Latvijas Universitāte: pieteikušies 7073 reflektanti
Reflektantiem ir iespēja izvēlēties vairākas studiju programmas (prioritātes).
Konkursa rezultātā tiks piedāvāts iestāties tikai vienā studiju programmā ar augstāko prioritāti.
Konkursa koeficients (iekavās) aprēķināts ņemot vērā visas prioritātes, iespēja, ka tiks izmantotas 3.un 4.prioritātes ir maza.

Reflektantu konkurss (2006.gads) 24.01.2007-10:55:01

Pilna laika: klātiene
Nepilna laika: klātiene
Nepilna laika: neklātiene
Pieteikušies ar prioritātēm (Bez konkursa) [Izmanto prioritati] Budžeta vietas[konkurss]=Brīvas vietas Maksas vietas[konkurss]=Brīvas vietas
15258=5809(51)[2785]+4420(7)[483]+3134(7)[170]+1895(5)[71]
1472=1[1]+827[667]+388[66]+153[14]+103[4]
896=431[336]+233[50]+135[6]+97[4]
Teoloģijas fakultāte
81=17[14]+21[8]+21[5]+22[1]
-
-
20101 Teoloģija un reliģiju zinātne 43221 Bakalaura
81=17[14]+21[8]+21[5]+22[1] 25[3.24] 99[0.56]=96
-
-
Juridiskā fakultāte
661=479[220]+102[12]+56[1]+24
325=181[113]+112[15]+20+12
-
20208 Tiesību zinātnes 43380 Bakalaura
661=479[220]+102[12]+56[1]+24 60[11.0] 170[3.53]
325=181[113]+112[15]+20+12 130[2.5]=2
-
Filoloģijas fakultāte
421=110(1)[79]+113(2)[34]+118(3)[18]+80(1)[13]
-
37=15[12]+7[1]+7+8
20325 Baltu filoloģija 43222 Bakalaura
186=61(1)[57]+51(1)[28]+40(2)[18]+34[20] 50[3.77] 199[0.68]=178
-
19=7[5]+2[1]+5+5 99[0.19]=93
20327 Klasiskā filoloģija 43222 Bakalaura
110=14[7]+33(1)[6]+36(1)[4]+27(1) 10[11] 199[0.50]=192
-
-
20329 Krievu filoloģija 43222 Bakalaura
125=35[28]+29[13]+42[9]+19[6] 40[3.12] 99[0.85]=83
-
18=8[7]+5+2+3 99[0.18]=92
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
1254=351(5)[195]+405[58]+310(1)[13]+188(1)[7]
312=1[1]+230[213]+47[10]+20[5]+14
230=137[107]+43[4]+29+21
20440 Pedagoģija 43142 Bakalaura
-
8=1[1]+7[9]+0[2]+0[2]+0[2]
4=4[5]+0[1]+0[1]+0[1]
20443 Vidusskolas angļu valodas skolotājs 42141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
1=1[2]+0[1]+0[1]+0[1]
-
20450 Lietišķās informātikas skolotājs 42141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
1=1[2]+0[1]+0[1]+0[1]
-
-
20460 Datorsistēmas un datortīklu administrēšana 41481 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
88=18[9]+42[4]+20+8 15[5.86]=2 99[0.73]=99
-
-
20474 Psiholoģija 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
232=57[22]+68[8]+66(1)[2]+41 9[25.7] 27[8.25]=4
62=24[21]+15[4]+17[4]+6 99[0.62]=70
-
20482 Pedagoģija 43142 Bakalaura
87=22[13]+26[8]+23[2]+16[3] 7[12.4] 99[0.80]=84
-
51=31[24]+8[1]+8+4 99[0.51]=74
20484 Psiholoģija 43310 Bakalaura
283=35[13]+105[8]+99[4]+44 5[56.6] 31[8.96]=11
-
-
20493 Pedagoģija [Valkas filiāle] 43142 Bakalaura
-
-
7=7[7]+0[3]+0[3]+0[3] 99[0.07]=95
20494 Angļu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
168=55(1)[39]+60[16]+35[5]+18[4] 7[27.8] 199[0.80]=158
