[0.40]=80
Ekonomikas un vadības fakultāte
4360=1514[706]+1414[151]+923[42]+509[4]*
616=287[243]+176[17]+92[4]+61*
-
20715 Vadības zinības 43345 Bakalaura
1317=680[318]+404[42]+152[6]+81[1] 80[8.5;16.4] 600[2.06]=313
174=101[83]+45[14]+14[1]+14* 300[0.58]=202
-
20765 Starptautiskās ekonomiskās attiecības 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
462=66[49]+184[53]+127[12]+85[2]* 999[0.46]=883
-
-
20770 Grāmatvedība, analīze, audits 42344 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
222=53[42]+64[9]+59[5]+46* 499[0.44]=443
79=48[45]+16+5+10* 199[0.39]=154
-
20771 Ekonomika 43310 Bakalaura
966=384[152]+347[13]+173[3]+62 50[7.68;19.3] 300[3.05]=182
96=40[38]+29[3]+22[2]+5[1]* 150[0.64]=110
-
20773 Finanšu menedžments 42343 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
287=51[36]+80[10]+106[3]+50* 499[0.57]=450
65=24[20]+18+11+12* 199[0.32]=179
-
20779 Vadības zinības [Latgales filiāle] 43345 Bakalaura
-
8=1+4+2+1*
-
20780 Ekonomika [Valkas filiāle] 43310 Bakalaura
-
3=2+1+0+0*
-
20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas 42345 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
221=40[20]+65[8]+71[6]+45* 499[0.44]=465
63=37[28]+15[1]+8+3* 99[0.63]=70
-
20787 Apdrošināšana un finanses 42343 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
207=41[22]+77[7]+57[2]+32* 499[0.41]=468
52=12[12]+24[1]+7[2]+9[1]* 99[0.52]=87
-
20788 Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija 43310 Bakalaura
462=158[48]+118[8]+126[6]+60[2]* 60[7.7]=4
-
-
20792 Finanšu sektora vadība 42343 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
216=41[21]+75[3]+52[1]+48[1]* 499[0.43]=473
76=22[19]+24+23[1]+7* 99[0.76]=79
-
Bioloģijas fakultāte
279=132(7)[61]+79[4]+52(1)+16*
-
-
20901 Bioloģija 43420 Bakalaura
279=132(7)[61]+79[4]+52(1)+16 55[2.60;5.66] 25[8.96]=15
-
-
Fizikas un matemātikas fakultāte
1415=594(14)[343]+429(5)[38]+245(4)[19]+147(1)[6]*
-
13=8[7]+2+2+1*
21001 Matemātika 43460 Bakalaura
204=39(2)[21]+89[10]+51(2)[1]+25(1) 35[1.12;6.12]=3 499[0.33]=499
-
9=5[5]+2[1]+1[1]+1[1]* 99[0.09]=95
21002 Datorzinātnes 43481 Bakalaura
474=270(8)[166]+103[14]+62(1)[14]+39[10] 200[1.36;2.42]=20 40[6.85]=40
-
-
21016 Vidusskolas matemātikas skolotājs 42141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
57=25[24]+14(1)[7]+11[7]+7[4] 25[1;2.28] 199[0.16]=198
-
1=1[2]+0[1]+0[1]+0[1]* 99[0.01]=98
21023 Fizika 43440 Bakalaura
168=89(3)[51]+37[1]+23+19 50[1.82;3.51] 199[0.59]=197
-
-
21026 Programmēšana un datortīklu administrēšana 41481 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
147=36[14]+85(1)[5]+22[3]+4 30[1.2;4.9]=8 10[11.7]=10
-
-
21030 Optometrija 43722 Bakalaura
170=52[32]+51(2)[9]+38(1)[4]+29[1] 30[1.73;5.66] 499[0.28]=487
-
3=2[3]+0[1]+1[1]+0[1]* 99[0.03]=97
21037 Matemātiķis statistiķis 42460 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
167=74(1)[54]+44(1)[17]+32[16]+17[16] 25[3.04;6.91] 499[0.28]=485