26=8[13]+14[7]+0[6]+4[6] 199[0.13]=191
-
20495 Kultūras vēstures skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
-
-
37=13[10]+10[1]+7+7 99[0.37]=88
20496 Vizuālās mākslas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
70=45(1)[25]+11[1]+9+5[1] 7[11.5] 99[0.63]=79
-
18=11[9]+5[2]+1[1]+1[1] 99[0.18]=90
20497 Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
15=3[2]+7[4]+1[1]+4 7[2.14] 99[0.08]=99
-
1=0+1+0+0 99[0.01]=99
20498 Latviešu valodas un literatūras skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
65=21[12]+21[2]+7[1]+16[1] 7[9.28] 99[0.58]=90
-
8=6[7]+1[1]+0[1]+1[1] 99[0.08]=93
20499 Lietišķās informātikas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
23=7[9]+6[3]+6[4]+4[3] 7[3.28] 99[0.16]=99
-
-
2049A Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
22=7[9]+8[5]+3[3]+4[4] 7[3.14] 99[0.15]=97
-
9=7[12]+1[6]+0[6]+1[6] 99[0.09]=93
2049B Pirmsskolas skolotājs [Fakultāte] 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
44=16[11]+11[4]+12+5 7[6.28] 99[0.37]=91
60=49[45]+7[1]+3[1]+1 99[0.60]=52
-
2049C Pirmsskolas skolotājs [Latgales filiāle] 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
-
7=7[12]+0[6]+0[6]+0[6] 99[0.07]=93
-
2049D Sociālais pedagogs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
63=21[15]+14[3]+18[1]+10 7[9] 99[0.56]=87
-
35=25[18]+6+2+2 99[0.35]=81
2049F Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase) 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
-
-
36=20[18]+7[2]+8[2]+1[2] 99[0.36]=83
2049G Speciālās izglītības skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
-
-
12=7[7]+2[1]+1+2 99[0.12]=91
2049H Veselības mācības un sporta skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
58=31(3)[19]+11[2]+8[1]+8[2] 7[13.7] 99[0.51]=82
-
12=6[4]+2+2+2 99[0.12]=95
2049I Vācu valodas skolotājs 42141 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
35=12[7]+15[1]+3+5(1) 7[5] 99[0.28]=98
2=2[4]+0[2]+0[2]+0[2] 99[0.02]=97
-
2049J Pirmsskolas izglītības pedagogs [Latgales filiāle] 41141 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
1=1+0+0+0 99[0.01]=99
-
2049K Pirmsskolas izglītības pedagogs [Valkas filiāle] 41141 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
3=3+0+0+0 99[0.03]=99
-
2049Z Pirmsskolas izglītības pedagogs 41141 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
142=128[124]+11[4]+0+3
-
Vēstures un filozofijas fakultāte
826=230[122]+207[23]+217[10]+172[11]
-
67=32[27]+17[2]+14+4
20668 Filozofija 43224 Bakalaura
258=68[40]+58[7]+61[3]+71[2] 20[12.9] 50[4.76]=18
-
24=9[8]+6[1]+6+3 40[0.6]=31
20670 Vēsture 43224 Bakalaura
568=162[82]+149[16]+156[7]+101[9] 50[11.3] 75[6.90]=11
-
43=23[20]+11[2]+8[1]+1[1] 40[1.07]=20
Ekonomikas un vadības fakultāte
4078=1478[815]+1295[171]+817[66]+488[20]
736=373[302]+203[32]+96[7]+64[3]
-
20701 Ekonomika 43310 Bakalaura
5=4[7]+0[3]+1[4]+0[3]
-
-
20715 Vadības zinības 43345 Bakalaura
1451=757[421]+432[82]+174[41]+88[31] 80[18.1] 999[1.37]=612
339=198[183]+85[33]+29[18]+27[18] 999[0.33]=807
-
20732 Finanšu sektora vadība 42343 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
163=38[33]+40[12]+55[12]+30[8] 499[0.32]=466
64=16[13]+24+22[3]+2 499[0.12]=483
-
20765 Starptautiskās ekonomiskās attiecības 42310 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
955=209[139]+297[80]+270[38]+179[13] 999[0.95]=729
-
-
20770 Grāmatvedība, analīze, audits 42344 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
179=56[41]+53[5]+38+32[1] 499[0.35]=452
99=59[51]+21[8]+10[1]+9[1] 499[0.19]=442
-
20771 Ekonomika 43310 Bakalaura
880=337[171]+321[23]+146[10]+76[6] 40[22] 999[0.84]=853
82=37[31]+24[2]+7[2]+14[1] 999[0.08]=967
-
20773 Finanšu menedžments 42343 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
293=53[34]+106[8]+84[3]+50[1] 499[0.58]=453
89=29[20]+34[4]+18+8 499[0.17]=475
-
20779 Vadības zinības [Latgales filiāle] 43345 Bakalaura
-
12=10[4]+0[1]+1[1]+1[1] 99[0.12]=96
-
20780 Ekonomika [Valkas filiāle] 43310 Bakalaura
-
4=3+0+1+0 99[0.04]=99
-
20784 E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas 42345 Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
152=24[20]+46[9]+49[9]+33[8] 499[0.30]=481
47=21[18]+15[2]+8+3 499[0.09]=479
-
Bioloģijas fakultāte
262=121(4)[72]+74[3]+51[4]+16
-
-
20901 Bioloģija 43420 Bakalaura
262=121(4)[74]+74[5]+51[6]+16[2] 55[5.05] 499[0.41]=475
-
-
Fizikas un matemātikas fakultāte
1403=578(18)[339]+415(3)[44]+249(2)[17]+161(1)[1]
-
18=8[8]+4+4+2
21001 Matemātika 43460 Bakalaura
217=48(3)[26]+84(2)[3]+56[3]+29 35[6.68]=3 499[0.36]=499
-
7=3[4]+1[1]+2[1]+1[1] 99[0.07]=96
21002 Datorzinātnes 43481 Bakalaura
481=280(11)[176]+99(1)[18]+66[9]+36 180[2.78] 499[0.60]=476
-
-
21004 Optometrija 43722 Bakalaura
180=53[20]+54[10]+39[2]+34 25[7.2] 499[0.31]=492
-
-
21015 Matemātiķis statistiķis 42460 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
169=68[30]+50[1]+38(2)[1]+13 25[6.76] 499[0.28]=492
-
4=2[2]+1+0+1 99[0.04]=97
21016 Vidusskolas matemātikas skolotājs 42141 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
60=28[27]+12[10]+7[6]+13[6] 25[2.4] 99[0.35]=95
-
7=3[4]+2[1]+2[1]+0[1] 99[0.07]=96
21023 Fizika 43440 Bakalaura
153=72(4)[49]+38[3]+22+21 50[3.23] 499[0.20]=497
-
-
21026 Programmēšana un datortīklu administrēšana 41481 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
143=29[16]+78[4]+21[1]+15(1) 22[6.5]=1 499[0.24]=499
-
-
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
1109=327(3)[101]+348[18]+280(1)[12]+154(1)[8]
-
50=21[14]+13[3]+8[4]+8[1]