-
-
21050 Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
28=9[8]+6[2]+6[1]+7[2] 30[0.3;0.93]=17 499=499
-
-
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
973=308(6)[164]+318(2)[20]+222(2)[11]+125[2]*
-
38=24[20]+7[1]+2+5*
21120 Ģeogrāfija 43440 Bakalaura
354=104(2)[69]+117(1)[9]+89(1)[3]+44 25[4.43;15.3] 499[0.65]=443
-
38=24[21]+7[2]+2[1]+5[1]* 99[0.38]=78
21122 Ģeoloģija 43440 Bakalaura
144=42[17]+53(1)[1]+35(1)[6]+14 10[4.2;14.4] 499[0.26]=485
-
-
21124 Vides zinātne 43850 Bakalaura
475=162(4)[78]+148[10]+98[2]+67[2] 20[9.87;29.4] 999[0.45]=927
-
-
Ķīmijas fakultāte
263=112(2)[48]+67(1)[6]+55+29[2]*
-
-
21212 Ķīmija 43440 Bakalaura
263=112(2)[67]+67(1)[25]+55[19]+29[21] 50[2.29;5.43] 20[10.6]=14
-
-
Medicīnas fakultāte
679=414(1)[137]+151[5]+64[1]+50*
-
-
28401 Ārstniecība 42721 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
344=263(1)[67]+50+20+11 24[11.3;14.9] 100[3.2]=57
-
-
28402 Māszinības 43723 Bakalaura
27=25[21]+1+0+1 20[1.25;1.35] 20[0.35]=19
-
-
28405 Farmācija 43725 Bakalaura
276=94[25]+100[5]+44[1]+38 15[6.26;18.4] 35[7.45]=19
-
-
28408 Ārstniecība 42721 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
13=13[19]+0[9]+0[9]+0[9]*
-
-
28410 Māszinības [Valkas filiāle] 43723 Bakalaura
8=8[16]+0[8]+0[8]+0[8] 5[1.6;1.6] 10[0.3]=7
-
-
28411 Māszinības [Latgales filiāle] 43723 Bakalaura
11=11[6]+0+0+0 5[2.2;2.2] 10[0.6]=9
-
-
Sociālo zinātņu fakultāte
2427=862(7)[168]+706(2)[41]+579[13]+280(1)[9]*
-
375=140[94]+118[21]+72[3]+45*
29607 Sociālais darbs 42762 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
83=23[6]+23[6]+22[2]+15[1] 15[1.53;5.53] 20[3.4]=20
-
-
29615 Bibliotēkzinātne un informācija 43322 Bakalaura
103=20[11]+26[5]+37[2]+20[4] 25[0.8;4.12]=3 10[7.8]=10
-
16=9[13]+1[5]+5[5]+1[5]* 25[0.64]=17
29617 Komunikācijas zinātne 43321 Bakalaura
1288=611(5)[85]+338(2)[10]+242[1]+97 25[30.3;64.1] 70[18.0]
-
226=106[67]+71[13]+29[1]+20* 75[3.01]
29618 Politikas zinātne 43310 Bakalaura
623=163(1)[50]+205[11]+171[1]+84[2] 25[6.75;25.9] 50[11.9]=11
-
87=17[15]+28[4]+26[2]+16* 35[2.48]=14
29620 Socioloģija 43310 Bakalaura
330=45(1)[16]+114[9]+107[7]+64(1)[2] 25[1.83;13.7] 15[20.3]=6
-
46=8[4]+18[4]+12+8* 25[1.84]=17
Moderno valodu fakultāte
1260=485(2)[254]+356(1)[30]+264[3]+155(1)[2]*
61=23[15]+23[5]+11+4*
55=32[27]+17[3]+4+2*
29801 Vācu filoloģija 43222 Bakalaura
111=35[21]+38[5]+27+11 14[2.5;7.92] 50[1.94]=38
-
14=8[5]+3+2+1* 99[0.14]=94
29802 Franču filoloģija 43222 Bakalaura
52=20(1)[14]+11[3]+12[2]+9(1)[3] 10[2.11;5.66] 20[2.1]=16
-
-
29804 Somugru studijas 43222 Bakalaura
103=29(1)[13]+29[4]+28[1]+17 10[3.11;11.3] 20[4.65]=12
-
-
29815 Angļu filoloģija 43222 Bakalaura
620=255[112]+186(1)[7]+111[2]+68 26[9.80;23.8] 184[3.22]=89
61=23[16]+23[6]+11[1]+4[1]* 99[0.61]=79
41=24[39]+14[20]+2[17]+1[17]* 99[0.41]=74
29820 Āzijas studijas 43222 Bakalaura
374=146[96]+92[13]+86+50[1] 20[7.3;18.7] 150[2.36]=60
-
-