21101 Ģeogrāfija 43440 Bakalaura
393=126(2)[44]+132[4]+87(1)+48(1)[1] 23[18.6] 40[9.25]=14
-
50=21[14]+13[3]+8[4]+8[1] 40[1.25]=18
21102 Vides zinātne 43850 Bakalaura
569=174(1)[42]+176[4]+135[1]+84[2] 15[40.5] 45[12.3]=11
-
-
21103 Ģeoloģija 43440 Bakalaura
147=27[15]+40[10]+58[11]+22[5] 12[12.2] 45[3]=16
-
-
Ķīmijas fakultāte
268=126(3)[71]+69[8]+52[2]+21
-
-
21201 Ķīmija 43440 Bakalaura
268=126(3)[88]+69[25]+52[19]+21[17] 60[4.64] 499[0.41]=478
-
-
#Pedagoģijas un psiholoģijas institūts
-
2=2[2]+0+0+0
-
27308 Pirmsskolas izglītības pedagogs [Fakultāte] 41141 Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
-
2=2[4]+0[2]+0[2]+0[2] 499[0.00]=497
-
Medicīnas fakultāte
782=483[226]+181(1)[6]+69+49[1]
-
-
28401 Ārstniecības 42721 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
376=269[109]+62(1)[4]+28+17 24[15.6] 200[1.76]=111
-
-
28402 Māszinības 43723 Bakalaura
107=104[74]+2+0+1 15[7.13] 70[1.31]=11
-
-
28405 Farmācija 43725 Bakalaura
299=110[43]+117[2]+41+31[1] 15[19.9] 50[5.68]=19
-
-
Sociālo zinātņu fakultāte
2596=913(12)[188]+763[55]+579[12]+341[5]
-
391=160[115]+121[37]+63[2]+47[3]
29600 Politikas zinātne 43310 Bakalaura
2=2[4]+0[2]+0[2]+0[2]
-
-
29607 Sociālais darbs 42762 Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
127=31[15]+35[7]+34[6]+27[3] 15[8.46] 35[3.2]=19
-
16=7[5]+5[1]+2+2 30[0.53]=24
29610 Bibliotēkzinātne un informācija 43322 Bakalaura
1=1[2]+0[1]+0[1]+0[1]
-
-
29615 Bibliotēkzinātne un informācija 43322 Bakalaura
94=26[23]+26[8]+24[3]+18[1] 20[4.7] 25[2.96]=10
-
18=10[16]+5[8]+2[7]+1[7] 30[0.6]=20
29617 Komunikācijas zinātne 43321 Bakalaura
1368=662(9)[86]+352[4]+237+117 20[123.] 70[19.2]
-
225=109[72]+72[25]+19+25[3] 100[2.25]
29618 Politikas zinātne 43310 Bakalaura
659=146(1)[50]+236[16]+176[1]+101[1] 20[34.6] 70[9.12]=22
-
80=23[19]+28[9]+21[1]+8 50[1.6]=21
29620 Socioloģija 43310 Bakalaura
345=45(2)[11]+114[20]+108[2]+78 20[19.0] 35[9.28]=22
-
52=11[10]+11[1]+19[1]+11 30[1.73]=18
Moderno valodu fakultāte
1517=596(5)[343]+427(1)[43]+315[10]+179(1)[4]
97=41[37]+26[9]+17[2]+13[1]
103=58[53]+28[3]+10+7
29800 Angļu filoloģija 43222 Bakalaura
1=1[2]+0[1]+0[1]+0[1]
4=2[3]+2[3]+0[1]+0[1]
5=4[5]+1[2]+0[1]+0[1]
29801 Vācu filoloģija 43222 Bakalaura
143=69(1)[40]+35[3]+28[2]+11 14[10.9] 70[1.84]=39
-
22=12[18]+8[7]+1[7]+1[7] 80[0.27]=69
29802 Franču filoloģija 43222 Bakalaura
25=13(2)[12]+4[1]+4[1]+4(1)[1] 10[2.87] 20[0.75]=19
-
-
29804 Somugru studijas 43222 Bakalaura
154=36[43]+48[20]+46[19]+24[18] 7[22] 40[3.67]=15
-
-
29815 Angļu filoloģija 43222 Bakalaura
684=283(2)[216]+200(1)[102]+124[89]+77[88] 28[26.2] 180[3.64]=65
93=39[39]+24[11]+17[6]+13[5] 120[0.77]=75
76=42[38]+19[2]+9+6 120[0.63]=80
29820 Āzijas studijas 43222 Bakalaura
510=194[137]+140[23]+113[5]+63[3] 15[34] 200[2.47]=47
-
-